News - Thời sự                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

   

" VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI

BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM "

 

https://www.youtube.com/watch?v=3PgNPc-iFW8

ĐÊM CỰC THÁNH


Chào mừng Thiên Chúa Ngôi Hai
Giáng sinh giữa chốn trần ai bụi hồng
Giữa rừng tuyết trắng đêm đông
Bethlehem qúa lạnh lùng, Chúa ơi!
Giáng sinh, Chúa cứu muôn người
Thi hành Thiên mệnh sứ trời huyền trao
Vinh Danh Thiên Chúa ngôi cao
Mênh mông ân điển, dạt dào nguồn thương
Sáng soi, xin Chúa dẫn đường
Việt Nam thoát khỏi đoạn trường đớn đau
Lệ buồn đă cạn đêm sâu
Dân con, Chúa hỡi, nh́n nhau nghẹn ngào...
Đời không c̣n tiếng ca dao
Mà là những cảnh tù lao lạnh hồn
Quê nhà oan khổ nguồn cơn
Quê người phản trắc, cội nguồn lăng quên
Mưu sâu, phân tán, đảo điên
Nh́n nhau bằng những tị hiềm. Than ôi!
Đă cùng một mẹ sinh sôi
Mà sao người lại bẫy người. Lạ không?
Chúa ơi, cứu chúng con cùng
Để con cái Chúa vui chung một nhà
Phút giây trời đất thăng hoa
Xin ơn Cực Thánh chan hòa hồng ân...

Ngô Minh Hằng

 

  http://www.trachnhiemonline.com/Basic-Storage/sign_CLICK-here.gifNgô Minh Hằng  thơ [B]

***