News - Thời sự                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

 

TƯỞNG NIỆM

THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ CỘNG H̉A

LẦN ĐẦU TIÊN 26.10.1956 TẠI VIỆT NAM

 

 

 

 

 

MÙA TƯỞNG NIỆM TT.DIỆM: 26.10.1956 & 02.11.1963

HIẾN PHÁP CỘNG H̉A ĐẦU TIÊN

 & LỄ GIỖ TT.NGÔ Đ̀NH DIỆM

 

Cách nhau 7 năm, nhưng 2 sự kiện rất gần nhau cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tạo nên một MÙA TƯỞNG NIỆM LỊCH SỬ. Mùa Tưởng Niệm đang lan tràn từ Quốc nội đến Hải ngoại và đi sâu vào ḷng ḷng dân Việt. Hiến Pháp CSVN, chưa được toàn dân chấp nhận, càng kéo dài bao nhiêu, rồi đám cướp CSVN thống trị càng tàn ác bao nhiêu th́ ḷng dân Việt càng nhớ đến Hiến Pháp Cộng Ḥa đầu tiên và ghi ơn Thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm. Lễ Giỗ 02.11.1963 làm cho ḷng người Việt oán hận những ai đă cố t́nh giết Tổng Thống Diệm, một người yêu nước và xả thân phục vụ Dân Tộc. 

 

Đă nhiều lần, Ông NGÔ Đ̀NH DIỆM từ chối không nhận chức Thủ tướng do Vua BẢO ĐẠI đề nghị. Nhưng lần ở Paris năm 1954, trước đe dọa chia đôi đất nước do âm mưu của Hồ Chí Minh với Pháp, Hoàng đế BẢO ĐẠI đă phaả nhấn mạnh với Ông NGÔ Đ̀NH DIỆM hai điểm khiến Ông không thể từ chối: (1) Đất đang lâm nguy trầm trọng bị  Thực dân Pháp và Quốc tế Cộng sản chia cắt; (2) Ḷng yêu nước nơi Ông NGÔ Đ̀NH DIỆM mà Hoàng đế BẢO ĐẠI đă từng biết rơ. Đụng tới hai điểm đó, th́ Ông NGÔ Đ̀NH DIỂM không thể từ chối chức vụ Thủ tướng nữa.

 

Ông NGÔ Đ̀NH DIỆM  chỉ xin Vua BẢO ĐẠI hai điều và chấp nhận trở về nước làm Thủ tướng. Hai điều đó là (1) Được toàn quyền về Quân đội và (2) Được toàn quyền về Dân sự. Được sự chấp thuận của Vua BẢO ĐẠI, Ông đă trở về nước với nội t́nh hoàn toàn rối ren: quân đội Pháp vẫn hiện diện, đồng thời với những lực lượng vơ trang của các Giáo phái.

 

Trong một t́nh h́nh chia rẽ các lực lượng vơ trang như vậy, đồng thời với sự chia đôi đất nước và hậu quả là hơn một triệu đồng bào từ Bắc di cư vào Nam t́m Tự do.

 

Thủ tướng NGÔ Đ̀NH DIỆM phải b́nh tĩnh lắm để gỡ rối hoàn cảnh. Ông đă can đảm đi đến những kết quả sau đây:

* Giải quyết vấn đề định cư gần 1 triệu người di cư từ Bắc vào Nam

* Đoàn kết lại được những lực lượng ṿ trang của các Giáo phái

* Liên kết những khuynh hướng Chính trị của các Nhóm, Đảng và Giáo phái

 

Một điểm quan trọng là cuộc Họp của những khuynh hướng Chính trị đă đưa đến quyết định truất phế Vua BẢO ĐẠI  để trao toàn quyền cho Thủ tướng NGÔ Đ̀NH DIỆM TRONG VIỆC TIẾN TỚI THIẾT LẬP MỘT THỂ CHẾ Chính trị TỔNG THỐNG CHẾ dựa trên Tinh thần CỘNG H̉A phát xuất từ Cách Mạng Pháp 1789.

