News - Thời sự                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oanh kích vào Syria, TT Trump chng t quyết tâm hơn Obama.

Thanh Phương.


T
ng thng M Donald Trump ra lnh tn công căn c ca Syria t Tư dinh Mar-a-Lago, Florida, ngày 06/04/2017.REUTERS/Carlos Barria.

Qua vic tn công Syria, sau khi chế đ Damas b cáo buc s dng cht đc hóa hc tn công thường dân, Tng thng M Donald Trump đă t quyết tâm hơn Obama, người đă lùi bước trong hoàn cnh tương t.

Vào ngày 21/08/2013, chế đ Bachar Al Assad đă vượt qua « ln ranh đ » mà cu Tng thng Obama đă vch ra, vi v tn công bng khí đc sarin ngoi ô th đô Damas, khiến 1.400 người thit mng, đa s là thường dân, theo s liu ca phe đi lp Syria.

Hai ngày sau đó, ông Obama tuyên b sn sàng tn công vào quân đi ca Bachar Al Assad. Lúc đó c Luân Đôn ln Paris đu ng h vic dùng vũ lc đ trng pht chế đ Damas. Nhưng Obama sau đó đă gây bt ng c Hoa Kỳ ln trên thế gii, khi ông quyết đnh đưa vn đ ra trước Quc Hi M, khiến cho kh năng can thip quân s vào Syria không th xy ra trong ngn hn được.

Thái đ ca Tng thng Obama đă khiến Tng thng Pháp François Hollande hết sc bt b́nh, v́ lúc đó Paris đă sn sàng ym tr M tn công Syria. V́ v này mà quan h Pháp-M đă xu đi trong mt thi gian.

Như vy là dưới thi chính quyn Obama, Hoa Kỳ đă không h can thip chng chế đ Damas, mà ngược li đă thương lượng vi chế đ này, đ đt đến mt tha thun v vic d b kho vũ khí hóa hc ca Syria, dưới s giám sát ca T chc Cm Vũ khí Hóa hc (OIAC), mt t chc ca Liên Hip Quc. Nhưng có v như là quân đi ca chế đ Damas vn c̣n trong tay nhng vũ khí đó.

Sau v tn công bng vũ khí hóa hc, mà chế đ Bachar Al Assad b cáo buc là th phm, Tng thng Donald Trump ngày 05/04 đă cho rng: Người tin nhim ca ông phi chu mt phn trách nhim, v́ đă có quá nhi« ln ranh đ » b vượt qua, mà chế đ Damas không h b trng tr.

Nhưng ngay c đi vi Tng thng Trump, v oanh kích ngày 06/04 cũng đánh du mt s chuyn hướng ngon mc trong chính sách ca ông v Syria. Ch cách đây vài ngày, Washington c̣n cho thy là h không xem vic Tng thng Bachar Al Assad ra đi là điu kin tiên quyết trong mi gii pháp cho xung đt Syria, mà ưu tiên hàng đu ca M hin nay chính là chng lc lượng Thánh chiến Nhà Nước Hi Giáo.

Trong thi gian tranh c Tng thng, nhà T phú Donald Trump cũng đă tng ch trích chính quyn Obama v chiến lược va chng chế đ Damas, va chng khng b Hi Giáo, cho rng chiến lược này không hiu qu. Cũng chính ông Trump đă công khai yêu cu Tng thng Obama đng can thip vào Syria, sau v tn công bng vũ khí hóa hc ngoi ô Damas năm 2013.

Nhưng có l là nhng h́nh nh tr em Syria chết thê thm trong v tn công bng vũ khí hóa hc hôm 04/04 đă khiến Tng thng M thay đi hoàn toàn chính sách đi vi Syria, bt ng ra lnh oanh kích vào chế đ Damas.

V oanh kích có l nhm cho Tng thng Bachar Al Assad thy rng: Tng thng Trump s không đ cho Lănh đo Syria mun làm ǵ th́ làm như dưới thi Obama đâu, tc là không đ cho chế đ Damas tiếp tc vượt qua nhng « ln ranh đ » na !.

