News - Thời sự                                                    
 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

 

 

 

 

 

 

  


 “Lần đâu tiên cuộc đời của Cố Tổng Thông Ngô Đ́nh Diệm được trung bày tại Sài Gon

https://youtu.be/T_OZ9a9NrRc

LỜI KHÓC GỌI THA THIẾT XÉ RUỘT LẦN THỨ 54 CỦA LM TADEO NGUYỄN VĂN LƯ

***

Sau 70 Năm Đảng CS Cướp Chính Quyền - Thực Hiện Công B́nh Xă Hội

Biệt Thự Nguyễn Xuân Thái - Bí Thư xă Yên Lâm Thanh Hóa

Biệt Thự Phạm Hồng Hà - Chủ Tịch TP Hạ Long


Biệt Thự Ngô văn Đức-Nguyên chánh án tỉnh Quảng Ninh

 

 

 

 

 

 

Biệt Thự Ngô văn Đức-Nguyên chánh án tỉnh Quảng Ninh


Biệt Thự Phạm Hồng Hà - Chủ Tịch TP Hạ Long