hnh trang cuộc đời                                                   
 


  Sch của Đỗ Văn Phc c bn trn Amazon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIETNAMESE WRITTEN TEST

BI THI LẤY BẰNG LI XE CỦA CALIFORNIA

-NHỮNG NGƯỜI LI XE LẦN ĐẦU ĐƯỢC SAI 6 CU HOẶC T HƠN

-NHỮNG NGƯỜI TI CẤP BẰNG LI ĐƯỢC SAI 3 CU HOẶC T HƠN


 

Bi thi lấy bằng li xe của California- Đề 4

1-Khi no qu vị li xe m chỉ bật cần bật đn đậu?

-Khng bao gi

2-Qu vị phải gởi bản bo phc trnh (SR-1) cho DMV khi:

          -Qu vị dnh dng đến một tai nạn co1 người bị thương.

3-Qu vị phải thng bo cho DMV trong vng 5 ngy nếu qu vị:

          -Bn hoặc sang tn xe của qu vị.

4-Qu vị đang ngừng xe.Qu vị muốn quẹo tri, nhưng c xe chạy ngược lại gần đến. Qu vị nn:

          -Nhường quyền ưu tin cho xe chạy ngược lại.

5-Hai cặp đường kẻ đi lien tục mu vng cch nhau 2 feet trở ln:

Phải được xem như một bức tường v khng được băng qua.

6-Quẹo chữ U tại những khu thương mại th:

          -Chỉ hợp php tại cc giao lộ, trừ phi c bảng cấm quẹo như vậy.

7-Lun lun để cẩn thận xem c xe gắn my hai bnh hay khng trước khi quẹo v:

          -Xe gắn my 2 bnh nhỏ hơn nn kh nhn thấy họ.

8-Qu vị đang chờ để queo phải tại đn đỏ. C một người đi bộ bn phải xe của qu vị đang chờ để băng qua đường qu vị muốn quẹo vo. Ai c quyền ưu tin khi đn giao thng của qu vị đổi sang xanh?

-Người đi bộ c quyền ưu tin.

9-Qu vị giữ khoảng cch xa hơn từ xe mnh đến xe pha trước khi qu vị:

-Đang bị một xe khc bm theo sau.

10-Bảng hiệu mu vng như bảng nầy nghĩa l:

        -Cng trnh xy cất lm đường pha trước.

11-Qu vị khng được đậu xe hơi bất cứ lc no:

          -Cạnh bờ lề c sơn mu đỏ.

12-Bảng hiệu nầy c nghĩa l qu vị:

          -Đuọc quẹo tri khi đn xanh v khi an ton.

13-Qu vị quay bnh xe trước vo hướng no để đậu xe xuống dốc cạnh bờ lề:

          -Hướng vo trong bờ lề.

14-Trong khi li xe, qu vị nn nhn xa pha trước từ 10 đến 15 giậy:

          -Để thấy sớm những g c thể gy nguy hiểm.

15-Cu no sau đy l đng về xe gắn my hai bnh ?

          -Phải chừa khoảng cch xa hơn khi đi sau xe gắn my.

16-Theo luật th khng được php chạy vo giao lộ khi:

          -Qu vị khng qua hẳn được giao lộ trước khi đổi đn đỏ.

17-Người từ 21 tuổi trở ln khng được php li xe khi nồng độ rượu trong mu (BAC) từ trở ln:

          -0.08 phần trăm.

18-Trừ khi c bảng cấm, qu vị được php quẹo chữ U tại:

          -Đn xanh v mũi tn xanh.

19-Nếu qu vị đang li xe v cảm thấy kh tỉnh to, qu vị nn:

          -Tấp vo một bn đường để nghỉ ngơi.

20-Khi no qu vị được php đi vng hoặc chạy luồn bn dưới cổng chắn đường rầy xe lửa?

          -Khng bao giờ được php.

21-Một người c thể đi xe bằng cch ngồi trong thng sau của xe tải hở mui (pickup truck) khi:

          -Trong ghế ngồi gắn chắc v c dng dy nịt an ton.

22-Cu no sau đy l đng về những xe vận tải lớn:

          -Những xe nầy cần một khoảng xa hơn để ngừng so với xe hơi.

23-Qu vị phải nhường quyn ưu tin cho một xe cấp cứu bằng cch:

          -Li xe cng st vo lề đường cng tốt v ngừng lại.

24-Cu no sau đy l đng về những chỗ bị khuất khng nhn thấy trong knh chiếu hậu?

          -Nhn ra sau qua vai phải để đổi lằn đường bn phải v qua vai tri để đổi sang lằn đường bn tri.

25-Bảng hiệu nầy c nghĩa l:

          -Đường uốn sang bn tri.

26-De xe an ton gồm tất cả những việc sau đy nguoai5 trừ:

          -Bấm ci trước khi de.

27-Bật đn trước vo những ngy sương mua, tuyết hoặc sương m:

          -Để những người li xe khc c thể nhn thấy qu vị.

28-Qu vị đang li xe với vận tốc 55 dặm một giờ trong lằn đường ngoi hết bn tri (chạy nhanh) trn một xa lộ c bảng ghi tốc độ tối đa l 65 dặm một giờ. Qu vị c thể bị phạt v li xe qu chậm:

          -Nếu qu vị cản trở dng xe lưu thng bnh thường v hợp l.

29-Nếu qu vị bị bắt trong lc đang say rượu v qu vị khng cho thử nồng độ rượu trong mu (BAC) của mnh:

          -Qu vị sẽ bị treo bằng li t nhật l một năm.

30-Đường 2 chiều qu vị đang li xe c một lằn đường kẻ dấu như trong hnh nầy. Lằn nầy được dng:

          -Để bắt đầu hoặc chấm dứt quẹo tri hoặc để bắt đầu quẹo chữ U.

31-Nếu qu vị bị trượt v nước trn đường (trượt trn nước), qu vị nn:

          -Giảm tốc độ từ từ v khng đạp thắng.

32-Trừ khi c bảng ghi khc, tốc độ tối đa trong khu vực gia cư l:

          -25 dặm một giờ.

33-Tại một giao lộ khng c đn kiểm sot giao thng m qu vị khng thể nhn thấy xe trn đường ngang cho đến khi sắp vo trong giao lộ, tốc độ tối đa l:

 15 dặm một giờ.

34-Cch no sau đy l đng để dổi lằn đường?

          -Bo hiệu v nhin ra sau qua vai trước khi đổi lằn đường.

35-Qu vị đến gần một giao lộ c đn vng đang nhấp nhy. Qu vị nn:

          -Giảm tốc độ v thận trọng băng qua.

36-Vo ban đm. Một chiếc xe đang chạy ngược đường lại qu vị v bật đn pha khiến qu vĩ kh nhn thấy đường pha trước.Qu vị nn:

          -Nhn pha trước về pha cạnh phải của lằn đường qu vị đang chạy.

#####

     
Bi thi lấy bằng li xe của California- Đề 5