hnh trang cuộc đời                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HY TẬN HƯỞNG TUỔI GI:

  1*/ Hy vui với nguời khc như bạn b, b con, đừng tm vui trong việc tch trữ của cải.

   2*/ Lập chuơng trnh tiu xi hết tiền của m bạn để dnh:

   + Bạn xứng đng tiu pha n trong mấy năm cn lại của đời nguời. Nếu được, cứ đi du lịch.

  + Để của lại cho con, chng n sẽ gấu  nhau v nhiều chuyện rắc rối xảy ra sau khi bạn qua đời.

   3*/ Hy sống với thực tại.

    Đừng sống cho qu khứ hay cho tương lai.

   Bạn c ngy hm nay trong tay bạn.

   Ngy hm qua th đ qua, ngy mai th chưa đến hoặc khng bao giờ đến.

   4*/ Hy vui với lũ chu nội ngoại của bạn (nếu bạn c), nhưng đừng lm kẻ giữ trẻ trọn thời gian.Trch nhiệm nui dạy trẻ l của cha mẹ n. Sau khi bạn đ nui con nn nguời rồi, bạn khng cn trch nhiệm g với bầy chu của bạn.Đừng thấy y ny khi từ chối giữ trẻ nếu bạn khng thấy thch th chăm sc trẻ.

     5*/ Chấp nhận sự gi yếu, đau nhức của tuổi gi. 
    Hy vui với những g mnh cn lm được.Đừng than vản hay buồn phền. 

    6*/ Vui với những g bạn c.

   Đừng lao nhọc tm những g bạn khng c. Đ trễ rồi, thời gian khng cn nhiều nữa..

   7*/ Hy vui cuộc đời với người phối ngẫu (vợ / chồng), con chu, bạn b. Nguời khc yu bạn, phải yu chnh bạn chớ khng phải yu những g bạn c.

   Ai yu những g bạn c chỉ gy khổ cho bạn m thi.

   8*/ Tha thứ cho mnh v cho nguời.

   Chấp nhận sự tha thứ với lng khoan dung. 

    Vui hưởng sự bnh an trong tm hồn.

        9*/ Lm quen với ci chết.

   Chắc chắn n sẽ xảy ra. Đừng sợ hi v chết l một phần của cuộc đời.

   Chết l bắt đầu một cuộc đời mới hơn, tốt đẹp hơn.

   L chuẩn bị một cuộc sống mới với Đấng Tạo Ha./.