News - Thời sự                                                    
 


 

 

 

 

 

Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ

The Vietnamese American Community of the USA

 6050 Dawson Blvd., Ste: A-B, Norcross, GA 30093

Websites: http://tienggoicongdan.com/ vacusa.wordpress.com

Email: md46usa@gmail.com, ntramy99@yahoo.com

TEL : (512) 800-7227, (404) 409-8992

________________________________________________________________________

 

Thông Báo

 

Về việc: Cuộc họp sắp tới tại Houston của nhóm ông Nguyễn Đạc Thành và Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và có mời vài tổ chức Cộng Đồng tham dự.

 

Gần đây, chúng tôi có nghe tin ông Nguyễn Đạc Thành sẽ mời ông Daniel J. Kritenbrink, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đền thành phố Houston, Texas để họp bàn việc trùng tu khu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà. Ông Thành có mời các đại diện tổ chức Cộng Đồng tham dự như để chứng minh sự ủng hộ trong việc này và tăng sức mạnh thuyết phục đối với ông Đại Sứ.

 

Nhận xét:

 

Sau khi cưỡng chiếm miền Nam, nhà cầm quyền Việt Cộng đă âm mưu xoá sạch di tích của Việt Nam Cộng Hoà bằng cách đập bỏ bức tượng Thương Tiếc ở cổng Nghĩa Trang, trồng những cây lớn dọc theo các nấm mồ để phá hủy; và đổi tên Nghĩa Trang Quân Đội thành Nghĩa Địa B́nh An thuộc quyền quản lư hành chánh của địa phương.

Việc trùng tu phần mộ của các tử sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà tại Nghĩa trang Quân Đội Biên Hoà là một nghĩa cử rất cao quư, đáng trân trọng. Ông Nguyễn Đạc Thành là người trong nhiều năm qua đă có thiện ư quyên góp và thưc hiện trùng tu các phần mộ chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà tử trận chôn cất tại Biên Hoà. 

Chúng tôi ghi nhận thiện chí của ông Nguyễn Đạc Thành và những người trong nhóm của ông. Các ông có thể dùng tư cách cá nhân để cùng ngồi chung, thương lượng với nhà cầm quyền Cộng Sản. Và trong tư thế “xin-cho” là mặc nhiên thừa nhận sự chính danh, hợp pháp của chế độ Cộng Sản mà những tổ chức người Việt Quốc Gia không bao giờ chấp nhận.

Ngày nay, ông muốn lôi kéo các tổ chức Cộng Đồng vào để làm tăng uy tín với ông Đại Sứ Hoa Kỳ trong khi nhà cầm quyền Việt Cộng vẫn giữ hận thù đối với chế độ, quân nhân Việt Nam Cộng Hoà; và Hiến Chương của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ  cũng như của các các Cộng Đồng thành viên vẫn c̣n đậm mực hai chữ “chống Cộng”, không thoả hiệp, không tương nhượng.

 

V́ thế, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ tuyên bố để sau này không ai hiểu lầm và xuyên tạc nếu có một vài cá nhân đang hoạt động trong tổ chức Cộng Đồng nhưng tham gia vào chương tŕnh của ông Nguyễn Đạc Thành rằng:

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ  không có ư kiến đồng ư hay phản đối v́ đó là quyền suy nghĩ, hành động riêng của họ trong việc làm nhân đạo.

Nhưng các thành viên khi đă thừa nhận bản Hiến Chương th́ không thể lên tiếng ủng hộ hoặc tham gia vào công việc này của ông Nguyễn Đạc Thành với tư cách Cộng Đồng.

Trân trọng kính chào.

 

Hoa Kỳ ngày 2 tháng 5, 2018

TM Hội Đồng Đại Diện CĐNVQGHK