Nhưng vn đ đt ra là v oanh kích này có s là khi đu ca mt chiến dch can thip quân s vào Syria, hay s ch dng đó. Nếu ch bn vài chc ha tin vào Syria ri thôi, th́ s chng giúp được ǵ cho vic chn đng cuc ni chiến đă kéo dài hơn 6 năm ti nước này ri.

M bn ha tin vào mt căn c quân s ca Syria.

Thanh Phương.


Ha tin Tomahawk được phóng t tu khu trc USS Ross trong vùng bin Đa Trung Hi ngày 07/04/2017.REUTERS/U.S. Navy.

 

Đêm 06/04/2017, Hoa Kỳ đă m mt cuc tn công bng ha tin vào mt căn c quân s ca Syria, nhm đáp tr v tn công bng hóa cht, mà chế đ Bachar Al Assad b t cáo là th phm. Đây là chiến dch quân s đu tiên ca M đánh vào chế đ Damas.

Tng cng 59 ha tin Tomahawk đă được bn t các chiến hm ca M vùng Đa Trung Hi vào Căn c Không quân Al-Chaayrate, thuc tnh Homs, min Trung Syria. Theo t chc Đài Quan Sát Nhân Quyn Syria: Ít nht 4 binh sĩ Syria đă thit mng trong v oanh kích này, phi trường b phá hy gn như hoàn toàn.

Trong mt bài phát biu long trng đc ngày 06/04 t Tư dinh Tiu bang Florida, Tng thng M Donald Trump gii thích rng: V oanh kích trong đêm có liên h trc tiếp đến v tn công bng hóa cht hôm th Ba 04/04, được cho là do quân đi Syria tiến hành, làm ít nht 86 người thit mng, trong đó có 27 tr em, khiến c thế gii phn n !.

Ông Trump cáo buc « Nhà đc tài » Bachar Al Assad đă dùng vũ khí hóa hc, c th là mt cht đc thn kinh, đ tn công vào thường dân vô ti. Tng thng M c̣n kêu g« các quc gia văn minh » hăy chn đng cuc ni chiến Syria, đă khiến 320.000 người chết k t tháng 03/2011 qua.

T Washington, Thông tín viên Anne-Marie Capomaccio gi v bài tường tŕnh :

« V
i v oanh kích ca M, Donald Trump gi mt thông đip đến Bachar Al Assad, cũng như đến hai Đng minh ca Damas là Nga, và Iran, cùng đến các nước láng ging ca Syria. Đó là gii thích ca Hi Đng An Ninh Quc Gia M sau cuc tn công sáng nay.

Ngoi trưởng Rex Tillerson tuyên b : Moskva đă không làm tṛn trách nhim, phía Nga hoc là đng lơa, hoc là bt tài !. Ngũ Giác Đài th́ nói rơ là: B Tng tham mưu ca Nga đă được thông báo trước khi M tiến hành oanh kích. Trong mt thông cáo, b Quc Pḥng M cho biết : V oanh kích này, vi 59 ha tin Tomahawk, bn t hai chiến hm vùng Đa Trung Hi, là nhm đáp tr v tn công bng hóa cht, mt ti ác mang tính thù hn, đă khiến 86 người chết.

Tng thng M đă ra quyết đnh rt nhanh chóng sau cuc hp hôm qua vi Hi Đng An Ninh Quc Gia. Hi đng này đă tŕnh bày vi ông nhiu phương cách khác nhau. Sau đó, ông Trump đă thông báo cho mt vài Dân biu Quc Hi, trước khi bt đèn xanh cho v oanh kích.

Các Ngh sĩ Hoa Kỳ ng h hành đng trên ca ông Donald Trump, nhưng mt s người yêu cu có thêm tin tc liên quan đến chiến lược v Syria ca Tng thng M trong nhng tháng ti ».

Ba binh chng M túc trc quanh Syria.

Trng Nghĩa.


nh chp ngày 07/04/2017 t Đài truyn h́nh nhà nước Syria cho thy: Căn c Không quân, gn thành ph Homs, b Hoa Kỳ không kích.REUTERS/Syria TV.

