báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       [Bài Viết - Article]                                                                           


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

 

 

 

 

 

 

  

Little Saigon: Biểu t́nh phản đối Vietface TV cộng tác với TH Vĩnh Long 

 
https://youtu.be/vzaVPtHtst4

 
https://youtu.be/jS4RLHnxTDA


Vụ ông Phát Bùi ngồi cùng bàn tiệc với Đại sứ Việt Nam: Hai phía nói ǵ?
 

 

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif