báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       [Bài Viết - Article]                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toàn văn bức thư Tổng thống Trump gửi nhà lănh đạo Triều Tiên tuyên bố lư do huỷ đàm phán Mỹ-Triều

 

                                      Pompeo: Singapore summit will not take place

                                                 https://youtu.be/B-IM9nQ5PVw

                                    Trump cancels North Korea summit: What's next?

                                                 https://youtu.be/rNZvmWJozKs

                                 North Korean leader will come back begging to talk

                                                  https://youtu.be/f4XXsqlBTPo

                       Professor: Trump's careful approach to Kim summit is smart

                               https://www.youtube.com/watch?v=f4XXsqlBTPo

 

 Nhà Trắng công bố bức thư Tổng thống Mỹ gửi lănh đạo Triều Tiên với nội dung hủy hội nghị thượng đỉnh. 

Dưới đây là nội dung bức thư:

"Nhà Trắng - Washington - 24/5/2018

Kính gửi ngài Kim Jong Un

Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, Cộng ḥa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

B́nh Nhưỡng

Gửi Chủ tịch:

Chúng tôi vô cùng trân trọng thời gian, sự kiên nhẫn, nỗ lực của ngài đối với những đàm phán và thảo luận gần đây của chúng ta liên quan đến một hội nghị thượng đỉnh mà cả hai bên đă hướng đến từ lâu, được dự định tổ chức ngày 12/6 tại Singapore.

Chúng tôi được thông tin rằng Triều Tiên đă yêu cầu cuộc gặp này, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng. Tôi vô cùng mong chờ được ở đó cùng với ngài. Đáng buồn, dựa vào sự tức giận to lớn và sự thù địch được thể hiện trong tuyên bố mới nhất của ngài, tôi cảm thấy không thích hợp, vào thời điểm này, để tổ chức cuộc gặp đă được lên kế hoạch từ lâu này.

V́ vậy, hăy để lá thư này đại diện cho tuyên bố rằng hội nghị thượng đỉnh Singapore, tốt cho cả hai bên, nhưng gây tổn hại cho thế giới, sẽ không được diễn ra. Ngài nói về khả năng hạt nhân của ngài, nhưng khả năng đó của chúng tôi là quá khổng lồ và mạnh mẽ nên tôi cầu Thượng đế sẽ không bao giờ phải sử dụng chúng.

Tôi đă cảm thấy một cuộc đối thoại tuyệt vời đang được xây dựng nên giữa ngài và tôi, và cuối cùng, chỉ có cuộc đối thoại đó là quan trọng. Ngày nào đó, tôi rất mong chờ được gặp ngài. Hiện tại, tôi muốn cảm ơn ngài v́ đă thả những con tin giờ đă trở về với gia đ́nh. Đó là một cử chỉ đẹp và rất được trân trọng.

Nếu ngài thay đổi ư kiến về hội nghị thượng đỉnh quan trọng nhất này, đừng chần chừ gọi hoặc viết cho tôi. Thế giới, đặc biệt là Triều Tiên, đă mất một cơ hội lớn để có ḥa b́nh dài lâu và thịnh vượng giàu có. Cơ hội bị đánh mất này thực sự là một khoảnh khắc buồn trong lịch sử.

Trân trọng,

Donald J. Trump

Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ".

 

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "PhucHungViet" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to PhucHungViet+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to PhucHungViet@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/PhucHungViet.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/PhucHungViet/D7A3B6BB-3ED1-422C-B43A-5817F41E3B68%40yahoo.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.