báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       [Bài Viết - Article]                                                                 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

 

 

 

 

 

 

  


Bức Tâm thư của một linh mục gửi quân đội mà Nguyễn Thị Kim Ngân hoảng loạn #VoteTv

https://youtu.be/v9-sQI-o5ko

***

 

THẮNG GIẶC TÀU & THOÁT CỘNG  HAY LÀ CHẾT !

 

Lời Hiệu Triệu Đại Khẩn Cấp Số  8

Kêu Gọi Kiên Tŕ Liên Tục Tổng Biểu T́nh Toàn Quốc & Toàn Cầu

 

VỮNG TIN ÔN H̉A BẤT BẠO ĐỘNG TOÀN DIỆN, CHẮC CHẮN

ĐUỔI TÀU ÁC CỘNG & THOÁT VIỆT NÔ CỘNG THÀNH CÔNG !

 

Kính thưa Quốc Dân Đồng Bào Việt Nam rất thân yêu trong & ngoài Nước !

Toàn Quốc Dân Việt HĂY LIÊN TỤC KHẨN CẤP ĐỒNG LOẠT UY DŨNG

TỔNG BIỂU T̀NH CÁCH CAN ĐẢM KHÔN NGOAN THẬN TRỌNG HẾT MỨC !

Từ ngày thứ 7 - CN 23-24.6.2018, mỗi ngày & suốt năm 2018.

 

TÔN VINH CÁC QUỐC DÂN VIỆT BIỂU T̀NH ÔN H̉A ĐĂ BỊ SÁT HẠI TỪ 10-6-2018

LÀ CÁC CHIẾN SĨ H̉A B̀NH ANH HÙNG MUÔN ĐỜI CỦA QUỐC DÂN VIỆT !

 

THẮNG GIẶC TÀU & THOÁT CỘNG  HAY LÀ CHẾT !

 

TỐ CÁO VIỆT NÔ CỘNG ĐĂ KƯ GIẤY BÁN QUẦN ĐẢO VÂN ĐỒN,

BÁN ĐẢO BẮC VÂN PHONG  & ĐẢO PHÚ QUỐC CHO TÀU ÁC CỘNG TỪ NĂM 2017 !

 

TỐ CÁO LUẬT AN NINH MẠNG ĐĂ BỊ GIAN XẢO THÔNG QUA SÁNG 12-6-2018 !

 

QUÂN ĐỘI HĂY BẢO VỆ DÂN THOÁT KHỎI CÔN AN THEO LỆNH TÔ LÂM ĐÀN ÁP DÂN !

 

1. Hoan hô hiện nay đa số lực lượng Công An, Quân Đội, Vũ Trang đă theo Lương Tâm đứng về phía Toàn Dân, bảo vệ Quốc Dân Biểu T́nh chống giặc Tàu Ác Cộng, chống Dự Luật 3 Đặc Khu, chống Luật An Ninh Mạng, đ̣i bắt & truy tố Nguyễn Phú Trọng & Tay Sai Bán Nước cho Tàu Ác Cộng.

 

2. Quốc Dân Việt không nghe theo các ư kiến nông cạn, thiếu tầm nh́n chiến lược sâu, phê b́nh Biểu T́nh bất bạo động không định hướng, không dẫn đích đến rơ ràng, không thể Biểu T́nh bất bạo động để lật đổ Việt Nô Cộng được, để xúi giục Toàn Quốc Dân Việt hôm nay phải bạo động !!!

 

2.1. Quốc Dân Việt không vũ trang, chỉ khôn ngoan kiên tŕ mỗi ngày & mỗi thứ 7-CN suốt năm 2018, tự tổ chức Trưng Cầu Ư Dân qua Biểu T́nh ôn ḥa, để cho Công luận Quốc Tế, Toàn Quốc Dân & Bạo Nô Quyền biết, không thể biện minh, bịp lừa, gian xảo bít lấp việc Bán Nước & buộc 95 triệu Quốc Dân Việt quốc nội phải Nô Lệ Tàu Ác Cộng vĩnh viễn muôn đời !!!