 

 

3 Quyền Nhân Bản từ Cách Mạng Pháp

 

Người ta gọi đây là cuộc Đại Cách Mạng Pháp chấm dứt Chế độ Phong kiến cấu kết Lực lượng Thế quyền Vua Chúa và Thần quyền Tôn giáo. Cuộc Đại Cách Mạng cũng nêu ra  3 Quyền gắn liền với con người làm nền tảng cho những Hiến Pháp  của các Chế độ CỘNG H̉A Tổng Thống Chế, của Chế độ CỘNG H̉A Liên Bang hay của Chế độ Quan chủ Lập Hiến. Dù chế độ nào mặc ḷng, điều quan trọng là HIẾN PHÁP mà nền tảng đặt trên 3 quyền căn bản của người dân: Tự do, Bằng nhau và Huynh đệ

 

Tự do (LIBERTE)

 

Quyền TỰ DO (Liberté) gắn liền với mỗi cá nhân  chứ không phải là ai khác ban tặng cho. Nó là bản tính của mỗi người sinh ra. Tự do là bản tính gắn liền với con người mà ngay Thiên Chúa cũng không thể lấy đi được.

 

Bằng nhau (EGALITE)

 

Mọi người sinh ra đều có những quyền giống nhau, không phân biệt giai cấp, sắc tộc, ṇi giống, giới phái nam nữ. Mọi người đều có quyền mưu sinh cho ḿnh. Trước Pháp luật của Xă hội, các Cá nhân đều có quyền như nhau.

 

Huynh đệ (FRATERNITE)

 

Trong cuộc sống Xă hội, những Cá nhân đối xử với người khác và được đối xử  trong t́nh Huynh đệ (Fraternité) chứ không nh́n nhau trong sự thù địch. Đây là bản tính đến từ ảnh hưởng của Văn minh Thiên Chúa Giáo. Điều răn thứ hai của Thiên Chúa Giáo là “Hăy thương yêu người khác như chính ḿnh vậy!”

 

 

Khai sinh nền

CỘNG H̉A NGÀY 26.10.1956  tại Việt Nam

 

Đây là sự hănh diện cho Dân Tộc Việt Nam. Nếu chúng ta lấy Chế độ Cộng sản ra để so sánh, th́ Quyền lực Cai trị của CSVN hiện nay vẫn chưa được Dân Tộc đồng thuận trao phó. Chế độ Cộng sản là một Chế độ do Hồ Chí Minh và đảng CSVN dùng bạo lực và xảo trá áp đặt lên Dân Tộc Việt Nam. Chưa bao giờ có một cuộc Trưng Cầu Dân Ư bầu cử TỰ DO để chấp nhận Thể chế Chính trị Cộng sản này. Đó là Quyền lực “De Facto” mà Dân phải cúi đầu chấp nhận v́ sợ sự đàn áp.

 

Ngược lại tại Miền Nam Vĩ Tuyến 17, sau khi Thủ tướng NGÔ Đ̀NH DIỆM ra lệnh cho Quân Đội Pháp xuống tầu ra khỏi Việt Nam, Ông đă cho tiến hành bầu cử Quốc Hội Lập Hiến. Một Hiến Pháp dựa trên 3 Quyền Nhân bản trên đây được soạn thảo cho một THỂ CHẾ CỘNG H̉A TỔNG THỐNG CHẾ.

 

Sau những ngàn năm dưới Bảo hộ của Tầu, rồi qua các Chế độ Vua Chúa và những chục năm dưới Thực dân Pháp, Dân Tộc Việt Nam được quyền Tự do định đoạt cho Tể Chế Chính Trị của ḿnh. NGÀY DÂN TỘC VIỆT NAM QUYẾT ĐỊNH NỀN CỘNG H̉A LÀ NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 1956. Chúng ta tưởng niệm ngày trọng đại này.

 

Đôi Lời Kết Luận

 

Hồ Chí Minh và đảng CSVN đă âm mưu cùng Pháp chia đôi đất nước ở Vĩ Tuyến 17. Miền Nam Vĩ Tuyến thiết lập một Thể chế Nhân bản. Người Dân sống trong an lành. Nhưng CSVN đă theo chỉ thị của Nga, Tầu & Cộng sản Quốc tế làm cuộc xâm lăng Miền Nam và áp đặt Chế độ Cộng sản ngoại lai lên toàn lănh thồ năm 1975.

 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 26.10.2017. Cập nhật 05.11.2017

Web : http://VietTUDAN.net

Facebooks :  (1) Phuc Lien Nguyen  & (2) TU-DAN (TUdoDANchu)

Chú thích : Một số người v́ phe nhóm, đă cố t́nh viết lệch lạc về Lư Lịch của tôi, nên tôi xin phép cho ở đây cái Link Lư Lịch NGUYỄN PHÚC LIÊN như sau :  http://www.viettudan.net/36984/index.html