News - Thời sự                                                    
 


 

 

 

 

 

Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

 

 

 

 

 

 

TỔ QUỐC ƠI,

CON CÓ TỘI VỚI NGƯỜI !

*

"Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách"
Thịnh suy này trách nhiệm của ta thôi
Tổ Quốc ơi, con có tội với Người
Để Việt cộng dâng cho Tàu đất nước !!!
*
Tội của con là đớn hèn, nhu nhược
Không biết ta mà cũng chẳng hiểu người
Ỷ lại, cầu an, ngại khó, buông xuôi ...
Và chưa thực hết ḷng cho tổ quốc
*
Miệng yêu nước, ḷng mấy phần cho nước?
Hay yêu ḿnh, yêu tiền bạc, yêu ngôi ?
Thấy bất công, con cũng chẳng một lời
Mặc trung nghĩa bị gian đồ bức hại !
*
Mặc tài đức bị đắng cay oan trái
Cúi mặt, kệ bày bỏ lửa, phun dơ
Rồi khỏa lấp rằng huyền thoại Âu Cơ
Cũng chia cắt ngay từ trong trứng nước !!!
*
Bày tặc tử bốn ngàn sau bắt chước
Cắt cắt chia chia thây mẹ nát nhừ !
Vết cắt Hiền Lương tháng Bảy Năm Tư
Rồi đến Nam Quan, Hoàng Sa, Bản Giốc ...
*
Mỗi vết cắt là vết hờn dân tộc
Là vết đau muôn thuở chẳng phai nhoà
Và hôm nay vết cắt Formosa
Làm nhức nhối bao ḷng người quốc sĩ !!!
*
Mỗi vết cắt là vết nhơ thế kỷ
Để tội đồ - Việt cộng - được dài ngôi
Mất dấu quê hương, di lụy giống ṇi
V́ bị đảng xô vào đường diệt chủng !!!

Tại con nghĩ tay không dao không súng
Nên ươn hèn chẳng dám đứng vùng lên
Mà không biết rằng dù chẳng cung tên
Nhưng dũng mănh là t́nh yêu Tổ Quốc !!!
*
T́nh yêu ấy từng kiêu hùng giữ nước
Từng kiên cường phá Tống lại B́nh Chiêm
Từng sa trường tan nát giặc Mông - Nguyên
Từng trốn chạy của bày đàn Tô Định 
*
Khi nước lâm nguy, lương tâm là lịnh
Phận công dân, trách nhiệm phải lo tṛn
Xin anh linh tổ quốc giúp chúng con
Thêm dũng cảm rửa hờn oan sông núi
*
Dân đă biểu t́nh Sài G̣n - Hà Nội
Đảng côn đồ từng nhóm đánh dân tan
Nhưng bên nhau, đồng loạt, khắp Việt Nam
Cùng đứng dậy th́ đảng Hồ tan biến !
*
Cùng đứng dậy hô vang lời "QUYẾT CHIẾN"
Th́ súng nào đánh gục được ḷng dân ?!
Đảng giết dân lành, bán nước, vong thân
Th́ giải đảng để giống ṇi cất cánh !!!
*
"Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách"
Thịnh suy này trách nhiệm của ta thôi
Tổ Quốc ơi, con có tội với Người
Nếu để cộng dâng cho Tàu đất nước !!!

Ngô Minh Hằng

2016

 

[- Napoléon Bonaparte (1769-1821): “Le monde souffre enormément, non pas à cause de la violence des gens malsains mais à cause du silence des gens braves(Thế giới ch́m đắm trong đau khổ không phải chỉ v́ bạo lực của bọn ác mà c̣n v́ sự im lặng của người tử tế)

- Albert Einstein (1879-1955): “The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil but because of the people who don’t do anything about it”. (Thế giới là nơi nguy hiểm để sống không phải chỉ v́ bọn cùng hung cực ác mà c̣n v́ những người ù lỳ không làm bất cứ một điều ǵ để trừ khử cái ác ấy)

- Martin Luther King (1929-1968): "Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. (Điều làm cho tôi kinh hăi nhất không phải là sự đàn áp của những kẻ ác mà chính là sự thờ ơ lănh đạm của những người thiện)

- Jean-Paul Marat (1743-1793): “On est grand parce que vous vous mettez à genoux. Citoyens! Levez-vous droitement” (Các anh quỳ gối nên thấy người ta cao lớn.  Hởi công dân! Hăy đứng thẳng người lên)]

 Ngô Minh Hằng  thơ [B]