hnh trang cuộc đời                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIETNAMESE WRITTEN TEST

BI THI LẤY BẰNG LI XE CỦA CALIFORNIA

-NHỮNG NGƯỜI LI XE LẦN ĐẦU ĐƯỢC SAI 6 CU HOẶC T HƠN

-NHỮNG NGƯỜI TI CẤP BẰNG LI ĐƯỢC SAI 3 CU HOẶC T HƠN

Bi 1:

1-Qu vị phải bo cho DMV biết trong vng 5 ngy nếu qu vị:

            -Bn hay chuyển nhượng xe của qu vị.

2-L phạm luật khi người li xe 21 tuổi trở ln c nồng độ rượu trong mu (BAC) l; .. hoặc hơn:

            -0.08

3-Qu vị muốn lu xe ra khỏi chỗ đậu đậu xe. Qu vị phải lun lun li chậm v quan st:

            -Qua vai phải v tri khi qu vị li xe.

4-Biển hiệu mu vng  nầy c nghĩa l:

            -Đường c dải phn cch pha trước.

5-Ht thuốc bn trong xe khi đang c người dưới 18 tuổi l:

-Lun lun l bất hợp php

6-Để trẻ em từ 6 tuổi trở xuống ở một mnh trong xe cơ giới l hợp php:

            -Nếu c người trn 12 tuổi trng nom.

7-Li xe chậm hơn lưu lượng giao thng lm:

            -Tăng khả năng khả năng xy ra va chạm.

8-Qu vị đang li đến gần một giao lộ. Đn tn hiệu giao thng nhấp nhy đỏ. Qu vị nn lm g?

            -Dừng xe rồi đi tiếp khi thấy an ton.

9-Khi ngừng xe ở một chỗ c nhiều đường ry xe lửa băng qua:

            -Chỉ được băng qua khi c thể nhn thấy r cả hai bn.

10-Cu no sau đy trnh by đng về người li xe mộ t v người li xe t:

            -Người đi xe m t cũng c cc quyền / trch nhiệm giống như người li xe t.

11-Dấu hiệu mu xanh nầy cho php đậu xe:

            -Chỉ c người khuyết tật c biển số hoặc thẻ đặc biệt.

12- Khi qu vị đang ở trong lằn đường dnh ring được điều khiển bởi một mũi tn mu xanh l cy, những điều no sau đy l đng?

            -Tất cả cc xe đi đến v người đi bộ phải dừng lại khi đn đỏ.

13-Khng băng qua 2 vạch sơn di mu vng ở giữa đường để:

            -Vượt qua cc phương tiện khc.

14-Dng đn pha ban đm?

            -Khi no hợp php v an ton.

15-Xe đưa đn học sinh đang ngừng pha trước ở phần đường của qu vị v nhy đn đỏ, qu vị nn lm g?

            -Vẫn ngừng khi đn đỏ cn nhấp nhy.

16-Khi no th xử dụng điện thoại di động m khng c thiết bị điện thoại khng dng tay trong khi li xe l hợp php?

            -Gọi điện thoại đề nghị hổ trợ khẩn cấp.

17-Qu vị đang li xe trn một con đường với nhiều lằn xe. Nếu qu vị muốn quay đầu xe qu vị nn bắt đầu từ đu?

            -Trong lằn đường bn tri.

18-Qu vị thường phải li xe cẩn thận hơn khi qu vị:

            -Ở gần cc khu trường học, sn chơi v khu dn cư.

19-Nếu đường bị ướt do mưa lớn, qu vị nn

            -Tăng thm khoảng cch của xe qu vị v xe pha trướng.

20-Trừ khi c bảng cấm, nếu khng, qu vị được php quẹo chữ U

            -Tại giao lộ c đn xanh.

21-Chạy chậm pha trước lằn đường bn tri ngoi cng (lằn xe chạy nhanh) trn xa lộ:

            -C thể lm cho người li xe khc bực mnh v tức giận

22-Qu vị phải cẩn thận nhn xe đạp trong lằn đường xe chạy bởi v:

            -C thể bị khuất trong điểm nhn thấy của xe qu vị.

23-Khi dng chung đường với xe điện chạy trn đường rầy, qu vị:

-Nn đẻ kỷ tất cả cc đn giao thng bởi v chng c thể thay đổi cho xe điện chạy trn đường rầy.

