không thể "nín" ...                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[blogger lề trái]
không thể "nín" ...

“ Đảng CSVN ta” 85 năm làm đĩ bằng mồm! Trong xă hội ngày nay tuy lâu rồi nhưng không biết từ bao giờ người dân Việt Nam không ai c̣n nỡ gọi hay dùng từ cô ấy, chị ấy làm đĩ để chỉ trích hạng người cùng đường mạt lối, hành nghề mại dâm mà thay vào đó bằng những ngôn từ nhân bản, nhẹ nhàng hơn, đôi lúc có phần cảm thương như: chị ấy làm gái, cô ấy làm gái hoặc dân làm gái chứ không c̣n mạt sát nặng nề như: Đồ con đĩ, đồ con điếm, cùng lắm dân miền Nam trước 1975 hay dùng câu “sang như đĩ” việc chỉ trích đến đây xem như hết cỡ thợ mộc. Suy đi ngẫm lại làm gái ít nhiều c̣n có tư cách, c̣n có phần để cảm thông xuất xứ từ ḷng vị tha, nhân đạo truyền thống. Nhưng đối với đảng Cộng sản Việt Nam th́ phải gọi họ là nhóm đĩ, loại đĩ, tổ chức làm đĩ chính thống bằng mồm th́ đúng hơn, gọi ngắn gọn là “đĩ mồm”.

Loại đĩ này toàn nhân loại và thế giới đều ghê tởm - họ làm đĩ trái ngược quy luật, đảo lộn sự đời, không c̣n chỗ để chừa để nói, thay v́ thực hiện hành vi làm đĩ theo bản năng cuộc sống v́ sự sinh tồn phải giao hợp qua đường sinh dục, nơi bài tiết của tạo hóa mà cực chẳng đă là để đáp ứng nhu cầu sinh lư, nhu cầu vật chất trao đổi giữa hai bên người mua dâm và kẻ bán dâm. C̣n với đảng Cộng sản Việt Nam nhờ làm đĩ bằng mồm để lên ngôi cai trị thống lĩnh một chiều, để chiếm đoạt chính quyền, để sang nhượng đất nước và tước đoạt 3 triệu xương máu của đồng bào chiến sĩ, để tạo ra của ăn của để trong giới đảng viên, giới chóp bu Cộng sản bằng h́nh thức đĩ mồm- tuyên truyền dối trá, họ đĩ thơa từ trong tư duy ra đến cửa mồm nên gọi đảng ta làm đĩ bằng mồm là chuẩn xác.

Đảng Cộng sản Việt Nam giành được quyền lănh đạo nhờ rộng mồm làm đĩ:  Họ đă làm đĩ liên tục suốt 85 năm trôi qua nhờ mở rộng lỗ mồm làm đĩ. Nay vẫn chưa được thỏa măn sinh lư vẫn tiếp tục làm đĩ bằng những công cụ phương tiện truyền thông hiện đại thông qua 845 cơ quan báo chí, 98 báo điện tử, 67 đài phát thanh truyền h́nh... Thực chất đảng Cộng sản Việt Nam là loài kư sinh trùng đối với nhân dân, loại dây tầm gởi đối với Tổ quốc nhưng lại tự xưng tự nhận là “đội tiên phong giai cấp công nhân” đồng thời là “đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam” rơ ràng họ đang đĩ mồm và hiếp dâm luôn cả từ ngữ.

Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trên mọi quy định pháp luật đè đầu cởi cổ nhân dân nhưng luôn tự xưng là “gắn bó mật thiết vời nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm với nhân dân về những quyết định của ḿnh”. Thế không gọi họ là đĩ mồm th́ c̣n gọi là ǵ"

Đảng Cộng sản Việt Nam kềm hăm mọi yếu tố dân chủ nhân quyền, triệt tiêu mọi sự sáng tạo nhưng luôn lừa dối ngụy biện “các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật”.Thực chất pháp luật là của đĩ, đĩ là pháp luật họa hoằn có ủy viên trung ương đảng nào bị truy tố xét xử may ra cảnh cáo, nhắc nhở như vụ Trần Truyền Nhiễm gần đây bởi v́ Truyền ta đă từng nhá mồm “sao chỉ có ḿnh tôi”?! Cho nên gọi pháp luật của riêng loài đĩ là không ngoa.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn mồm nói đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân nhưng khi dân chúng biểu t́nh phản đối Trung cộng th́ đảng đàn áp bỏ tù người yêu nước v́ cho rằng đă có Nhà nước lo! Và đảng ta c̣n tự xưng “là đạo đức là văn minh” nên chị em thời đại ngày nay “thà bán trôn chớ không bán nước” nâng đảng ta lên tầm vóc đĩ Quốc tế - đĩ của đĩ. Đến nỗi gần đây Thủ tướng Stephen Harper và Thượng viện Canada phải thông qua dự luật S219 “Ngày con đường tự do” để tưởng nhớ về ngày 30/04 ngày mà các trưởng đĩ lên ngôi làm cho 3 triệu kiều bào, 17 triệu nhân dân miền Nam, và nói chung 90 triệu dân ngày nay phải khổ sở rên siết dưới ách độc tài toàn đĩ trị. Thật là nhục nhă cho tổ tiên, dân tộc bị loài đĩ thống trị, yêu nước cũng bị độc quyền!

Chân lư của đảng Cộng sản Việt Nam như trôn trẻ: Xưa nói đến miệng quan phải nhắc đến trôn trẻ. Ngày nay khẩu hiệu tuyên truyền của đảng Cộng sản cũng như trôn trẻ, nhận xét này không có ǵ là quá đáng bởi v́ đảng Cộng sản cho rằng “...mọi quyền lực thuộc về nhân dân... nhà nước ta là nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và v́ nhân dân… đảng cầm quyền là để nhân dân là chủ và làm chủ...”. Ôi thật hết ư những ngụy ngôn phản động phát ra từ mồm đĩ! (trích lời phát biểu của các loại đĩ tại Hội nghị Quảng Ninh). Vũ Măo nguyên chủ nhiệm văn pḥng Quốc hội c̣n cho rằng: “Chống đảng chính là chống lại nhân dân ta hay chống đất nước ta”. Thật là xấu hổ đĩ mồm khi đánh đồng giữa thiểu số thành đa số, giữa một tổ chức độc tài chính trị tương đồng với đất nước và nhân dân.

Ngày nay để tiêu diệt đĩ chúng ta hăy làm ngược lại những ǵ đĩ nói như yêu nước là yêu chế độ XHCN, ta nói yêu nước là biết căm thù chế độ XHCN. Đĩ muốn độc đảng độc quyền, ta muốn đa đảng đa nguyên. Đĩ ngăn cấm hạn chế internet, ta càng yêu thích vượt tường lửa internet. Đĩ nói bài trừ tham nhũng th́ ta nên tạo điều kiện cho đĩ tham nhũng đục khoét. Đĩ xem láng giềng truyền thống 4 tốt 16 chữ vàng, ta xem kẻ cựu thù bành trướng muôn đời vạn kiếp và c̣n rất nhiều khác biệt cần làm trái ngược với đảng đĩ. Có như thế không chóng th́ chày tập đoàn c̣n đĩ c̣n ḿnh cũng phải sụp đổ một khi ḷng dân đă nổi can qua./. (Tân Ngọc Già)