 

2.2. TOÀN QUỐC DÂN KHÔN NGOAN HỖ TRỢ & TRAO NHIỆM VỤ cho Toàn Lực Lượng Vũ Trang đă đứng về phía Toàn Quốc Dân, buộc Bộ Chính Trị Việt Nô Cộng phải giải thể. Toàn Quốc Dân Việt hôm nay chỉ Kiên Tŕ Biểu T́nh Ôn Ḥa Toàn Diện, Liên Lỉ Vững Mạnh Gây Áp Lực & Hỗ Trợ Hội Đồng Quốc Dân Trung Ương tạm điều hành Đất Nước, tiến hành Bầu Cử Quốc Hội & các Hội Đồng Quốc Dân địa phương DÂN LÀ CHỦ chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai gần !!!

 

3. Tất cả Quốc Dân Việt Biểu T́nh ôn ḥa đă hy sinh, hy sinh 1 phần cơ thể suốt đời, đang điều trị, bị bắt từ sáng CN 10-6-2018… đều xứng đáng được tôn vinh là các CHIẾN SĨ H̉A B̀NH ANH HÙNG UY DŨNG MUÔN ĐỜI CỦA QUỐC DÂN VIỆT, là các chứng cứ tố cáo tội ác của Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm, Nguyễn Thị Kim Ngân, Đinh Thế Huynh… vừa Bán Nước cho Tàu Ác Cộng, vừa giết hại & đàn áp rất dă man Quốc Dân Việt quyết tâm bảo vệ Đất Biển Việt !!! Dù bị đàn áp rất dă man khắp Nước, dù thân hữu không đủ sức chăm sóc chu đáo, Quốc Dân Việt cả Nước đều rất kiên vững, không dao động, trái lại càng hăng say hơn, quyết tâm liên tục uy dũng Biểu T́nh Ôn Ḥa Toàn Diện mỗi ngày, mỗi Thứ 7 – CN, cho đến ngày hoàn toàn thắng lợi trong tầm tay & chắc chắn sắp đến !!!

*** Lưu ư khẩn cấp : Chỉ uống nước người tin cậy mang theo. Không uống nước người lạ mời, đă bị Tàu Cộng & Cờ Đỏ pha thuốc độc tinh vi ! Đội mũ sắt giúp tránh sóng điện hạ âm phá năo do Tàu Cộng đang dùng máy phát sóng này, để đàn áp Quốc Dân Việt Biểu T́nh ! Nên khôn ngoan nhẹ mời các Côn An Việt can đảm cùng Biểu T́nh với Quốc Dân Việt !

 

4. Quân đội Tàu Cộng đă & đang ngang ngược hành quân đàn áp Dân Việt trên Đất Việt như trên đất Tàu, là bằng chứng rất ô nhục hèn yếu quá rơ của Việt Nô Cộng ! Nguyễn Phú Trọng đă ra mắt Liên Minh Cờ Đỏ ngày 29-10-2017 tại Nghệ An, gồm Côn Đồ Tàu Chệt & Việt Nô Cờ Đỏ, hiện nay đang trà trộn, dùng nhiều thủ đoạn rất ác xấu như máy phá năo, nước pha thuốc độc, phá sóng wifi, phong tỏa các tiệm photo… để tiêu diệt & đánh phá mọi cuộc Biểu T́nh của Quốc Dân Việt, từ sáng 10-6-2018 đến hôm nay tại khắp Việt Nam.

 

5. Tô Lâm, Bộ Trưởng Bộ Công An Của Việt Nô Cộng, Tay Sai Của Tàu Ác Cộng Đă Ra Lệnh & Trang Bị Các Dụng Cụ Đàn Áp Rất Dă Man, Xúi Giục Các Côn An Nô Lệ Đă & Đang Đàn Áp Quốc Dân Việt Biểu T́nh Cả Nước từ sáng CN 10-6-2018 cho đến hiện nay !