Chiến dch tn công bng ha tin vào Căn c Không quân Syria hôm 06/04/2017 nói lên mt thc tế : Hoa Kỳ hin đă b trí đy đ các lc lượng Hi quân, và Không quân quanh Syria, đ có th can thip bt c lúc nào, trong lúc các « C vn » quân s cũng hin din đông đo trên b, góp phn tr giúp các quân đi Đng minh.

Theo ghi nhn ca hăng tin Pháp AFP, mt nghiên cu ca Vin Heritage ước lượng là: B Tư Lnh M vùng Trung Đông hin có trong tay ít nht là 35.000 quân nhân sn sàng chiến đu.

Lc lượng Hi Quân hùng hu ca hai Hm Đi 5 và 6:

Ch lc ca quân đi M là các chiến hm phóng ha tin, ca Hm Đi 6, đt bn doanh Napoli (min nam nước Ư), nhưng có kh năng tn công các mc tiêu cách xa hơn 1.000 cây s, tc là có th d dàng bn ti Syria.

Theo mt quan chc Hi Quân M: Hai khu trc hm tham gia chiến dch oanh kích ngày 06/04, USS Porter và USS Ross, đang phía Đông Đa Trung Hi, cùng vi tu đ b c ln USS Mesa Verde.

Ngoài ra, Hm Đi 5 đt ti Bahrein vùng Vnh cũng có th nhanh chóng can thip, chưa k đến Hàng không Mu hm USS George H. W. Bush đang có mt trong vùng, đ h tr các hot đng chng t chc Nhà Nước Hi Giáo.

Lc lượng Không Quân ti các căn c bn:

Không Quân M hin đang s dng nhiu căn c khu vc Trung Cn Đông. Gn Syria nht là căn c Incirlik thành ph Adana, min Đông nam Th Nhĩ Kỳ, ch cách biên gii Syria 100 km. Ngoài ra, c̣n có các căn c Jordanie, Koweit, Qatar, và Tiu Vương Quc Rp Thng Nht na.

Không quân M đă khai trin các loi chiến đu cơ hin đi nht ca ḿnh trong khu vc, t loi tiêm kích F-15, F-16 và F-22, cho đến phi cơ tiếp liu KC-135, phi cơ d thám Awacs, và c siêu pháo đài bay B-52 na.

Không quân M c̣n s dng mt đi máy bay không người lái hùng hu loi Reaper và Predator, ngang dc trên bu tri Irak, và Syria, t nhiu năm nay, va trinh sát, va tn công vi loi ha tin Hellfire.

Hàng ngàn « C vn » quân s, trang b trc thăng và đi pháo:

Trên b, M hin có khong 900 quân ti Syria - ch yếu là các binh sĩ thuc lc lượng đc bit, và pháo binh - giúp hun luyn mt Liên minh Rp-Kurdistan chng Daech.

Mt đơn v Pháo binh ca Thy Quân Lc Chiến M đang giúp Liên minh Rp-Kurdistan tn công vào c đa Raqqa ca Daech, mt phi đo thành ph Kobane min Bc Syria, giáp gii Th Nhĩ Kỳ, cũng đă được m rng đ có th đón nhn loi vn ti cơ hng nng C-17, có th ch đến các loi xe thiết giáp.

Ti Irak, lc lượng gi là « C vn » này lên đến hơn 5.000 người, và đi pháo M cũng như trc thăng tn công Apache đă nhiu ln xung trn.

M oanh kích Syria : Phn ng quc tế:

Trng Nghĩa, Mai Vân.T
u khu trc USS Ross ca M ti vnh Bosphorus, Th Nhĩ Kỳ, ngày 03/06/2015.REUTERS/Murad Sezer.

 

Quyết đnh bt ng ca M cho oanh kích Căn c Không quân Syria gn Homs ngày 07/04/2017, đă được phương Tây đng lot lên tiếng ng h, nhưng đă to ra nhng phn ng gay gt t phía Syria, Nga, và Iran. Riêng TC gi thái đ trung lp.

Phn ng d di nht có l đến t phía Nga. Moskva vào trưa 07/04, loan báo: Đ́nh ch tha thun đă kư vi Washington v vic ngăn nga s rc ri gia phi cơ hai nước trên bu tri Syria.

Trong mt bn tuyên b, Phát ngôn viên b Ngoi Giao Nga Maria Zakharova nói rơ : « Phía Nga đ́nh ch áp dng bn ghi nh vi Hoa Kỳ, v vic pḥng nga s rc ri, và bo đm an toàn cho các phi v trong các chiến dch ti Syria », do Không quân M và Nga tiến hành. Trước đó, Moskva đă yêu cu Hi Đng Bo An Liên Hip Quc hp khn cp v cuc oanh kích ca M ti Syria.

Ngay khi được tin, theo Phát ngôn viên đin Kremlin, Tng thng Nga Vladimir Putin đă lên tiếng t cáo mt v « gây hn nhm vào mt quc gia có ch quyn », da trên mt cái c « gi di » !.

Cùng quan đim vi Nga là Iran. Theo hăng tin Iran ISNA, Teheran « lên án vic s dng vũ khí hóa hc, nhưng cũng cho rng: Vic dùng đó làm cái c đ tiến hành các hot đng đơn phương là mt hành đng nguy him, mang tính cht phá hoi, và trái vi lut pháp quc tế ! ».

Dĩ nhiên là chế đ Damas đă t cáo hành vi « xâm lược » ca M. Quân đi Syria th́ cho rng: M đă tr thành « đi tác » ca t chc Nhà Nước Hi Giáo, và nhiu t chc khng b quc tế khác.

Phương Tây ng h M:

Hành đng ca M rt được phương Tây hoan nghênh. Vào sáng 07/04, trong mt thông cáo chung, Tng thng Pháp François Hollande, và Th tướng Đc Angela Merkel cho rng: Tng thng Syria Bachar Al Assad là người phi chu hoàn toàn trách nhim v din biến t́nh h́nh khi liên tc dùng đến vũ khí hóa hc, và các bin pháp giết người hàng lot.

Paris và Berlin xác nhn là đă được Washington thông báo v quyết đnh oanh kích khong mt, hai gi trước chiến dch khi đng.

Các Đng minh khác ca M như: Anh Quc, Th Nhĩ Kỳ, Israel, Rp Saudi, Nht Bn cũng lên tiếng hu thun hành đng ca Washington.

Bc Kinh TC trung lp:

Riêng TC ln này không thy t cáo mnh m Hoa Kỳ, có th là v́ không mun khuy đng cuc gp Thượng đnh Tp Cn B́nh - TT Donald Trump ti Florida.

B Ngoi giao TC không ch trích trc tiếp M, mà ch kêu gi các bên t kim chế đ « tránh làm cho t́nh h́nh xu đi thêm !». Bc Kinh TC cũng nói thêm rng: TC « lên án mi v tn công bng vũ khí hóa hc, bt k là v vic xy ra trong hoàn cnh nào  !».

Hi Đng Bo An bt đng v Syria : Nga cnh cáo M:

Trước đó, ngày 06/04/2017, Hi Đng Bo An rt cuc đă không thông qua được mt Ngh quyết lên án chế đ Damas tn công hóa hc Syria ngày 04/04.

Theo Thông tín viên RFI, Marie Bourreau t New York, mt ln na ngoi giao ti Liên Hip Quc li tht bi, nhường ch cho hành đng đơn phương ca M.

« Khi ri khi bàn đàm phán, v mt 15 nhà Ngoi giao rt nghiêm trng !. Đi s M Nikki Haley đă t ra không khoan nhượng. Tt c đu biết là chính quyn Trump đă dt khoát hành đng, nhưng trước báo chí, h c gi v đim tĩnh, nhc đi nhc li câu: « Chúng tôi không t b…, không bao gi t b đâu na … ! ».

Ch có Phó Đi s Nga là gi lên cuc tn công ca M, bt đu vài phút sau phát biu ca ông. Thông đip ca ông rt rơ : « Nếu hành đng quân s din ra, tt c trách nhim nm trên vai nhng người có ch trương thm hi, sai lch này. Chúng ta phi nghĩ đến hu qu. Hăy nh́n ví d Irak, hăy nh́n ví d Libya đi ! ».