24-Khi li xe c ti hơi, qu vị sẽ được an ton nhất khi ngồi:

            -Ngồi cch ti hơi t nhất l 10 inc từ tay li.

25-Khi no qu vị nn dng đn trước của xe?

            -Bất cứ lc no qu vị kh nhn thấy xe khc  hoặc xe khc kh nhn thấy xe qu vị.

26-Qu vị đang li xe trong lằn đường bn phải trong cng của xa lộ v qu vị nhn thấy bảng hiệu nầy. Cu no sau đy l đng?

            -Pha trước khng cn lằn đường bn phải, nhập vo lằn đường bn tri.

 

27-Qu vị đang chờ  để quẹo tri  vo lối ra vo. C một xe đang chạy ngược lại v mở đn bo hiệu quẹo. Qu vị nn:

            -Chờ cho đến khi xe kia bắt đầu quẹo trước khi qu vị quẹo xe của qu vị.

28-Qu vị phải nhường cho người đi bộ c mang gậy trắng hoặc ch dẫn đường:

            -Vo bất cứ mọi lc.        

19-Khi đến giao lộ c đn vng đang nhấp nhy qu vị nn lm gi?

            -Giảm vận tốc v băng qua cẩn thận.

20-Qu vị phải nọp tờ tường trnh tai nạn giao thng xy ra ở bang Califonia (SR 1) cho DMV khi?

            -Qu vị c lin quan đến tai nạn v c người bị thương.

21-Bảng bo mu cam như thế nầy c nghĩa l:

            -Ph trước đang lm đường.

22-Tại giao lộ khng c đn hoặc biển bo giao thng khiến qu vị khng thể nhn thấy cc xe băng ngang cho đến khi chạy đến giao lộ, tốc độ giới hạn ở chỗ đ l:

            -15 mp.

23-Hai dường kẻ đi mu vng  lin tục cch nhau  2 feet trở ln l:

            -Xem như bức tường chắn v khng được băng qua./

24-Qu vị nn tăng thm khoảng cch giữa xe qu vị v xe ở pha trước khi qu vị

            -Đang bị bm st bởi một xe khc.

25-Khi no qu vị chỉ cần mở đn đậu xe trong lc đang li?

            -Khng khi no.

26-Cu no sau đy l đng về xe tải lớn?

            -Xe ti cần một khoảng cch xa hơn để ngừng so với xe chở khch thng thường.

27-Qu vị đang chờ rẽ phải ở chỗ c đn đỏ. Chỗ đ c người đi bộ pha bn phải xe qu vị đang chờ để băng qua con đường qu vị muốn đi vo. Ai c quyền ưu tin khi đn của qu vị đổi qua xanh?

            -Người đi bộ c quyền ưu tin.

28-Cu no sau đy l đng về xe m t?

            -Khi chạy theo sau xe m t, nn chạy một khoảng cch 4 giy.

29-Li xe an ton bao gồm tất cả những điều sau đy, ngoại trừ?

            -Bấm ci trước khi li xe

30-Khi qu vị chạy xe đến chỗ băng qua đường c người mu đi bộ đang chờ qua đường, qu vị phải ngừng xe:

            -Tại chỗ băng qua đường v chờ co người đi bộ băng qua đường.

31-Mở quạt nước knh trước v mở đn trước của xe trong những ngy mưa, tuyết hoặc sương m:

            -Để cho nhưng người li xe khc c thể nhn thấy qu vị.

32-Nếu điện thoại di động của qu vị  rung chung trong khi đang li xe v qu vị khng c thiết bị nghe điện thoại khng dng tay, qu vị nn:

            -Để cuộc gọi đ chuyển thnh tin nhắn.

33-Cu no sau đy trnh by đng về người li xe m t v người li xe t:

            -Người li xe m t cũng c cc quyền/trch nhiệm giống như người li xe t khc.

34-Khi li xe qu vị nn nhn phi trước của qu vị từ 10 đến 15 giy:

            -Để sớm nhn thấy những nguy hiểm c thể xy ra.

35-Quay đầu xe tại những khu thương mại l:

            -Chỉ hợp lệ tại những giao lộ, trừ khi c để bảng cấm quay đầu xe.

36-Trn lằn đường hai chiều m qu vị đang li xe c một lằn đường  được đnh dấu như trong hnh . Lằn đường nầy dng:

            -Để bắt đầu hoặc kết thc rẽ tri hoặc bắt đầu quay đầu xe nếu được php.

