News - Thời sự                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Israel xây hàng lot công tŕnh mang tên ông Donald Trump

  Ti Israel đang r lên phong trào xây dng đường xá, công tŕnh công cng mang tên Tng thng M Donald Trump.

Theo CNN, ln nht trong s các công tŕnh mang tên Tng thng M ti Israel phi k đến mt nhà ga tàu đin ngm s được xây trong thành ph c Jerusalem.

D kiến nhà ga tàu đin ngm này s được đt bên trong ṿng thành c, gn cng Dung, nơi dn thng đến Bc tường Than khóc, thánh đa linh thiêng nht ca người Do Thái.

Hi tháng 5.2017 ông Trump đă đi vào lch s khi tr thành Tng thng M đu tiên ti thăm Bc tường Than khóc, dù chuyến đi này được xem là "cá nhân" khi không có quan chc Israel nào có mt.

Tuy nhiên, vic đt tên nhà ga đin ngm theo tên ông Trump là v́ hành đng công nhn Jerusalem là th đô ca Israel vi tuyên b s di đi s quán M t Tel Aviv ti thành ph này.

"Tôi quyết đnh tên ca nhà ga mi gn Bc tường Than khóc này theo tên Tng thng Donald Trump v́ quyết đnh lch s và dũng cm ca ông khi nhn ra Jerusalem là th đô vĩnh hng ca người Do Thái và là th đô ca Israel khi ông tuyên b chuyn Đi s quán M ti Jerusalem", B trưởng Giao thông Vn ti Israel Yisrael Katz tuyên b.

Quyết đnh ca ông Trump đă được người Do Thái hoan nghênh nhit lit, nhưng b cng đng quc tế ch trích d di v́ có th làm gia tăng căng thng ti Trung Đông. Jerusalem cùng thành ph c ca thành ph này là đim nhy cm nht trong cuc xung đt gia Israel và Palestine, khi c hai bên tuyên b toàn b hoc mt phn ca thành ph như là th đô ca h.

Ngoài ga tàu đin ngm mi, tên ca Tng thng th 45 ca M cũng được đt cho hàng lot d án khác ti Israel. Mt thành viên ca hi đng thành ph Jerusalem đ ngh thay đi tên đường ph Salah ad-Din - con đường ln dn vào khu ca người Hi giáo ti ph c Jerusalem - thành đường Donald Trump. 

Ti min bc Israel, Th trưởng thành ph Kiryat Yam là David Even Tzur đă tuyên b s đt tên công viên mi ca thành ph này là Donald Trump. Ông Tzur thm chí c̣n mun mi ông Trump chính thc ti ct băng khánh thành công viên mang tên ông, d kiến được t chc vào tháng 4.2018.

Ông Trump c̣n gi thư cho ông Tzur vi ni dung "Tôi rt biết ơn c ch ca bn và tôi biết rng người dân Israel đă bên đng viên quyết đnh ca tôi công nhn Jerusalem là th đô ca Israel". Ti thành ph bin Ashkelon, hi đng thành ph đă quyết đnh đt tên con đường ln ti thành ph này là "Tuyên b Trump", đ tưởng nh s kin ngày 6.12 khi ông Trump tuyên b di Đi s quán ti Jerusalem.

V ga tàu đin ngm Donald Trump, d kiến s mt ti 1 năm đ thiết kế và 4 năm đ xây dng ga này vi chi phí lên ti 215 triu USD. Ga tàu này d kiến nm sâu 45 m, ni vi đường st ngm dài khong 3 km t Tel Aviv ti Jerusalem. Tng tr giá ca công tŕnh này d kiến s vào khong 715 triu USD. D án tàu đin ngm này hin đang b cng đng quc tế ch trích mnh v́ phn ln tuyến đường st ngm này đi qua khu vc B Tây, là vùng lănh th ca người Palestine nhưng đang b Israel chiếm đóng.