News - Thời sự                                                    
 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    TRƯỜNG VƠ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM

 

BỐI CẢNH LỊCH SỬ

Nói đến Khóa 19 (K19) Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam (TVBQGVN), tưởng cũng cần nhắc qua bối cảnh lịch sử chính trị, quân sự của Việt Nam ở vào thời điểm mà những người trai trẻ K19 đă gác bút nghiên, đáp lời sông núi cho l. tưởng tự do, mang

hoài băo bảo vệ non sông đất nước khi lâm nguy vào những năm đầu của thập niên 1960.

Hiệp Định Genève (Thụy Sĩ) kết thúc ngày 20 tháng 7 năm 1954, chấm dứt chiến tranh Pháp Việt. Việt Nam bị chia đôi, mốc là Vĩ Tuyến 17 Sông Bến Hải.

Từ Bến Hải trở ra miền cực Bắc là: Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa (VNDCCH), chế độ cộng sản (CS). Từ Bến Hải đến Mũi Cà Mau là Quốc Gia Việt Nam, kể từ 26-10-1956 đổi thành Việt Nam Cộng Ḥa (VNCH).

Hiệp Định Genève quy định:

Tất cả cán binh và cán bộ CS ở miền Nam phải tập kết hết ra Bắc, qua bên kia Sông Bến Hải. Quân Đội Pháp phải rút về miền Nam và dần dần sẽ triệt thoái ra khỏi Việt Nam trong 2 năm.

Sau hai năm (7-1956), sẽ có hiệp thương giữa hai miền Nam (VNCH) và Bắc (VNDCCH) để có cuộc Tổng Tuyển Cử thành lập chính quyền thống nhất. Trước khi ngồi vào bàn hội nghị, Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đă tính trước âm mưu chiếm lĩnh miền Nam sau hai năm. Do đó, CSVN không tập kết hết cán binh và cán bộ ra Bắc. Chúng cài đặt rất nhiều cán bộ ṇng cốt ở lại các thành thị lẫn thôn quê, dưới dạng dân thường để nằm vùng cho mưu đồ thôn tính miền Nam sau này.

Sách Lược Thứ Nhất

Nếu có hiệp thương Tổng Tuyển Cử, CSVN đă có sẵn cán binh, cán bộ của họ tại miền Nam theo kế hoạch, kèm với cán bộ từ Bắc đưa vào, lũng đoạn khuynh đảo cuộc Tổng Tuyển Cử và chiếm chính quyền. Chính quyền VNCH với cán bộ quốc gia c̣n non trẻ, chúng sẽ thực hiện được âm mưu. Nhưng, hiệp thương Tổng Tuyển Cử sau 2 năm giữa hai miền Nam Bắc đă không xảy ra.

 

Sách Lược Thứ Nh́: Phong Trào Đồng Khởi

 

Tháng 1 năm 1959, Hội Nghị thứ 15, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN ra lệnh cho thành phần cán binh, cán bộ mà chúng đă cài đặt lại miền Nam Việt Nam, sử dụng bạo lực, kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị qua sự điều khiển của Trung Ương Cục Miền Nam. Cơ quan chỉ đạo này gồm thành phần cán bộ cao cấp của Trung Ương Đảng CSVN từ Bắc xâm nhập vào, tạo ra cái gọi là Phong Trào Đồng Khởi khắp trên lănh thổ VNCH với danh nghĩa là quần chúng nhân dân nổi dậy: điển h́nh như Đồng Khởi 1960 tại Mỏ Cày Bến Tre, Giồng Trôm Ba Tri v.v… tại các quận lỵ miền núi Tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngăi, B́nh Định ở miền Trung.

CS Bắc Việt đă lén lút đưa vũ khí, đạn dược quy mô vào Nam. Chiến tranh ở thời điểm này không c̣n là du kích chiến lẻ tẻ nữa, mà là những trận địa chiến quy mô. Để kết hợp với đấu tranh bạo lực, về mặt chính trị, ngày 20 tháng 12 năm 1960, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN cho thành lập cái gọi là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam (MTDTGPMN) và sau đó, ngày 15 tháng 2 năm 1961 thành lập Quân Giải Phóng Miền Nam, chúng hợp thức hóa quân đội chính quy CS Bắc Việt đă xâm nhập vào bên trong lănh thổ VNCH. Quân chính quy CS Bắc Việt trực tiếp tham chiến. Các trận đánh lên cấp trung đoàn, sư đoàn, cường độ vô cùng ác liệt!

