News - Thời sự                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Trump chỉ trích phía Dân Chủ nặng nề

Related Articles

Newsweek – Hôm thứ hai 5/6, TT Donald Trump công kích phía Dân Chủ đă “chống đối tới cùng” mọi bổ nhiệm của ông , kể cả các Đại Sứ, dù số lượng ông bổ nhiệm thấp nhất từ trước đến nay trong lịch sử.

Hiện nay TT Trump vẫn c̣n phải bổ nhiệm chức Đại Sứ Mỹ ở Anh, dù ông có ư định muốn ông Woody Johnson, chủ nhân của công ty New York Jets, vào chức vụ này, nhưng vẫn chưa chính thức ǵ cả.

Thượng Viện Hoa Kỳ hiện nay tốn nhiều th́ giờ hơn cho việc bỏ phiếu chuẩn thuận các chức vụ do ông Trump bổ nhiệm so với các Tổng Thống tiền nhiệm. Trong số 559 chức vụ phải được Thượng Viện chuẩn thuận, vẫn c̣n 442 chức vụ chưa có bổ nhiệm chính thức.

Photo Credit: AP

Theo báo Washington Post cho hay, đa số các chức vụ này bao gồm cả một số Bộ Trưởng, các Thứ Trưởng và phụ tá của họ, các lănh đạo nhiều cơ quan liên bang. Chưa đến 600 trong số gần 1,200 ghế cần được Thượng Viện thông qua đă có chủ.

Tính đến ngày 20 tháng 5, 35 người quan trọng do ông Trump đề nghị đă được Thượng Viện đồng ư, nhưng c̣n 59 vị khác c̣n phải chờ. So với cùng thời gian của cựu TT Obama, th́ đă có 130 người được chuẩn thuận và 89 người c̣n chờ.

Nhưng TNS Dân Chủ Chuck Schumer, Chủ tịch khối thiểu số Thượng Viện, cho là “tất cả cũng do ông Trump quá chậm chạp, chính ông ta mới đáng trách hơn hết. Lẽ ra ông ấy đă phải xắn tay áo và làm việc thật sự, thay v́ cứ than phiền và chỉ trích người khác”

Đào Nguyên