hành trang cuộc đời                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hành trang cuộc đời -
Một người hấp hối chết, nh́n thấy Chúa ưu ái trao cho chiếc va-li.
Chúa nói : đến giờ con ra đi rồi !
Ngạc nhiên, người này hỏi : bây giờ sao ?  sớm quá, con c̣n nhiều việc chưa làm !
Chúa nói : rất tiếc v́ tới giờ con ra đi thôi !
Người này hỏi : có ǵ trong va-li, hở Chúa ?
Chúa đáp : hành trang của con đó .
Người này hỏi : Sở hữu của con, y phục, tiền bạc ?
Chúa đáp : các vật đó không phải của con, chúng thuộc về trái đất ! 
Người này hỏi : Vậy có phải kư-ức của con ?
Chúa đáp : không phải của con, của thời-gian !
Người này hỏi : Phải chăng tài năng của con ?
Chúa nói : khộng phải của con, của hoàn cảnh.
Người này hỏi : Có phải bạn bè hay gia-đ́nh con ?
Chúa nói : rất tiếc, cũng không phải của con, chỉ là tiến tŕnh cuộc đời
Người này hỏi : Phải chăng là  vợ con của con ?
Chúa nói: Không phải của con, mà là tâm tư con
Người này hỏi : Có phải là thân xác của con ?
Chúa nói : cũng không phải của con, nó là cát bụi !
Người này hỏi : Phải chăng tâm-linh con ?
Chúa nói : không , đó là của ta !
Hồi hộp,  người sắp chết nhận chiếc va-li Chúa trao,
Liền mở ra xem, bên trong không có ǵ cả, trống rỗng !
Bàng hoàng, Người này nói:  không  có cái ǵ là của tôi cả !
Chúa nói : đúng thế, tất cả thời-gian con sống là của riêng con. 
Đời sống là thời gian đó của riêng ḿnh !
Bởi thế, nên tận hưởng thời gian đó, khi ḿnh có !
Đừng để những ǵ ḿnh có qua đi
Sống đi, vui sống đời ḿnh.
Đừng bỏ qua nguồn vui khi có, v́ chính đó là sở hữu của ḿnh !
Tất cả mọi thứ ḿnh có hiện tại là của riêng ḿnh,
và sẽ không thể mang theo được ǵ cả khi ra đi !!!