 

Khóa 19 Nhập Trường

Cuối Thu năm 1962, ngày 23 tháng 11, với l. tưởng hào hùng dân tộc, yêu tự do, mang hoài băo bảo vệ quê hương đất nước, 412 thanh niên ở lứa tuổi trên dưới đôi mươi,

từ khắp mọi nẻo đường của miền Nam Việt Nam đă xếp bút nghiên đáp lời sông núi.

Không hẹn, họ tất cả đă tập trung về ngọn đồi 1515 Đà Lạt, vị trí tọa lạc của Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam (TVBQGVN) trên vùng cao nguyên Lâm Viên, để rồi đă gắn bó cùng nhau mang một mẫu số chung định mệnh đi vào lịch sử của Trường Mẹ sau này:

 

KHÓA 19 TVBQGVN.

Điều kiện văn hóa tối thiểu để gia nhập K19: Ứng viên phải có bằng Tú Tài II (Tú Tài Toàn Phần). Tuyển chọn ưu tiên dành cho ban B (Toán) và ban A (Sinh Vật).

Thực tế, có nhiều ứng viên đang theo học tại các viện đại học trên toàn quốc cũng ghi danh.

Ngoài ra, về phương diện thể chất, khóa sinh c̣n phải đạt tiêu chuẩn và kết quả qua giai đoạn khám sức khoẻ tại các Quân Y Viện. Với tổng số 412 khóa sinh gia nhập, đây là một khóa đầu tiên có số khóa sinh đông nhất của TVBQGVN; để thấy rơ nhu cầu bổ sung sĩ quan cho các đơn vị ngoài mặt trận rất cấp bách nhằm đáp ứng t́nh h́nh sôi động trên khắp chiến trường miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ. Do đó, Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đă quyết định áp dụng chương tŕnh huấn luyện 2 năm cho K19, thay v́ 4 năm như dự kiến trước khi tuyển mộ.

 

Giai Đoạn Tân Khóa Sinh (TKS)

Để được chấp nhận là một Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) của TVBQGVN, thời kỳ đầu theo truyền thống của Trường, người Tân Khóa Sinh (TKS) K19 phải trải qua một giai đoạn 8 tuần lễ huấn nhục.

Các SVSQ Khóa 17 là khóa có nhiệm vụ huấn luyện TKS K19, bắt đầu từ ngày 23 tháng 11 năm 1962 đến ngày 19 tháng 1 năm 1963.

Thời gian huấn nhục của một TKS là cả những ngày dài gian truân, khổ luyện từ thể xác đến tinh thần. Những h́nh phạt như hít đất, nhảy xổm, chạy bộ, dă chiến, lên xuống pḥng ngủ thay quân phục trong thời gian thật nhanh, hạn định… thường xẩy ra

bất cứ lúc nào, ngày cũng như đêm. Cách thức chào kính, đứng nghiêm gập cầm 3 ngấn, hô to xưng danh, ngồi ăn thẳng góc, v.v…là những động tác cơ bản gay gắt, tuyệt đối thi hành trong thời gian huấn luyện; ngày tháng qua nhanh, phong thái thư sinh yếu ớt, ẻo lả ngày nào không c̣n nữa, thay thế là những người trai “lột xác“ về thể chất lẫn tinh thần, dày dạn sương gió, chai ĺ cứng cỏi, mạnh mẽ thích ứng với mọi hoàn cảnh nơi thao trường quân ngũ.

Khi K19 vào trường, đă có đến 3 khóa đàn anh là K16, K17 và K18 c̣n tại vị. Nội việc chào kính của TKS với các đàn anh không thôi cũng đă "bá thở"!

Khổ công rèn luyện rồi cũng đến ngày lên đỉnh Quang Minh. Để chấm dứt thời kỳ TKS, ngày 18-1-1963 TKS K19 di hành từ Trường đến chân Núi Lâm Viên, rặng núi gần cuối dăy Trường Sơn. Sau đêm lửa trại, sáng sớm ngày 19 tháng 1 năm 1963, TKS K19 chinh phục Đỉnh LÂM VIÊN như một truyền thống huấn luyện của trường.

V́ quân số TKS K19 đến 412 người, đông gấp đôi các khóa trước, nên được chia làm 2 toán: một toán leo Đỉnh Lâm Viên, toán thứ nh́ leo Đỉnh Trinh Nữ cũng là một đỉnh núi cao cùng nằm trong dăy Núi Lâm Viên, mà trước đó có thể chưa có TKS của khóa nào đă chinh phục Đỉnh Trinh Nữ này.

