không thể "nín" ...                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[blogger lề trái]
không thể "nín" ...

Đánh mất chính ḿnh: Đảng CSVN tranh dành nội bộ -

 “Đảng sợ ai mà diễn tập rùm beng?” đó là câu hỏi được trang mạng BBC London trưng ra hôm 10-1-2016 (1). Để trả lời câu hỏi này tôi mạn phép thưa rằng Đảng Sợ Chính Ḿnh. Càng tiến gần đến ngày Đại Hội XII đảng CSVN càng chia rẽ trầm trọng. Họ thù địch bươi móc lẫn nhau tranh dành quyền lực. Bản chất độc tài chuyên chính bao cấp, tham nhũng bừa băi, những bẩn thỉa của họ trong thời gian lănh đạo đất nước được tung lên trên các trang mạng, bloggers, facebook… một cách vô trách nhiệm làm dơ dáy ô nhiễm môi trường đao đức xă hội Việt Nam vốn dĩ đă xuống cấp từ lâu. Từ đối đầu bằng đối thoại có cơ hội tiến đến đối đầu bằng bạo lực vũ trang sẽ không xa mấy. Lịch sử cộng sản quốc tế đă cho thấy việc thanh trừng nội bộ trong hàng ngũ đảng Cộng sản rất là tàn bạo ghê gớm đẫm máu c̣n hơn cả sự đối đầu giữa người Cộng sản với người Quốc gia, giữa Cộng sản với Tư bản.

Có những câu hỏi:

- Các ông diễn tập rùm beng để đối phó với ai?

- Rồi t́nh huống sẽ diễn ra như thế nào?

- Tại sao phải bảo vệ Đại Hội Đảng ghê gớm đến như vậy?

- Ai là kẻ thù của Đảng?

- Nhân Dân?

- Tại sao Nhân dân không c̣n tin đảng CSVN nữa?

- Tại sao đảng nghi kỵ người dân?

- Ai có lư và ai có lực?

Ghê gớm thật! Ai là kẻ bạo loạn vũ trang? Nhân dân làm ǵ có vũ trang? Hay là chính các lănh đạo của ĐCSVN trá h́nh trong hàng ngũ nhân dân?

Phải chăng những nhà lănh đạo Ba Đ́nh hôm nay hoàn toàn đánh mất chính ḿnh, họ là những kẻ vong thân không c̣n đủ tư cách của người lănh đạo nhân dân đất nước, rồi đâm ra ngờ vực mọi người. Thảm trạng của Đảng CSVN hôm nay là ngờ vực chính ḿnh...

Bốn mươi năm sau cuộc chiến Đạo đức Xă hội trong Nước ta ngày càng xuống cấp, đến nay vấn đề đă trở nên quá tải có thể vượt quá khả năng văn hồi. Phải chăng đó là di sản của hai cuộc chiến (1945-1975) dưới sư lănh đạo của Chuyên Chính Vô Sản của ĐCSVN, người dân không được phép nói ra điều ḿnh suy nghĩ và hành động theo những ǵ tập thể cho là đúng. Tự do cá nhân bị triệt tiêu. Những thói quen xă hội như thế này đă ăn sâu bám rễ vào tư tưởng người dân qua nhiều đời, qua gần 70 năm Xă Hội Chủ Nghĩa nó có thể trở nên một căn bịnh bẩm sinh.

Sau 30-4-75, người Cộng sản miền Bắc khống chế, trấn áp, vu khống, tước đoạt tài sản người quốc gia miền Nam. Do đó những quan hệ xă hội, giữa con người với con người trong xă hội Việt Nam là quan trọng và quan hệ t́nh cảm hợp thành nền tảng đạo đức xă hội đă bị đảo lộn, con người bị tha hóa. Rất sợ sự thật, không dám nói sự thật là đặc trưng của nền văn hóa Việt Nam hôm nay.

Có nhiều nhà trí thức trong nước phản ảnh: Có những kẻ dù cho tài giỏi uyên bác đến đâu mà không có quan hệ tốt dưới chế độ Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hôm nay vẫn không có chỗ dung thân phát triển tài ba, tư tưởng của ḿnh. Một phương châm lập thân vang dội trong xă hội Việt Nam hiện đại:

Thứ nhất hậu duệ
Thứ hai quan hệ
Thứ ba tiền tệ
Thứ tư trí tuệ
C̣n lại… mặc kệ!...

Đó là những tiêu chí để bổ nhiệm nhân sự tại Việt Nam hôm nay… Để chấn hưng hay ít ra để chống lại sự thoái hóa đạo đức xă hội trong nước hôm nay, về mặt xă hội chúng ta phải dứt khoát từ bỏ, không chấp nhận chuyên chính, độc tài độc đảng, bao cấp. Mọi quá tŕnh tuyển chọn bổ nhiệm nhân sự phải dựa trên năng lực, đạo đức, kinh nghiệm và phải được diễn ra công khai, minh bạch rơ ràng và công bằng. Về mặt cá nhân, mỗi chúng ta phải nói lên sự thật, phải hành động đúng theo sự thật, đúng theo tư duy của ḿnh. Và nhất định không bao giờ đánh mất chính ḿnh.

Chúng tôi muốn nói với các nhà lănh đạo của DCSVN hôm nay người dân không quan tâm đến những ǵ gọi là Đại Hội XII của ĐCSNVN. Việc ông này đi ông kia ở, là việc tranh giành quyền lực địa vị riêng tư của các ông, ai đi ai ở đối với người dân cũng thế thôi. Đi hay ở mặt ông nào cũng “dính lọ”. Về việc tham nhũng và chống tham nhũng được chính các ông dấy lên nó càng được chính các ông ĐCSVN bảo vệ, bao che chỉ v́ chính sách của TBT Nguyễn Phú Trọng ”đánh chuột mạnh quá sẽ làm vỡ b́nh”- nghĩa là chống tham nhũng nhiệt t́nh quá sẽ làm sụp đổ cả chế độ, cả Đảng. Chống tham nhũng nghĩa là đánh vào cột sống của Đảng-cốt lơi bản chất của ĐCSVN.

Vấn đề quan trọng hôm nay không phải là việc thay đổi cho bằng được thể chế bề ngoài, mà việc người dân và chúng tôi đ̣i hỏi thay đổi thể chế tận gốc rễ, đổi mới toàn diện, như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trương. Chính phủ Nhà nước Việt Nam phải từ bỏ chủ nghĩa Mác Lênin, phải thành lập xă hội dân sự, chế độ Dân Chủ Đa nguyên, Độc lập Tự Do và Pháp trị, tôn trọng nhân quyền để phát triển đất nước, văn hóa, chính trị và kinh tế. Mặc dầu quá muộn nhưng vẫn c̣n hơn.

Mong rằng Đại Hội XII là cơ hội để cho các đảng tiến bộ của ĐCSVN vượt lên chính ḿnh quay đầu về quyền lợi của Tổ quốc và nền Độc lập, Tư Do Dân Chủ của toàn dân./.

[Đào Như]