hành trang cuộc đời                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có người hỏi Đức Dalai Lama: "Điều ǵ làm Ngài ngạc nhiên nhất ở nhân loại ?"
Ngài trả lời: "Con người... bởi v́ con người phung phí sức khỏe để tích tiền của, rồi lại bỏ tiền ra để t́m mua lại sức khỏe.
Và v́ quá lo nghĩ cho tương lai, con người quên mất hiện tại, đến nỗi không sống với hiện tại lẫn tương lai.
Con người sống như thể sẽ không bao giờ chết... Nhưng rồi sẽ chết như chưa bao giờ đă từng sống "./.