Sau khi các TKS K19 đă hoàn tất chinh phục Đỉnh Lâm Viên và Trinh Nữ trở về tập họp đông đủ dưới chân núi vào buổi trưa, các cán bộ SVSQ Khóa 17 hướng dẫn tuyên bố kết quả ghi nhận giờ, phút leo lên đến đích đầu tiên của 2 Tân Khóa Sinh ở 2 Đỉnh

Lâm Viên, Trinh Nữ và tuyên dương khen tặng.

Tân Khóa Sinh K19 chinh phục Đỉnh Lâm Viên

 

Lễ Gắn Alpha

8 tuần huấn nhục đẫm mồ hôi đầy cam go, gian khổ cùng thử thách rồi cũng qua!

-Đêm 19 tháng 1 năm 1963, trong một khung cảnh thật uy nghiêm và vô cùng xúc động, Lễ Gắn Alpha đă được trang trọng tổ chức cho các TKS K19.

Trên tầng 3 của trường, trong mỗi pḥng của TKS gần ngưỡng cửa:

Bốn TKS (v́ số TKS đông) với quân phục Đại Lễ mùa Đông, trong tư thế đứng chờ cạnh hai bên một chiếc bàn, trên đó có sẵn 4 chiếc mũ casquettes, 4 thắt lưng cổ truyền và 4 cặp găng tay trắng, bên cạnh hai cây đèn cầy.

-Đúng 6:30 tối, một tiếng nổ vang lên từ phía Vũ Đ́nh Trường, tất cả đèn điện tại 4 toà nhà của khu doanh trại chợt vụt tắt.

Một trong bốn TKS đốt đèn cầy trên bàn. Dưới ánh sáng lờ mờ, lung linh huyền ảo vừa bùng lên, một Cán Bộ SVSQ Khóa 17 xuất hiện, bước vào cửa pḥng. Các TKS trong thế nghiêm, SVSQ Cán Bộ trao găng tay và thắt lưng cổ truyền cho 4 TKS, tiếp theo SVSQ Cán Bộ đội mũ casquette cho mỗi TKS.

Các TKS chào tay, SVSQ cán bộ chào đáp trả rồi quay đi. Xong phần nghi lễ trao găng tay và mũ. Theo tiếng kèn, TKS K19 tập họp, từ từ di chuyển ra sân Vũ Đ́nh Trường Lê Lợi. Nơi đây, tất cả SVSQ Khóa 17 tiến hành nghi thức gắn Alpha đỏ trên mỗi cầu vai cho Tân SVSQ K19. Buổi lễ được đặt dưới sự chủ tọa của của vị Chỉ Huy Trưởng (CHT) TVBQGVN, Trung Tá Trần Ngọc Huyến, và sự hiện diện của các Cán Bộ Chỉ Huy, Tham Mưu cùng rất đông thân nhân, bằng hữu của TKS K19.

Hôm sau là ngày xuất trại dạo phố Đà Lạt lần đầu tiên của Tân SVSQ K19, dưới sự giám sát nghiêm nhặt của các xe SVSQ Quân Cảnh Khóa 17 tuần tra trên nhiều đường phố.

Một ngày đầy vui tươi, thoải mái, hạnh phúc của Tân SVSQ K19. Thế nhưng, sau đó, cũng vẫn là nhửng khiển trách: “Các anh bê bối!...” và quát tháo của khóa đàn anh trên sân cỏ Trung Đoàn trong đêm khi tập họp.

 

Chương Tŕnh Thụ Huấn 2 Năm

Đầu năm 1963, mặc dù cường độ chiến sự trên khắp 4 vùng chiến thuật đang sôi động, vị CHT Trường, Trung Tá Trần Ngọc Huyến, vẫn giữ chương tŕnh học Quân Sự

và Văn Hóa song hành. Bởi đó là sự mong ước của một bậc Thầy, một cấp Lănh Đạo

nhất là Lănh Đạo Quân Đội nh́n xa trông rộng, làm thế nào để đoàn Sinh Viên Sĩ Quan khi rời khỏi ghế nhà trường, lại là một QUÂN TRƯỜNG VƠ BỊ QUỐC GIA nổi tiếng nhất vùng Đông Nam Á, phải trở thành những Cán Bộ Quân Sự Văn Vơ Song Toàn.

Mong ước đó đă được vị Cựu CHT Trường viết lên như sau, trích: Tâm Bút của Cựu Đại Tá Trần Ngọc Huyến Gửi Các “Cùi” (Đă phổ biến năm 2004) “…Trường Vơ Bị Quốc Gia đă từng, trước ngày đó, đào tạo hàng ngàn sĩ quan anh hùng. Nhưng trước đó mấy năm, một chương tŕnh huấn luyện và phương pháp mới đă đem ra áp dụng lần đầu, chú trọng về cả 3 phương diện "Kỹ thuật nghề nghiệp" (= quân sự), "Kiến thức" (= văn hóa) và "Tinh thần(= lănh đạo chỉ huy), đặt trọng tâm vào sự "học hỏi" và "suy luận", để "tự chọn" thay v́ lối huấn luyện "nh́n cho thuộc" để bắt chước làm theo, để "khỏi bị phạt".

Tạ ơn Thầy, một Cấp Lănh Đạo, một bậc chỉ huy tài ba: Cựu Đại Tá Trần Ngọc Huyến CHT TVBQGVN, người đă hun đúc, truyền đạt cho chúng tôi, những CSVSQ K19 . chí kiêu hùng, ḷng dũng cảm, hy sinh trong tâm nguyện: TRÁCH NHIỆM, TỰ THẮNG ĐỂ CHỈ HUY khi rời Đồi 1515 để đi vào vùng lửa đạn trên khắp nẻo đường Quê Hương. Họ rồi đă tham dự hầu hết các chiến trận ác liệt khắp 4 vùng chiến thuật từ Bến Hải đến Cà Mau, làm rạng danh trường MẸ: Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam.

 

NHỮNG SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT

 

Cơ Bản Thao Diễn (CBTD) - Đội H́nh Thao Diễn (ĐHTD)

Quân số K19 đông đến 412 người, có lẽ v́ vậy Trung Tá Trần Ngọc Huyến, CHT Trường, đă đưa ra kế hoạch huấn luyện Đội H́nh CBTD.

Sĩ Quan Cán Bộ (SQCB), Trung Úy Huỳnh Bửu Sơn, được giao cho nhiệm vụ này cùng một số SQCB phụ tá khác nghiên cứu thiết lập Đội H́nh CBTD.

8 Đại Đội (ĐĐ) SVSQ K19 được lập thành 4 Khối ĐHTD:

-Khối 1: Đại Đội A và B

- Khối 2: Đại Đội C và D

- Khối 3: Đại Đội E và F

-Khối 4: Đại Đội G và H

Mỗi khối có khoảng 85 SVSQ (kể cả trừ bị). Mỗi tuần vào chiều thứ Bảy, dưới sự điều khiển của Trung Úy Huỳnh Bửu Sơn, SVSQ K19 và ban quân nhạc của Trường đều di chuyển ra Vũ Đ́nh Trường Lê Lợi tập dượt.

Động tác thao diễn cá nhân với cây súng Garand M1 có gắn lưỡi lê, gồm nhiều thao tác. Tất cả đều phải nhịp nhàng theo tiếng quân nhạc: Di chuyển cá nhân, di chuyển toán, di chuyển nguyên khối, ráp hàng . . . bắt súng 120 nhịp, bắt súng lên vai ở thế đá súng sang trái, sang phải, đổi súng cho người đối diện, tung súng lên trời rồi nhận lại, súng tung lên phải cùng độ cao, rơi xuống nhận lại cũng phải cùng nhịp. Đây là những động tác khó nhất và cũng rất nguy hiểm v́ đầu súng có gắn lưỡi lê!

Giai đoạn cuối cùng là 4 Khối ĐHTD di chuyển và ráp thành 4 chữ VBQG (Vơ Bị Quốc Gia) với thế súng chào chân quỳ, chân chống.

Trung Úy Huỳnh Bửu Sơn, người có óc sáng tạo, tính kiên nhẫn, và tận tụy. SVSQ

K19 th́ dày công khổ luyện mới có được một thành quả đẹp.

Một buổi tổng dượt diễn hành CBTD đă được tổ chức tại Vũ Đ́nh Trường Lê Lợi, dưới sự chủ tọa của Trung Tá Trần Ngọc Huyến, CHT Trường, cùng toàn thể sĩ quan Bộ Chỉ Huy Tham Mưu các cấp.

Chấm dứt buổi tổng dượt, Trung Úy Huỳnh Bửu Sơn đă nhận không ngớt lời khen tặng của vị CHT.