 

6. Đinh Thế Huynh, thay mặt Đảng Việt Nô Cộng, ngày 22.3.2017, đă kư giấy trao 3 Đặc Khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc cho Tàu Ác Cộng. Tàu Ác Cộng đang khai thác huyện đảo Vân Đồn, gồm 20 đảo có người ở & 600 đảo nhỏ, thuộc tỉnh Quảng Ninh như đất Tàu, đă xây xong đường băng phi trường dài nhất VN, đang xây thêm nhiều khách sạn, nhà hàng,… như một thành phố Tàu.

 

Kính thưa Quốc Dân Đồng Bào Việt Nam rất thân yêu trong & ngoài Nước !

 

KHÔNG TRAO ĐẤT BIỂN VIỆT CHO TÀU CỘNG DÙ CHỈ 01 NGÀY !

HĂY HỦY BỎ LUẬT AN NINH MẠNG, BỊ GIAN XẢO THÔNG QUA SÁNG 12-6-2018 !

 

LUÔN TỔNG BIỂU T̀NH CÁCH CAN ĐẢM KHÔN NGOAN THẬN TRỌNG HẾT MỨC !

CHỈ UỐNG NƯỚC NGƯỜI THÂN MANG THEO. KHÔNG UỐNG NƯỚC ĐỘC NGƯỜI LẠ MỜI !

ĐỘI MŨ SẮT NGĂN CHẶN SÓNG ĐIỆN HẠ ÂM PHÁT TỪ MÁY PHÁ NĂO CỦA TÀU CỘNG !

 

1. Hoan Hô Quốc Dân Việt đă & đang Tổng Biểu T́nh khắp Quốc Nội & Hải Ngoại. Bằng mọi giá, Toàn Quốc Dân Việt quyết tuyên chiến đến cùng với Tàu Ác Cộng & Việt Nô Cộng tay sai ! Đă quá khẩn cấp,   không thể lùi được. PHẢI ĐỒNG LOẠT TIẾN LÊN QUYẾT THẮNG HAY LÀ CHẾT !

 

2. Dù đang bị đàn áp rất nặng nề, Toàn Quốc Dân Việt vẫn uy dũng kiên tŕ tiếp tục Biểu T́nh để :

* Lên Án Tô Lâm, tay sai nô lệ rất hèn hạ của Tàu Ác Cộng & Nguyễn Phú Trọng Việt Nô Cộng;

 

* Tố Cáo Luật An Ninh Mạng đă bị thông qua cách quá gian xảo sáng 12-6-2018, phải hủy bỏ ngay;

 

* Phản đối Quỷ Mưu Trao 3 Đặc Khu Vân Đồn, Bắc Văn Phong, Phú Quốc cho Tàu Cộng  99 năm;

 

* Tố Cáo Tàu Cộng & Côn Đồ Cờ Đỏ dùng nhiều thủ đoạn rất ác xấu để tiêu diệt Quốc Dân Việt ;

 

Tố Cáo Tàu Cộng hành quân trên Đất Việt, như trên Đất Tàu, để cướp đoạt Toàn Đất Nước Việt.

 

* Bằng các h́nh thức linh hoạt đă quen, như :

 

- chọn các ngă tư, bùng binh ngă năm, ngă sáu, vào giờ cao điểm, gây ra KẸT XE KÉO DÀI…

 

- chọn các nơi có cơ sở nước ngoài, có khách nước ngoài nhiều…

 

- Biểu T́nh du kích, xuất nhanh, rút nhanh, nhóm nhỏ du ca, 1 ḿnh cầm khẩu hiệu, thả bong bóng mang khẩu hiệu…

 

- Nơi nào chưa thể Tổng Biểu T́nh, hăy Hiệp Nguyện, Tuyệt Thực & Biểu T́nh bằng mọi sáng kiến phù hợp…

 

3. Tỉ Lệ 423/466 Thành Viên Quốc Hội Đă Thông Qua Luật Cực Kỳ Độc Tài & Lạc Hậu Về An Ninh Mạng Sáng 12-6-2018, Là Một Tỉ Lệ Cực Kỳ Gian Xảo Do Các Tay Sai Của Nguyễn Phú Trọng, Tay Sai Nô Lệ Của Giặc Tàu Ác Cộng, Lưu Manh Tự Bấm Nút Ăn Gian Trước. Gần 100 Dân Biểu Đă Làm Đơn Tố Cáo Việc Gian Xảo Quá Ô Nhục Này !

 

4. Ba lực lượng Quân Đội, Công An, Vũ Trang PHẢI ĐÁNH CHIẾM LẠI QUẦN ĐẢO VÂN ĐỒN TÀU ÁC CỘNG ĐĂ CHIẾM & ĐANG KHAI THÁC ! PHẢI TRỰC CHIẾN BẢO VỆ TỔ QUỐC, BẢO VỆ QUỐC DÂN KHỎI CÔN ĐỒ CỜ ĐỎ.TRƯỚC ANH LINH CÁC ANH HÙNG QUỐC TỔ DÂN TỘC, CHÚNG TÔI THAY MẶT TOÀN DÂN, HIỆU TRIỆU KÊU GỌI :CÁC BẠN PHẢI TỰ PHỐI HỢP LINH HOẠT, CHIẾN ĐẤU KIÊN VỮNG & QUYẾT THẮNG GIẶC TÀU ÁC CỘNG HAY LÀ CHẾT ! PHẢI CANH GIỮ TÀU CỘNG ĐÁNH CHIẾM BẮC VÂN PHONG & PHÚ QUỐC ! Công An Yêu Nước không nghe lệnh Tô Lâm & các Nô Lệ Tàu Ác Cộng, đàn áp Quốc Dân Việt đang Biểu T́nh ! Quân Đội không nghe lệnh Nguyễn Phú Trọng bỏ mặc cho Côn An đàn áp Dân, nhưng mạnh tay ngăn chặn Côn An vâng lệnh Tô Lâm giết hại Dân Việt !!!

 

5. Năm lực lượng Quốc Hội, Giáo chức, Quân Đội, Công An, Công Viên Chức PHẢI ĐỒNG PHỐI HỢP BẮT NGAY NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TÔ LÂM, HOÀNG TRUNG HẢI & tất cả tay sai chủ chốt của Tàu Ác Cộng đang tại chức. Phải đồng loạt Áp Lực thật mạnh : Buộc Bộ Chính Trị Tay Sai Nô Lệ Của Đảng Tàu Ác Cộng Phải Giải Thể Ngay. HỘI ĐỒNG QUỐC DÂN TRUNG ƯƠNG giành quyền TẠM LĂNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC, Tiến Hành Bầu Cử QUỐC HỘI DÂN LÀ CHỦ ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG, uy dũng ĐUỔI - THẮNG TÀU & THOÁT CỘNG thành công ! Các Công an, Bộ Đội, Viên chức, Giáo chức phải bảo vệ Quốc Dân thoát khỏi Côn đồ Cờ Đỏ, cùng Toàn Dân kiên tŕ liên tục Tổng Biểu T́nh ngày càng đông mạnh hơn. Mỗi Ngành mỗi nơi phải tự Tổng Biểu T́nh hoặc nhập đoàn với Toàn Quốc Dân cả Nước !

 

6. Hăy gửi tin Quốc Dân Việt đă hy sinh về Ts Nguyễn Đ́nh Thắng  bpsos@bpsos.org, dựa vào Luật pháp Quốc tế, đưa tội đồ Nguyễn Phú Trọng & Tô Lâm ra Ṭa án Quốc tế ! Quốc Dân Việt luôn quyết tâm Biểu T́nh Ôn Ḥa Bất Bạo Động Toàn Diện, chỉ cầm Khẩu hiệu, cờ Ngũ sắc, cờ Vàng, hoặc tay không; QDV Công Giáo & Tin Lành nên cầm Thánh Giá, QDV Phật Giáo nên cầm cờ Phật Giáo; tuyệt đối không cầm cờ đỏ Việt Nô Cộng,không mang gậy, đá, chất cháy nổ…luôn ôn ḥa, nhưng cương quyết đuổi khỏi Đoàn Biểu T́nh các kẻ gian manh trà trộn vào, để gây bẫy bạo loạn.  Quốc Dân Việt đang tin cậy trông nhờ Công An, Quân Đội & Vũ Trang đă đứng dần về phía Quốc Dân, bảo vệ khỏi Côn đồ Cờ Đỏ của Tay Sai Bán Nước Nguyễn Phú Trọng ! Từ sáng 10-6-2018, Quốc Dân Việt đă bị đánh, bị thương & bị bắt ở khắp Nước # 1.000 Bạn ! Số này vẫn tăng mỗi ngày !