 

37-Bạn c thể  đậu xe gần lề đường trong thời gian được chỉ trn hay biển bo:

-Xanh l cy

38-Khi li xe trong sương m hay tuyết bạn nn xử dụng:

            -Đn pha chiếu gần.

39-Khi li xe qua khc  khc quanh gấp:

            -Bạn phải chạy chậm dưới vận tốc giới hạn theo đng luật.

40-Bạn đang chạy trn xa lộ c 3 ln đường cng chiều với bạn. Nếu bạn muốn chạy nhanh hơn hay vươt qua cc xe khc. Bạn nn chạy ở ln đường no?

            -Lm đường ngoi củng số 3.

41-Nếu bạn ko theo xe mc pha sau trn xa lộ c 4 ln đường cng chiều với qu vị, bạn c thể chạy trn:

            -1 trong 2 lằn đường bn phải.

42-Trn xa lộ c 4 lằn đường cng chiều, xe tải lớn phải chạy lằn đường no?

            -Lằn đường xa nhất về bn phải.

43-Khi li xe qua khc quanh gấp.

            -Chạy chậm để bạn c thể dừng nếu cần.

Bi 2:

1-Qu vị bo cho DMV biết trong 5 ngy nếu qu vị:

            -Bn hay đổi xe,

2-L phạm luật khi người li xe 21 tuổi hoặc trn c nồng độ rượu (BAC) l ..  hoặc hơn?

            -0.08 chấm khng tm phần trăm.

3-Li xe chậm hơn dng xe lưu thng thường hay:

            -Dễ xy ra tai nạn.

4-Bảng hiệu nầy nghĩa l:

            -Đường một chiều  - cc xe đều phải đi bn phải.

5-Dng đn pha vo buổi tối:

            -Bất cứ khi no thấy an ton v đng luật.

6-Qu vị đang li xe trn đường c vch ngăn đi với nhiều lằn đường cng chiều với qu vị. Nếu qu vị cần quẹo chữ U, qu vị nn bắt đầu ở đu?

            -Trong lằn đường bn tri.

7-C một xe bus chở học sinh chạy cng chiều với qu vị đang ngừng pha trước c đn đỏ chớp. Qu vị phải lm g?

            -Ngừng lại cho đến khi đn đỏ hết chớp.

8-Trn con đường c một lằn đường v chiếc xe pha trước thường hay giảm vận tốc m khng r l do. Trường hợp nầy qu vị nn:

            -Tăng thm khoảng cch theo sau giữa xe qu vị v xe kia.

9-Mũi tn của đn giao thng chỉ về bn tri nghĩa l qu vị được:

            -Quẹo vo hướng đ.

10-Lời khuyn tốt nhất để li xe khi trời dầy đặc sương m hoặc bụi l g?

            -Đừng cố li cho đến khi thời tiết được tốt hơn.

11-Nếu để trẻ em từ su tuổi trở xuống ngồi một mnh trong xe l phạm luật:

            -Khi cắm cha kh trong ổ đề.

12-Khng được li xe băng qua đường kẻ đi vng lin tục ở giữa con đường để:

            -Qua mặt những xe khc.

13-Qu vị đang li xe trong một lằn đường gần với vch ngăn đi nhất trn xa lộ c 5 lằn. Để chạy ra khỏi xa lộ bn phải qu vị phải:

            -Đổi từng lằn một cho đến khi qu vị vo đng lằn đường mnh mun.

14-Nếu qu vị bị bắt khi đang li xe với nồng độ rựơu trong mu (BAC) ở vo mức hoặc trn mức luật đinh:

            -Qu vị c thể bị ta phạt.

15-Khi nhn pha trước xe qu vị trong lc li xe, qu vị nn:

            -Nhn trước v sau, nhn gần v xa.

16-Qu vị đang li xe chậm trong lằn đường dnh cho xe chạy nhanh trn xa lộ c 4 lằn. Trong lằn đường của qu vị đang c nhiều xe pha sau. Người li xe pha sau muốn chạy nhanh hơn. Qu vị phải:

            -Đổi qua lằn đường bn phải khi qu vị thấy an ton.

17-Một xe vận tải lớn đang chạy chnh giữa đường c 3 lằn. Qu vị muốn qua mặt xe vận tải đ. Tốt nhất để qua mặt l:

            -Chay nhanh qua lằn đường bn tri v chạy ln pha trước của xe vận tải.

