News - Thời sự                                                    
 


 

 

 

 

 

Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

 

 

 

 

 

 

TIN CẬP NHẬT: Thượng Viện California Chuẩn Thuận Thông Qua Dự Luật

SB 895 và Dự Luật Sẽ Được Chuyển Sang Hạ Viện

FOR IMMEDIATE RELEASE

May 31, 2018

Contact: Diana Moreno

(714) 741-1034

TIN CẬP NHẬT: Thượng Viện California Chuẩn Thuận Thông Qua Dự

Luật SB 895 và Dự Luật Sẽ Được Chuyển Sang Hạ Viện

(Garden Grove, CA) – Dưới sự lănh đạo của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn và với sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng người Việt, Dự Luật SB 895 vừa được Thượng Viện Tiểu Bang California chuẩn thuận thông qua. Dự luật lịch sử này sẽ được chuyển sang Hạ Viện Tiểu Bang California để xét duyệt và bỏ phiếu theo Quá Tŕnh Lâp Pháp.

“Sau những cố gắng làm việc tích cực của văn pḥng Tôi và sự tha thiết ủng hộ của cộng đồng người Việt khắp nơi, Dự Luật SB 895 đă được các đồng viện của Tôi tại Thượng Viện Tiểu Bang chuẩn thuận thông qua,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “Tôi xin hân hoan chia sẻ thành quả của việc vận động để đưa Dự Luật SB 895 vượt qua những khó khăn do sự ủng hộ với hơn 14,000 người Việt khắp nơi đă kư bản kiến nghị trên trang mạng và hơn 600 cư dân đă đến Thủ Phủ Sacramento để lên tiếng ủng hộ dự luật này .”

Được đệ tŕnh vào Tháng Giêng, năm 2018, Dự Luật SB 895 đ̣i hỏi Ủy Ban Soạn Thảo Chương Tŕnh Giảng Dạy (IQC) phát triển và đề nghị Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang (SBE) chấp thuận một chương tŕnh giảng dạy mô h́nh, liên quan đến kinh nghiệm bản thân của người Việt Nam Tỵ Nạn Cộng sản. Trong cố gắng để bảo đảm có sự ủng hộ lưỡng đảng đối với Dự Luật SB 895, và để cung cấp cho học sinh toàn Tiểu Bang California tài liệu lịch sử một cách đầy đủ hơn, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đă làm việc cùng Chủ Tịch Ủy Ban Chuẩn Chi Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Ricardo Lara. Cùng nhau, họ đă làm cho Dự Luật SB 895 vững mạnh hơn bằng cách bao gồm thêm kinh nghiệm của nạn nhân trong vụ Diệt Chủng người Cambodia dưới tay Cộng Sản Khmer Đỏ.

“Bằng cách mở rộng Dự Luật SB 895, chúng ta gia tăng triển vọng dự luật này sẽ được kư thành luật, v́ giờ đây dự luật này sẽ bao gồm thêm các câu chuyện của hai cộng đồng tỵ nạn Cộng Sản đă chọn California là quê hương thứ hai của họ,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “Đó là sức mạnh của sự đoàn kết và Tôi hy vọng sức mạnh giữa hai cộng đồng người Mỹ gốc Việt và cộng đồng người Mỹ gốc Cambodia sẽ đưa Dự Luật SB 895 trở thành đạo luật.”

Sự chuẩn thuận của Thương Viện cho Dự Luật SB 895 hôm nay là một bước tiến lớn lao trong tiến tŕnh lập pháp. Dư Luật SB 895 hiện đang được chuyển sang Hạ Viện Tiểu Bang, nơi dự luật này sẽ được các ủy ban xem xét. Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn sẽ tiếp tục thông báo đến cộng đồng các buổi điều trần sắp tới, nơi mà sự ủng hộ của cộng đồng rất là cần thiết.

Trong khi các buổi điều trần đang được sắp xếp, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn tha thiết kêu gọi đồng hương tiếp tục kư bản kiến nghị trên trang mạng tại http://baovecongdong.com. Các chữ kư sẽ được chuyển cho các ủy ban xem xét Dự Luật SB 895 nối tiếp.

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đại diện cộng đồng người Mỹ gốc Việt lớn nhất hải ngoại, và cũng đại diện một số đông cộng đồng người Cambodia ở Santa Ana, California.

(Garden Grove, CA) Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn hân hoan tuyên bố như sau: 

“Tôi hân hoan thông báo Ủy Ban Chuẩn Chi Thượng Viện đã vừa thông qua Dự Luật SB 895 hôm nay, và dự luật này sẽ được đưa vào Thượng Viện trước 40 Thượng Nghị Sĩ để có thể bỏ phiếu vào tuần tới.

Dự Luật SB 895 sẽ thiết lập Chương Tŕnh Giảng Dạy đầu tiên tại California về chiến tranh Việt Nam Cộng Ḥa, và những câu chuyện của Tỵ Nạn Việt Nam và Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa.

Hơn 600 nhân chứng người Việt đă đến tham dự buổi điều trần năm nay tại Thượng Viện, và hơn 12,000 chữ kư ủng hộ Dự Luật SB 895 đă nói lên tầm quan trọng của dự luật này đối với cộng đồng người Việt chúng ta.

Chúng ta đă chứng minh được sức mạnh đoàn kết của cộng đồng chúng ta. Dự luật này c̣n phải trải qua nhiều giai đoạn trước khi có thể được đưa qua Thống Đốc quyết đinh.

Sự thành công của dự luật này hôm nay là do sự tiếp tục ủng hộ của cộng đồng người Việt. Chúng ta phải tiếp tục tạo áp lực và phải cùng nhau tham gia để bảo đảm là dự luật này được tiếp tục tiến tới thành công.

Nếu quư vị chưa kư ủng hộ Dự Luật SB 895, xin quư vị vào trang website: www.baovecongdong.com.