Từ đó về sau, trong những lần thăm viếng TVBQGVN của các phái đoàn Quân Sự, Dân Sự, Hành Chánh trong và ngoài nước, CBTD theo Đội H́nh Thao Tác của SVSQ K19 lại được tŕnh diễn cống hiến Quan Khách và đặc biệt trong Lễ Măn Khóa của K18, ngày 23-11-1963, đă thay thế cho vở kịch truyền thống mỗi khi có Lễ Tốt Nghiệp vừa cử hành xong.

 

Đội H́nh Diễn Hành (ĐHDH)

Diễn Hành Trong Lễ Quốc Khánh 26-10-1963 tại Sài G̣n

Một lần nữa, SQCB Trung Úy Huỳnh Bửu Sơn được vị CHT Trường giao chuyên trách cho cuộc tập dượt diễn hành trong lễ Quốc Khánh 26-10-1963 tại Sài G̣n.

Hai Tiểu Đoàn (TĐ) SVSQ K19 chỉ chọn 200 trong số 412 người. Mỗi TĐ chọn 100 người (có trừ bị) theo tiêu chuẩn “chiều cao”. Nhờ quân số đông, việc chọn lựa thành lập 2 khối ĐHDH mỗi khối 100 người rất đồng đều, đẹp mắt và dễ dàng tập luyện theo những đ̣i hỏi kỹ thuật: di chuyển hàng ngang, hàng dọc, hàng chéo. Lúc di chuyển, tay trái đánh lên, độ cao phải đều, độ nghiêng của súng trên vai phải thẳng tắp một mái, mũi súng không được nhảy vọt.

SVSQ K19 đă qua giai đoạn tập Cơ Bản Thao Diễn nói trên, nên tập diễn hành không khó lắm. Trong những tuần trước Lễ Quốc Khánh, vị CHT Trường đă đưa 2 Khối DH ra đường Trần Hưng Đạo phố Đà Lạt để tập dượt dưới sự quan sát, kiểm tra của ông

theo đ̣i hỏi về kỹ thuật. Có lẽ với thành tích nhuần nhuyễn, ngoạn mục về Cơ Bản Thao Diễn và Đội H́nh Diễn Hành, K19 được danh dự lựa chọn Đại Diện TVBQGVN về Sài G̣n tham dự diễn hành Quốc Khánh 26-10-1963.

Ôi! bao niềm vui háo hức như mở hội trong ḷng mỗi người.

Tại Thủ Đô, 200 SVSQ VB vào ở trong Bộ Tổng Tham Mưu và được cán bộ tập dượt lại thao tác xếp thắt lưng đạn một lần nữa.

Ngày Quốc Khánh 26-10-1963, lúc 5 giờ sáng, đơn vị diễn hành đă có mặt tại vị trí. Chờ đợi đến 4 tiếng! Trong thời gian đó, cứ 30 phút sĩ quan an ninh lại đến kiểm soát

buồng đạn của súng cá nhân một lần. Một ngày căng thẳng trong tinh thần của mỗi người SVSQ v́ không hiểu chuyện ǵ sẽ xảy ra.

Trong buổi Lễ Quốc Khánh 26-10-1963, theo tiếng quân nhạc, 2 khối diễn hành của SVSQ TVBQGVN nhịp nhàng lướt qua trước khán đài danh dự. Cả vị chủ tọa là Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, cùng quan khách và dân chúng tham dự đứng hai bên đường vỗ tay không ngớt hoan hô, nhiệt liệt khen ngợi.

Cuộc diễn hành kết thúc. Đơn vị SVSQ K19 TVBQGVN đoạt giải nhất. Một niềm vui không uổng công tập luyện; nhưng… chúng tôi đă không được ân thưởng một ngày nào ở lại Thủ Đô để bát phố Sài G̣n như mong ước mà đă vội vă, gấp rút trở lại Bộ Tổng Tham Mưu để được không vận về Đà Lạt ngay trong đêm, sau bữa cơm chiều.

Chính Biến

Ngày cuối cùng của nền Đệ Nhất Cộng Ḥa không xảy ra trong Lễ Quốc Khánh 26-10-1963 như dấu hiệu đă có, mà 4 ngày sau, ngày 1 tháng 11 năm 1963 là dấu ấn của lịch sử sang trang. Nền Đệ Nhị Cộng Ḥa ra đời bởi một cuộc binh biến không mấy tốt đẹp!