18-Quay bnh xe pha trước vo lề đường khi qu vị đậu xe:

            -Xuống dốc.

19-Bảng hiệu nầy c nghĩa l:

            -Được php quẹo tri hoặc quẹo chữ U.

20-Trừ khi c bảng ghi khc, vận tốc giới hạn trong khu thương mại l:

            -25 dặm một giờ.+

21-Cu no sau đy l đng để ni  về người li xe bn kia?

            -Đừng bao giờ nghĩ rẳng xe bn kia sẽ nhường quyn ưu tin cho qu vị.

22-Bảng hiệu nầy c nghĩa l chỗ  đậu xe chỉ cho php:

            -chỉ dnh cho người tn tật c dấu hiệu hoặc bảng số đậu xe đặc biệt.

23-Qu vị phải nhường quyn ưu tin cho xe cấp cứu bằng cch:

            -Li cng st lề đường bn phải con đường cng tốt v ngừng lại.

24-Ngay khc quẹo gắt, qu vị nn dng thắng để chạy chậm lại:

            -Trước khi qu vị bắt đầu vo khc quẹo.

25-Qu vị thường li xe cẩn thận hơn khi qu vị:

            -Đến gần cc khu trường học, sn chơi v khu dn cư.

26-Lun lun nhn cẩn thận những xe m t trước khi quẹo bởi v:

            -V xe họ nhỏ nn sẽ kh nhn thấy họ hơn./.

Bi 3:

 

1-Cu  no sau đy l đng về xe vận tải lơn?

            -Xe vận tải lớn cần một khoảng cch xa hơn để ngừng so với xe hơi thường.

2-Tại giao lộ khng c đn kiểm sot giao thng khiến qu vị khng thể nhn thấy cc xe băng ngang cho đến khi chạy đến giao lộ, vận tốc giới hạn chỗ đ l:

            -15 dặm một giờ.

2-Qu vị khng được ngừng xe chở người bất cứ lc no:

            -Ở gần lề đường c sơn đỏ.

3-Mở quạt nước kiến trước v mở đn trước cửa xe trong những ngy mưa, tuyết, hoặc sương m:

            -Để cho những người li khc c thể nhn thấy qu vị.

4-Nếu xe của qu vị bắt đầu bị mất độ bm trn mặt đường (xe lướt trn mặt đường khi c nước) qu vị nn:

            -Giảm vận tốc từ từ v đừng đạp thắng.

5-Khi chạy đến chỗ băng qua đường c người m đi bộ đang chờ qua đường, qu vị phải ngừng xe:

            -Tại chỗ băng qua đường v chờ cho người đi bộ băng qua.

6-Quẹo chữ U tại những khu thương mại l:

            -Chỉ hợp lệ tại cc giao lộ, trừ khi c bảng cấm queo.

7-Nn quay bnh xe trước theo hướng no khi qu vị đậu xe.

            -Quay vo lề đường.

8-Qu vĩ nn tăng them khoảng cch giữ xe qu vị v xe pha trước khi qu vị

            -Đang bị bm st bởi một xe khc.

9-Vo ban đm. Một xe chạy đến ngược hướng qu vị v mở đn pha (hight beam) lm qu vị kh nhn thấy con đướng pha trước. Qu vị nn:

            -Nhn vo lề đường pha trước bn phải của lằn đường qu vị.

10-Trn đường hai chiều qu vị đang li c một lằn đường vẽ giống như trong hnh. Lằn đường nầy l dng để:

            -bắt đầu hoặc hết đưởng quẹo tri hay bắt đầu được php quẹo chữ U.

11-Những điều no sau đy l cch đng nhất khi đổi lằn đường?

            -Bật đn bo hiệu quay đầu nhn qua vai trước khi đổi lằn đường.

12-Qy vị đang ngừng xe. Qu vị muốn quẹo tri, nhưng c một xe đang chạy đến rất gần.Qu vị phải:

            -Nhường quyền ưu tin cho xe đang chạy đến.

13-Khi li xe qu vị chỉ c thể mở đn đậu xe vo lc no?

            -Khng trong hon cảnh no.

14-Hai đường kẻ đi mu vng lien tục cch nhau e feet tyro73 ln l:

            -Phải xem như đ l bức tường chắn khng được bang qua.

15-Qu vị phải nhường quyn ưu tin cho xe cấp cứu bằng cch:

            -Li st vo bn phải con đường v ngừng lại.

