News - Thời sự                                                    
 


 

 

 

 

 

Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

 

 

 

 

 

 

Tưởng Niệm Ngày QUỐC HẬN Lần Thứ 43

 

 
NỖI BUỒN THÁNG TƯ: THƠ NGÔ MINH HẰNG, DIỄN NGÂM HOÀNG OANH, VƯƠNG THỤC THỰC HIỆN
https://youtu.be/bsxmWimn6-Y

 

 

Ngô Minh Hằng: NGÀY QUỐC HẬN MUÔN ĐỜI LÀ QUỐC HẬN

 

 


 

 

 

 

 


THÁNG TƯ TƯỞNG NIỆM

 

Ngô Minh Hằng: TỪ NGÀY CÓ ĐẢNG (Trích thi phẩm TỪ NGÀY CÓ ĐẢNG sắp xuất bản.)

 

  Ngô Minh Hằng: BÀI THƠ VIẾT RIÊNG CHO NGÀY QUỐC HẬN

 


Ngô Minh Hằng: HẬN THÁNG TƯ (......

 
Nhạc phẩm Khóc người đáy biển thơ Ngô Minh Hằng

Ư Nga: *Thơ Ư Nga: Tay Đảng Tanh Máu Mậu Thân


Ư Nga: *Truyện ngắn & thơ Ư Nga: Ôi Niềm Đau Quốc Hận


 

 

**

Ngô Minh Hằng: DÒNG LỆ THÁNG TƯ / Người bạn gởi bản tin /Tháng Tư, ngày Hai Chín /Nghe mà lòng đau nghiến Nghe mà hồn nát tan

Ư Nga: *Thơ Ư Nga: Tay Đảng Tanh Máu Mậu Thân

Ngô Minh Hằng: DI SẢN HỒ CHÍ MINH

Ngô Minh Hằng: BÀI THƠ CHO THÁNG TƯ ĐEN

Ngô  Minh Hằng: ĐỜI QÚA ĐAU RỒI MỘT THÁNG TƯ

Ngô Minh Hằng: *SAU BA MƯƠI NĂM ĐẢNG TRỊ

Ngô Minh Hằng: THÁNG TƯ ĐEN, VIẾT CHO NGƯỜI YÊU DẤU

Khiết Châu Nguyễn Huy Hùng: 30 tháng 4 năm 1975, ngày Quốc Hận của dân tộc Việt Nam

Ngô Minh Hằng: BÀI THƠ VIẾT RIÊNG CHO NGÀY QUỐC HẬN...

Nguyễn Thị Hồng: Góc Khuất Của Lịch Sử Về Hiệp Định Paris 1973 ....

Ư Nga: *Thơ Ư Nga:  Đỏ Tanh Biểu Ngữ  - *Nhạc Dân Chủ Ca: Tháng Tư C̣n Buồn -  *Nguyệt San Việt Nam: Tạp Chí Văn Học Đấu Tranh Cho Một Việt Nam Tự Do Dân Chủ

Ư Nga: * THÁNG TƯ TƯỞNG NHỚ *......