Biến cố xảy ra lúc bấy giờ trong Trường Vơ Bị chỉ có SVSQ K19. Khóa 18 đang học Rừng Núi Śnh Lầy tại Dục Mỹ, Nha Trang. Trung Tá Trần Ngọc Huyến, CHT Trường được giao chức Quân Trấn Trưởng Tiểu Khu Đà Lạt Tuyên Đức.

Các ĐĐ/SVSQ K19 được lệnh chuyển đến chiếm giữ các địa điểm trọng yếu mà nơi đó đă có lực lượng Địa Phương Quân (ĐPQ) hay Cảnh Sát Quốc Gia (CSQG) trách nhiệm an ninh như: Đài Phát Thanh, Ṭa Thị Chính Đà Lạt, Ngân Hàng và ngay cả Bộ Chỉ Huy CSQG cùng các tiền đồn ĐPQ trấn đóng ở đầu những cây cầu trên trục lộ từ Ban Mê Thuột dẫn về Đà Lạt

Nhiệm vụ của các SQCB cũng như của các ĐĐ SVSQ K19 trong công tác thay thế các lực lương nói trên lúc đầu cũng rất phức tạp và nguy hiểm, nhưng rất may đă không xảy ra những đụng độ nào về vũ lực, nhờ sự khéo léo thương thảo của các SQCB.

Một vài hôm sau, t́nh h́nh chính trị quân sự tại Thủ Đô Sài G̣n ổn định. Lực lượng quân sự của TVBQGVN mới chấm dứt nhiệm vụ bên ngoài.

TVBQGVN Được Tuyên Dương Trước Quân Đội

Trong Lễ Tốt Ngiệp K18 ngày 23-11-1963, dưới sự chủ tọa của Trung Tướng Dương Văn Minh, Chủ Tịch Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng, có hai sự kiện ngoài nghi lễ tốtnghiệp K18:

-TVBQGVN được Tuyên Dương Công Trạng trước Quân Đội. Quân Kỳ được gắn Anh Dũng Bội Tinh với Nhành Dương Liễu và mang Dây Biểu Chương màu Anh Dũng Bội Tinh. Từ đó Quân nhân các cấp và SVSQ/TVBQGVN được mang Dây Biểu Chương.

- Chỉ Huy Trưởng TVBQGVN, Trung Tá Trần Ngọc Huyến, được vinh thăng Đại Tá do Trung Tướng Dương Văn Minh đă trao gắn cấp bậc.

Một lần nữa nhắc đến vị CHT Đại Tá Trần Ngọc Huyến, một người có hoài băo lớn

lao, đem hết tâm . hướng dẫn, tôi luyện sinh viên để khi người SQ xuất thân từ TVBQGVN có được một Tư Chất xứng đáng trong đời Binh Nghiệp!

Xin trích một đoạn ngắn nữa trong “Tâm Bút gởi các ‘Cùi’ . . .” của Người, để Truy

Niệm vị Thầy danh bất hư truyền: Cố Đại Tá Trần Ngọc Huyến.

“ ... Bởi vậy, cầm bút viết bài này hôm nay, tôi muốn long trọng viết lên mấy chữ "Cảm Tạ Chân Thành" những ai trong Khóa 16 - cũng như các khóa sau - trong những khi xông pha giết giặc, đă từng cảm thấy trong huyết quản dâng lên một mối khát vọng để sự cần thiết phải làm cho được điều "Phải Làm"; rồi sau phút đó, nhớ lại sự nguy hiểm, khó khăn ḿnh đă chấp nhận và vượt qua, bỗng cảm thấy ḿnh "Cao Sang", "Thích Thú", có khi không cần, không chờ đợi sự khen thưởng của thượng cấp...”

Huấn Luyện Khóa 20

Đầu tháng 12 năm 1963, SVSQ K19 được giao trách nhiệm Huấn Luyện 8 tuần sơ khởi cho Tân Khóa Sinh K20 mới nhập trường.

Khóa Rừng Núi Śnh Lầy (RNSL)

Thời gian học khóa RNSL tại Trung Tâm Huấn Luyện (TTHL) Dục Mỹ Nha Trang của K19 là 6 tuần lễ; bắt đầu vào giữa tháng 9 năm 1964.

Những tháng này thời tiết miền Trung là mùa mưa gió băo bùng! Chương tŕnh HL của TTHL Dục Mỹ cho khóa học gồm: Chương tŕnh tổng quát, Căn Cứ Núi, Căn Cứ Rừng và sau cùng là Căn Cứ Śnh Lầy. Đối với SVSQ K19 th́ tất cả đều là CĂN CỨ S̀NH LẦY.