16-L tri luật để đi vo giao lộ khi:

            -Qy vị khng thể chạy qua hết hẳn con đường trước khi đn đổi qua đỏ.

17-Trừ khi c bảng ghi khc, vận tốc giới hạn trong khu dn cư l:

            -25 dặm một giờ.

18-Khi no qu vị được php đi vng  hoặc đi bn dưới cổng xe lửa?

            -Khng trong hon cảnh no.

19-Trn con đường c 2 lằn cng chiều với qu vị. Qu vị đang li ở lằn đường bn tri v c rất nhiều xe qua mặt qu vị từ bn phải. Nếu người li xe sau qu vị muốn li nhanh hơn, qu vị nn:

            -Chạy qua lằn đường bn phải khi an ton.

20-Bảng hiệu nầy c nghĩa l qu vị:

            -C thể quẹo tri khi đn xanh lc an ton.

21-Qu vị đang chờ quẹo phải ở chỗ c đn đỏ. Chỗ đ c người đi bộ phi bn phải xe qu vị đang chờ để băng qua con duong92 qu vị muốn đi vo. Ai c quyền ưu tin khi đn của qu vị đổi qua xanh?

            -Người đi bộ c quyền ưu tin.

22-De xe an ton bao gồm tất cả cc diều sau đy, ngoại trừ:

            -Bấm ci xe trước khi de.

23-Cu no sau đy l đng về xe m t?

            -Xe m t nn chạy sau ở một khoản cch xa hơn.

24-Cu no sau đy l đng về điểm bị khuất?

            -Nhn qua vai phải khi đổi lằn đường bn phải v nhn qua vai tri khi đổi lằn đường bn tri.                                      

***

Học thi li xe: 1(3)

1-Qu vị phải bo cho DMV biết trong 5 ngy nếu qu vi:

            Bn hay dổi xe

2-L phạm luật khi người li xe 21 tuổi hoặc trn c nồng độ rượu trong mu (BAC) l hoặc cao hơn:

            -0.08

3-Li xe chậm hơn dng xe lưu thng thường hay:

            -Dễ xy ra tai nạn.

4-Bảng hiệu nầy c nghĩa l:

            -Đường một chiều cc xe cộ đều đi bn phải.

5-Dng đn pha vo buổi tối

            -Cng t cng tốt.

6-Qu vị đang li xe trn đường c vch ngăn đi với nhiều lằn đường cng chiều với qu vị. Nếu qu vị cần queo chữ U, qu vị nn bắt đầu ở đu:

            -Trong lằn đường bn tri.

7-C một xe chở học sinh chạy cng chiều với qu vị đang ngừng pha trước c đn đỏ chớp. Qu vị phải lm g?

            -Ngừng lại cho đến khi đn đỏ hết chớp.

8- Trn con đường c một lằn đường v chiếc xe pha trước qu vị thường hay giảm vận tốc m khng r l do. Trong trường hợp nầy qu vị nn:

            -Tăng them khoảng cch theo sau giữa xe qu vị v xe kia.

9-Mũi tn xanh chỉ  về bn tri nghĩa l qu vị được:

            -Quẹo vo hướng đ.

10-Lời khuyn tốt nhất để li xe khi trời dy đặt sương m hoặc bụi l g?

            -Đừng c li cho đến khi thời tiết được tốt hơn.

11-Nếu để trẻ em từ su tuổi trở xuống ngồi một mnh trong xe l phạm luật:

            -Khi cắm cha kha trong ổ đề.

12-Khng được li xe băng ngang qua đường kẻ đi vng lin tục ở giữa con đường để:

            -Qua mặt những xe khc.

13- Qu vị  đang li xe trong một lằn đường gần vch ngăn đi nhất trn6 xa lộ c 5 lăn. Để chay ra khỏi xa lộ bn phải qu vị phải

            -Đổi từ lăn một cho đến khi qu vị vo đng lằn đường mnh muốn.

14-Nếu qu vị bị bắt khi đang li xe với nồng độ rượu trong mu (BAC) ở vo mức hoặc trn mức luật định:

            -Qu vị sẽ tự động bị rt bằng li bất kể đến tnh trạng bằng li của qu vị.

15-Khi nhn pha trước xe qu vị trong lc đang li xe, qu vị nn:

            -Nhn trước sau, nhn gần v xa.