 

7. Kính Mời Gọi tất cả Nhân sĩ, Trí thức, Chức sắc Tôn giáo, Đoàn thể, các nhà hoạt động Dân chủ, phải gia tăng HIỆP NGUYỆN, TUYỆT THỰC, CHAY TỊNH, HY SINH, LÊN TIẾNG, TỔNG BIỂU T̀NH  ĐUỔI GIẶC TÀU ÁC CỘNG & THOÁT VIỆT NÔ CỘNG, CỨU NƯỚC HAY LÀ CÙNG CHẾT !!! Lănh đạo, Trí thức nào cứ né tránh, viện cớ, im lặng, vô cảm, buông xuôi, bỏ mặc… chắc chắn không xứng đáng làm Quốc Dân Việt.

 

8. Kính Mời Gọi Toàn Quốc Dân Việt hải ngoại, Cùng Đồng Loạt Tổng Biểu T́nh  ĐUỔI TÀU - THẮNG TÀU CỨU NƯỚC, HOẶC PHẢI VĨNH VIỄN MẤT NƯỚC & HỖ TRỢ QUỐC NỘI qua mọi cách thức linh hoạt sáng kiến !!!

 

9. Tất cả Đại biểu Quốc Hội hăy tố cáo màn gian xảo thông qua Luật Cực Kỳ Độc Tài & Lạc Hậu Về An Ninh Mạng sáng 12-6-2018 & hủy bỏ Luật quá xấu hổ đó ngay; dứt khoát vĩnh viễn phế bỏ, trong mọi kỳ họp, dưới mọi cách thức, Luật Đặc Khu Kinh Tế 99 năm, thực chất là Luật Bán Nước, do Tàu Cộng & các Tay Sai soạn sẵn, để trao Đất Biển Việt cho Tàu Cộng măi măi. Tất cả Đại biểu HĂY CAN ĐẢM CỨU NƯỚC HAY LÀ CHẾT ! Tay Sai nào ngu hèn không dám tố cáo & hủy bỏ Luật Cực Kỳ Độc Tài & Lạc Hậu Về An Ninh Mạng & đồng ư thông qua Luật Đặc Khu Bán Nước cách chùng lén, vào các kỳ họp sau, hăy tự thấy ḿnh không c̣n là Quốc Dân Việt, tự trở thành tội đồ phản quốc rất ác xấu muôn đời của Quốc Dân Việt !

 

10. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Quốc Dân Việt cần tập trung Biểu T́nh, phải khôn ngoan, không mắc mưu Tàu Ác Cộng & Việt Nô Cộng gài bẫy lạc hướng, tranh luận nhau về HCM là Tàu Chệt hay người Việt.

 

10.1. Dù là ai th́ chính xác đều đại gian & cực ác, đă quyết tâm trao VN cho Tàu Ác Cộng từ thời 1930.

 

10.2. Chắc chắn 100% Nguyễn Ái Quốc đă chết v́ bệnh lao cuối 1932 - đầu 1933, mộ cốt tro hỏa táng ở nghĩa trang Kuntsevo Moskva, mă số 00567; chữ viết của Nguyễn Tất Thành lưu ởvăn khố Pháp, rất khác với chữ viết của Hồ Tập Chương-Hồ Quang-HCM trong di chúc 1969, hút thuốc 1-2 gói/ngày, không thể bệnh lao !

 

10.3. Chính xác cuối năm 1940, Hồ Học Lăm = Hồ Xuân Lan = Hồ Hinh Sơn = HCM người Nghệ An, bị suy tim, hen suyễn nặng, nằm viện tại Quế Lâm, hơn 3 năm, qua đời tại Quế Lâm ngày 12-4-1943, 60 tuổi.

 

10.4. Chắc chắn Hồ Tập Chương dân tộc Hakka/Hẹ, sinh 11-10-1901 tại Miêu Lật, Đồng La, Đài Loan, đă qua Quế Lâm nhập vai Hồ Quang từ 1933, rồi qua Việt Nam nhập vai Nguyễn Ái Quốc từ 1941.

 

10.5. Chính xác từ 2007, Tàu Ác Cộng lập viện bảo tàng tại Quế Lâm, xác nhận HCM thời 1938 chính là thiếu tá Hồ Quang, đoàn quân 18, Đệ Bát Lộ quân, tại Quế Lâm, quân khu Quảng Tây - Quảng Châu - Vũ Hán, được cử qua công tác rất đặc biệt tại VN từ 1941. Từ T 8-1942, Hồ Quang chính thức mang tên HCM.

 

10.6. Chắc chắn 100% tại Pak Bó, có 3 HCM, Hu Zhiming Tàu Chệt lănh đạo & 2 HCM phụ tá người Việt.

 

Trân trọng kính chào Quốc Dân Đồng Bào Việt Nam rất thân yêu !

Tập Hợp Quốc Dân Việt liên kết cùng Toàn Quốc Dân Việt

Hiệu Triệu đại khẩn cấp lần 8, ngày 22 tháng 6 năm 2018.

Nối Kết Viên : Lm Nguyễn Văn Lư

Xin Hiệp Nguyện qua tuyệt thực 3 ngày/tuần 24 giờ CN, Thứ Tư & Thứ Sáu, từ hôm nay 22, 24, 27-6-2018.

Sẽ tuyệt thực vô thời hạn để phản đối, ngay lúc bị bắt, hoặc bị cưỡng chế chuyển chỗ ở, do các Tay Sai Nô Lệ của Tàu Ác Cộng & Việt Nô Cộng, dù bịp lừa che mắt qua lệnh của bất cứ người Việt nô lệ đă mất gốc nào.

ĐỂ CÙNG QUYẾT THẮNG HAY CÙNG CHẾT !!!

@@@

 

8 lư do Quốc Dân Việt hôm nay ôn ḥa bất bạo động toàn diện,

100% hiệu quả cao hơn bạo động, chắc chắn hoàn toàn thành công !

Lm Nguyễn Văn Lư nối kết, hướng dẫn & cổ vũ 22-6-2018

 

1. Bạo lực luôn phát sinh leo thang bạo lực - hận thù & đổ vỡ dây chuyền không ngừng. V́ thế, tinh thần ôn ḥa bất bạo động, đặc biệt trong phát ngôn, luôn được Công luận & Quốc tế ủng hộ ngày càng tăng.

 

2. Mọi nhà cầm quyền đều không có quyền đàn áp mọi phong trào ôn ḥa bất bạo động. Nhưng nhà cầm quyền, nhất là Việt Nô Cộng, luôn có cớ đàn áp biểu t́nh bạo động, viện lư do “bảo vệ an ninh, trật tự”, “đánh dẹp bạo loạn”, “tiêu diệt phản động”…

 

3. Người sử dụng bạo động, nhất là nhà cầm quyền đàn áp người Dân ôn ḥa bất bạo động, luôn tự đốt cháy uy tín ḿnh.Càng đàn áp Dân ôn ḥa, càng sớm tự sụp đổ.

 

4. Ôn ḥa bất bạo động toàn diện, đặc biệt trong phát ngôn, dễ giúp mọi người gặp Công Lư - Lẽ Phải - T́nh Thương - Hướng Thiện, Gặp  & Đạt Chân Đạo, giúp lôi kéo cả đối phương.

 

5. Bất bạo động ôn ḥa toàn diện trong Hiệp Nguyện càng tăng hiệu quả đến mức hoàn hảo tuyệt vời, chỉ cần kiên tŕ vững tâm, bảo đảm luôn luôn chắc chắn thành công.

 

6. Nếu Quốc Dân Việt thiếu tự chủ kiềm chế, thấy đối phương quá tàn bạo hung dữ, rơi vào bẫy bạo lực của đối phương, th́ Tàu Chệt, Côn Đồ Cờ Đỏ của Nguyễn Phú Trọng & Côn An tay sai quá ngu dại của Tô Lâm, có cớ & lư do để đàn áp Quốc Dân Việt tàn bạo hơn.

 

7. Từ 10-6-2018, Việt Nô Cộng do Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm & nhóm rất nhỏ tay sai quá ngu mê của Tàu Ác Cộngđang bị Toàn Quốc Dân Việt dồn đến bước đường cùng, phải hợp tác rất ô nhục với Tàu Ác Cộng, dùng mọi phương tiện bạo lực đầy tội ác, xen trộn vào đoàn Biểu T́nh gây bẫy bạo lực, tạo cớ bạo loạn, để đàn áp Quốc Dân Việt Biểu T́nh Ôn Ḥa Toàn Diện, càng lộ rơ bản chất quá ác xấu của Cộng Sản. Hiệu quả tất nhiên là :

 

7.1. Càng tôn vinh Đạo Đức Chính Nghĩa luôn yêu chuộng & xây dựng Ḥa B́nh của Quốc Dân Việt hôm nay & vững tiến xây dựng Tổ Quốc Đức Hạnh nay mai.

 

7.2. Quân Đội, Công An, Vũ Trang đang đứng dần về Quốc Dân, được Lương Tâm soi dẫn, càng mạnh dạn uy dũng công khai bênh vực - bảo vệ Quốc Dân Việt ngày càng rơ hơn.

 

7.3. Cộng đồng Quốc Tế đang theo dơi rất kỹ các chuyển biến này, ngày càng công khai bênh vực ủng hộ Quốc Dân Việt hơn, mau giúp đến thắng lợi chắc chắn không c̣n xa !

 

8. Đừng ai nông cạn, thiếu tầm nh́n chiến lược vững sâu, quá lo Biểu T́nh bất bạo động không định hướng, không dẫn đích đến rơ ràng, không ai có thể dùng Biểu T́nh bất bạo động lật đổ Việt Nô Cộng được ! Đây là Chiến Lược toàn vẹn của Quốc Dân Việt hôm nay :

 

8.1. Quốc Dân Việt không vũ trang, chỉ khôn ngoan kiên tŕ mỗi ngày & mỗi thứ 7-CN suốt năm 2018, tự tổ chức Trưng Cầu Ư Dân qua Biểu T́nh ôn ḥa, để cho Công luận Quốc Tế, Toàn Quốc Dân & Bạo Nô Quyền biết, không thể biện minh, bịp lừa, gian xảo bít lấp việc Bán Nước & buộc 95 triệu Quốc Dân Việt quốc nội phải Nô Lệ Tàu Ác Cộng muôn đời !!!

 

8.2. TOÀN QUỐC DÂN KHÔN NGOAN HỖ TRỢ & TRAO NHIỆM VỤ cho Toàn Lực Lượng Vũ Trang đă đứng về phía Toàn Dân, buộc Bộ Chính Trị Việt Nô Cộng phải giải thể. Toàn Quốc Dân Việt hôm nay chỉ Kiên Tŕ Biểu T́nh Ôn Ḥa Toàn Diện, Liên Lỉ Vững Mạnh Gây Áp Lực & Hỗ Trợ Hội Đồng Quốc Dân Trung Ương tạm điều hành Đất Nước, tiến hành Bầu Cử Quốc Hội & các Hội Đồng Quốc Dân địa phương DÂN LÀ CHỦ chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai gần !!!

Tập Hợp Quốc Dân Việt liên kết với Toàn Quốc Dân Việt

Lm Nguyễn Văn Lư nối kết, hướng dẫn & cổ vũ 22-6-2018