Phiên hp này đánh du tht bi ngoi giao ca Liên Hip Quc, không đt được mt gii pháp thương lượng nào c !.

M đă quyết đnh oanh tc, và đă cnh báo trước. Phía Nga đă 7 ln phn đi Ngh quyết v Syria. Đi vi M, ch điu đó cũng đ đ M tn công, mà không cn s chp thun ca Liên Hip Quc ! ».

Khng b bng xe ti ti Thy Đin : Nhiu người chết.

Thy My.

 


C
nh sát Thy Đin phong ta hin trường v tn công ti Trung tâm Stockholm,ngày 07/04/2017.REUTERS/Daniel Dikson.

 

Mt chiếc xe vn ti chiu 07/04/2017 đă lao vào các khách b hành ti Trung tâm th đô Stockholm, làm ít nht 3 người chết, và nhiu người khác b thương. Th tướng Thy Đin Stefan Löfven tuyên b mi yếu t đu cho thy đây là mt v tn công khng b.

Reuters và AP dn tin ca Đài phát thanh nhà nước Thy Đin Ekot nói rng: Có ít nht 3 người thit mng, c̣n hăng Thông tn TT ca Thy Đin cho biết: Nhiu người b thương đă được xe cp cu đưa đi bnh vin. Cnh sát nói rng: Mt s nhân chng nói khng đnh nghe thy nhng phát súng, nhưng hin chưa th xác nhn được.

Theo cnh sát: S vic xy ra vào khong gn 13 gi GMT. Các nhân chng được Reuters hi chuyn cho biết chiếc xe đă lao vào Ahlens, mt Thương xá ln nm góc ngă tư, trên con đường Drottningatan đông người nht Stockholm. Đài truyn h́nh quc gia chiếu cnh mt chiếc xe vn ti dính cht vào ca kính.

Mt cun khói dày đc bc lên ti hin trường, đă được cnh sát làm rào chn, các máy bay trc thăng lượn quanh khu vc Trung tâm. Phóng viên AFP nhn thy giao thông trong xe đin ngm b ri lon, v́ v tn công din ra gn trm T-Centralen, nơi tt c các tuyến métro giao nhau.

T báo b́nh dân Aftonbladet dn li nhân chng Jan Granroth k li : « Chúng tôi đang trong mt tim giày, bng nhiên nghe nhng người xung quanh la hét !. Tôi nh́n ra ngoài th́ thy mt chiếc xe vn ti ln !». Cũng theo t báo này, hăng Sn xut bia Spendrups cho biết: Chiếc xe vn ti ca h đă b đánh cp sáng nay.

Trong nhng tháng gn đây, đă xy ra ít nht hai v khng b bng xe vn ti châu Âu. Ti Nice hôm 14/07/2016, đúng vào dp Quc Khánh Pháp, mt người t cho là thuc t chc Nhà Nước Hi Giáo (Daech, IS), đă dùng xe vn ti nng lao vào đám đông xem pháo bông, sát hi 86 người. Hôm 19/12/2016, mt v tn công tương t đă làm 12 người chết ti mt khu ch Noel Berlin, Đc.

Ti Luân Đôn hôm 22/3 va qua, hung th Khalid Masood đă dùng xe hơi lao vào các khách b hành trên cu Westminster, và dùng dao đâm chết mt cnh sát. V tn công này làm 4 người chết, cùng khong 40 người b thương, và Daech cũng lên tiếng nhn trách nhim.

Thy Đin là thành viên Liên minh Quc tế chng khng b ti Irak do Hoa Kỳ lănh đo, t tháng 8/2015 đă tham gia hun luyn cho lc lượng thân chính ph min Bc Irak, trong n lc tái chiếm thành ph Mossoul t tay Daech. V tn công gn đây nht vào Stockholm xy ra ngày 11/12/2010, khi mt người Irak sinh ti Thy Đin là Abdulwahab Al Abdaly, kích hot hai qu bom ti Trung tâm th đô làm chính hung th thit mng ti ch.  ./.