16- Qu vị đang li xe chậm trong lằn đường dnh cho xe chạy nhanh trn xa lộ c 4 lằn. Trong lằn đường của qu vị đang c nhiều xe pha sau. Người li xe pha sau muốn chạy nhanh hơn. Qu vị phải:

            -Đổi lằn đường bn phải khi thấy an ton.

17-Một xe vận tải lớn đang chạy chnh giữa đường c 3 lằn. Qu vị muốn qua mặt xe vận tải đ. Tốt nhất để qua mặt l:

            -Đổi nhanh qua lằn đường bn tri v chạy ln pha trước của xe vận tải.

18-Quay bnh xe trước vo lề đướng khi qu vị đậu xe:

            -Xuống dốc.

19-Qu vị c thể bị phạt lến đến $1,000 v ở t 6 thng nếu qu vị vi phạm:

            -Bỏ rc hoặc thả sc vật trn xa lộ.

20-Bảng hiệu nầy c nghĩa l:

            -Xa lộ pha trước c vạch ngăn đi.

21- Khi dừng xe ở chỗ c nhiều đường rầy xe lửa băng qua, qu vị:

            -Chỉ được băng qua khi c thể nhn thấy r cả 2 bn.

22-Khi qu vị đang ở trong đường quẹo dnh ring c đn kiểm sot bằng mũi tn mu xanh, cu no sau đy l đng:

            -Tất cả những xe hoặc người đi bộ trong giao lộ phải nhường cho xe qu vị.

23-Nếu xe đang chạy đến bắt đầu quẹo pha trước xe qu vị

            -Chạy chậm lại hoặc ngừng xe để khỏi gy tai nạn.

24-Nếu qu vị dnh dng đến tai nạn, qu vị phải trao đổi cho (nhưng) người bn kia cc chi tiết về bằng li xe của qu vị v:

            -Bằng chứng về bảo hiểm, đăng bộ xe v địa chỉ hiện tại.

25-Qu vị muốn de xe khỏi chỗ đậu xe xo gc. Qu vị phải lun lun de thật chậm v nhn:

            -Qua vai phải khi de.

26- Qu vị phải ngừng xe chỗ no nếu trn đường khng c chỗ cho người đi bộ băng qua hoặc đường vạch trắng?

            -Ngay gc đường.

27- Qu vị đang chạy đến một giao lộ. Tại đ đn đỏ chớp. Qu vị phải lm g?

            -Ngừng xe trước khi băng qua đường, sau đ sẽ đi tiếp khi thấy an ton.

28- Qu vị thấy người đi bộ cầm gậy trắng đứng tại gc đường đang sắp băng qua. Họ li lại một bước v rt gậy vo. Qu vị nn:

-Tiếp tục băng qua đường bởi v người đ chưa muốn băng qua vo lc đ.

29-Dấu hiệu nầy nghĩa l:

            -Được php quẹo tri hay queo chữ U khi c mũi tn mu xanh.

30-Trừ khi c bảng ghi khc, vận tốc giới hạn trong khu thương mại l;:

            -25 dặm một giờ.

31-Cu no sau đy l đng để ni về người li xe bn kia?

            -Đừng bao giờ nghĩ rằng người li xe kia nhường quyền ưu tin cho qu vị.

32-Bảng hiệu nầy c nghĩa l chỗ đậu xe chỉ cho php:

            -Chỉ dnh cho người tn tật.

33-Qu vị phải nhường quyền ưu tin cho xe cấp cứu bằng cch:

            -Li cng st lề đường bn phải của con đường cng tốt v ngừng lại.

34-Ngay khc quẹo gắt, qu vị nn dng thắng để chạy chậm lại:

            -Trước khi qu vị bắt đầu vo khc quẹo.

35-Qu vị cần li xe cẩn thận hơn khi qu vị:

            -Đến gần cc khu vực trường học, sn chơi v khu dn cư.

36-Lun lun nhn cẩn thận những xe m t mỗi khi quẹo bởi v:

            -Xe họ nhỏ nn sẽ kh nhn họ hơn.

 

 


 


 

Bi thi lấy bằng li xe của California- Đề 11

Bi thi lấy bằng li xe của California- Đề 6

Bi thi lấy bằng li xe của California- Đề 12

Bi thi lấy bằng li xe của California- Đề 5

Bi thi lấy bằng li xe của California- Đề 4

Bi thi lấy bằng li xe của California- Đề 3

Bi thi lấy bằng li xe của California- Đề 2

Bi thi lấy bằng li xe của California- Đề 1