Tháng 10 năm 1964, cả miền Trung Việt Nam ch́m trong mưa lũ, thiệt hại vật chất, nhân mạng nhiều vô kể! Suốt 6 tuần thụ huấn Khóa RNSL, Dục Mỹ nằm ngay trong vụ mưa băo này; gần 5 tuần lễ SVSQ K19 ăn cơm với nước mưa (sự thật). Tại căn cứ Núi: cả ngày leo núi dưới mưa tầm tă, khi lên đến đỉnh núi, tất cả khóa sinh từ cổ xuống chân đều đầy bùn như vừa lội ngập cổ từ Căn Cứ Śnh tiến lên.

Nỗi Đau Thương Mất Bạn Không Ngờ!

Trong khóa học RNSL của 412 SVSQ K19 đă xảy ra một tại nạn thảm khốc. Vào gần cuối khóa học, trong bài thực tập “Tấn Công Đêm”, khóa sinh được chia làm nhiều tổ cấp Trung Đội (Trđ) khoảng 40 khóa sinh, mỗi Trđ tấn công đều có SQ HLV trách nhiệm hướng dẫn. Mục tiêu tấn công cùng nằm trên một vùng rộng nhưng gần nhau. Giờ thực tập khai hỏa tấn công được ấn định đồng loạt. Các Trđ tấn công đêm thực tập xong, trên đường rút lui theo phương giác quy định là không được trùng hợp với phương giác nghịch lúc di chuyển đến mục tiêu. Một Trđ tấn công đă đổi phương giác đi vào một ven rừng, mà buổi chiều anh Đội Trưởng và người địa bàn viên lúc đi thám sát mục tiêu đă gặp một người Thượng, họ cho biết khu rừng có ḿn, các Thiếu Úy đừng đi vào đó. Tuy nhiên, Trđ tấn công vẫn phải chấp hành lệnh và đi vào phương giác nguy hiểm đó. Hậu quả một quả ḿn pḥng thủ của kho đạn cũ c̣n sót lại phát nổ, gây tử thương ngay tại chỗ cho 6 SVSQ K19 gồm các anh: Phan Thừa, Lê Quang Trị, Nguyễn Thế Long Trọng, Bùi Thành Túc, Nguyễn Khắc Vũ, Bùi Quang Vực và 14 người bị thương, có người phải giải ngũ!

Tai nạn đau thương, đẫm nước mắt này vẫn chẳng bao giờ có thể phai nḥa trong

Kư ức của tất cả những người SVSQ K19 c̣n lại!

- - o - -

Cuối năm thứ nhất có 2 SVSQ K19 ra trường v́ thiếu điểm Văn Hóa.

Các Vị Chỉ Huy Trưởng

Trong 2 năm học, K19 trải qua 4 vị Chỉ Huy Trưởng gồm:

-Trung Tá Trần Ngọc Huyến, thăng cấp Đại Tá ngày 23/11/1963

- Thiếu Tướng Trần Tử Oai

-Đại Tá Trần Văn Trung

-Chuẩn Tướng Nguyễn Văn Kiểm

 

Lễ Măn Khóa K19

Ngày 28 tháng 11 năm 1964, Đại Tướng Nguyễn Khánh, đại diện Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu chủ tọa Lễ Tốt Nghiệp của SVSQ K19 sau 2 năm thụ huấn tại TVBQGVN

.

Do nhu cầu cấp bách ngoài chiến trường, Sĩ Quan K19 vừa tốt nghiệp đă không được bổ nhiệm về 2 Quân Chủng Không Quân và Hải Quân, cũng không được bổ nhiệm về các ngành cũng như những binh chủng yểm trợ như: Công Binh, Truyền Tin, Quân Vận, Tiếp Liệu v.v... Tất cả đều được bổ nhiệm về các binh chủng chiến đấu gồm: Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Biệt Đoàn 300, Thám Kích Vùng và 10 Sư Đoàn (SĐ) Bộ Binh (BB) gồm: SĐ1BB, SĐ2BB, SĐ5BB, SĐ7BB, SĐ9BB, SĐ21BB, SĐ22BB, SĐ23BB, SĐ25BB và SĐ18BB (được thành lập sau cùng kết hợp bởi 3 Trung Đoàn BB biệt lập: 43, 48 và 52).

 

Những Hy Sinh Đền Nợ Nước.

Như đă dẫn giải về Bối Cảnh Lịch Sử khi K19 nhập TVBQGVN ngày 23-11-1962; Cộng Sản Bắc Việt đă phát động chiến tranh quy mô trên toàn miền Nam VN. Hai năm sau, ngày 28-11-1964, K19 măn khóa xuống núi. Các Tân Sĩ Quan về tŕnh diện các quân binh chủng trên khắp 4 vùng chiến thuật, rồi được chuyển ngay ra các đơn vị tác chiến tới cấp Tiểu Đoàn có khi đang hành quân ngoài chiến địa với cường độ giao tranh vô cùng ác liệt như Trận Đồng Xoài, B́nh Giả mà mức độ thương vong thật khó lường.

Đúng như vị Cựu TĐT/TĐ4/TQLC Trần Ngọc Toàn (SQVB K16) trong bài hồi kư: Sự Thật Về Trận B́nh Giả, ông đă tường thuật, xin trích:

“…Cuối năm 1964, VC đă thành lập Sư Đoàn 9 do Trần Đ́nh Xu làm Sư Trưởng, ở miền Đông Nam Bộ với các Trung Đoàn 261, 262 và 263. Chúng đă đem cả Trung Đoàn tăng cường để chiếm làng B́nh Giả vào ngày 20 tháng 12 năm 1964... lần đầu tiên trên chiến trường Việt Nam, Việt Cộng đă tập trung cấp Trung đoàn để tấn kích...”

Chiến trận đang tiếp diễn, đơn vị có các Thiếu Úy mới tốt nghiệp K19 Vơ Bị đến tŕnh diện TĐ4/TQLC ngày 15-12-1964 gồm Thủ Khoa Vơ Thành Kháng, Trần Vệ, Đỗ Hữu Ái, Thái Bông, Hồ Ngọc Hoàng và Nguyễn Văn Hùng.

Hai Tân Thiếu Úy K19 chưa kịp lănh lương Thiếu Úy!

Giữa vườn cao su già Quảng Giao, trung đội TQLC do Thiếu Úy Nguyễn Văn Hùng chỉ huy đă ngă gục dưới lằn đạn của địch nằm rải rác dài một hàng ngang của đội h́nh đang xung phong. Thiếu Úy Vơ Thành Kháng cũng tử thương cùng lúc. Tiểu đoàn ra lệnh dừng quân bố trí, chờ trực thăng đến tản thương và lấy xác. Lúc ấy vào khoảng 2 giờ chiều ngày 31 tháng 12 năm 1964.

Mũ Xanh Trần Ngọc Toàn, Cựu TĐT/TĐ4/TQLC, cũng tường thuật rằng: "Trước ngày 31-12-1964 hai ngày, Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn III đă cho trực thăng vận TĐ30/BĐQ vào giải vây làng B́nh Giả, TĐ30/BĐQ thiệt hại khá nặng khi vừa chạm đất. Trong số tử thương có Thiếu Úy K19 Nguyễn Thái Quan mới ra tŕnh diện đơn vị."

Nội trong 15 ngày đầu, kể từ 15-12-1964 đến 31-12-1964 tại mặt trận Miền Đông, B́nh Giả đă có đến 3 Tân Sĩ Quan (SQ) K19 hy sinh đền nợ Nước! Và tính ra chỉ trong ṿng 2 năm đầu từ tháng 31-12-1964 đến 31-12-1966 đă có đến 43 SQ K19 hy sinh trên khắp các chiến trường của 4 vùng chiến thuât, gần một nửa trong tổng số 98 SQ K19 đă Vị Quốc Vong Thân trong suốt cuộc chiến, tính đến ngày Quốc Hận 30-4-1975!
 

Nội trong 15 ngày đầu, kể từ 15-12-1964 đến 31-12-1964 tại mặt trận Miền Đông, B́nh Giả đă có đến 3 Tân Sĩ Quan (SQ) K19 hy sinh đền nợ Nước! Và tính ra chỉ trong ṿng 2 năm đầu từ tháng 31-12-1964 đến 31-12-1966 đă có đến 43 SQ K19 hy sinh trên khắp các chiến trường của 4 vùng chiến thuât, gần một nửa trong tổng số 98 SQ K19 đă Vị Quốc Vong Thân trong suốt cuộc chiến, tính đến ngày Quốc Hận 30-4-1975! 


 


c̣n tiếp