News - Thời sự                                                    
 


 

 

 

 

 

Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ

The Vietnamese American Community of the USA

 6050 Dawson Blvd., Ste: A-B, Norcross, GA 30093

Websites: http://tienggoicongdan.com/ vacusa.wordpress.com

Email: md46usa@gmail.com, ntramy99@yahoo.com

TEL : (512) 800-7227, (404) 409-8992

________________________________________________________________________

 

 

Tuyên Cáo

 

Về việc: Phản đối và lên án Cộng Sản Việt Nam lại dâng đất cho ngoại bang

 

Xét rằng:

 

1.  Theo nguồn tin mới đây, ngụy quyền Việt Nam Cộng Sản đă đệ tŕnh lên Quốc hội bù nh́n một Dự Thảo Luật về các Đơn vị Hành Chánh Kinh tế Đặc Biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc mà thực tế là lập ra ba Đặc Khu để cho Trung Cộng thuê trong 99 năm. Đây là lần thứ hai, dự luật này được tŕnh lên Quốc Hội và có thể sẽ được biểu quyết vào ngày 15 tháng 6 sắp đến.

2.  Từ hàng chục năm qua, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đă rất nhiều lần dâng đất, dâng biển cho kẻ thù truyền kiếp Trung Cộng. Nguy cơ bị đô hộ từ phương Bắc lần thứ 4 xem như đă cận kề. Việc lập ra ba Đặc khu cho Trung Cộng mướn chỉ là một bước tiến mới trong mưu đồ bán nước của tập đoàn Cộng Sản Việt Nam.

3.  Lịch sử hơn bốn ngàn năm của nước Việt Nam là một chuỗi những cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường, bất khuất mà nhiều lần đă đánh bại những đạo quân hùng hậu phương Bắc. Trong mỗi tấc đất của quê hương, đều có pha lẫn những giọt máu hồng của hàng triệu chiến sĩ Việt Nam qua nhiều thế hệ từ thời đại Hồng Bàng cho đến ngày nay.

4.  Ba Đặc Khu nói trên nằm ở ba vị trí rất quan trọng về mặt chiến lược. Cộng với các quần đảo ngoài biển Đông, Trung Cộng sẽ thừa khả năng khống chế không chỉ nước Việt Nam, mà cả vùng Đông Nam Á Châu.

 

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ long trọng tuyên cáo

 

 

1.                Cực lực lên án trước dư luận quốc tế và trong nước về những việc làm ô nhục, phản phúc của bọn Cộng Sản Việt Nam cam tâm bán nước, làm tay sai cho Trung Cộng.

2.                Yêu cầu các thành viên Quốc Hội Việt Nam Cộng Sản, nếu c̣n chút máu Việt, c̣n chút lương tri Việt, hăy bỏ phiếu bác bỏ Dự Luật Đặc khu nói trên để khỏi bị hậu thế nguyền rủa.

3.                Kêu gọi đồng bào trong nước, v́ vận mệnh của Tổ Quốc, đồng loạt đứng lên, ngăn chặn mọi âm mưu bán nước của đảng Cộng Sản Việt Nam.

4.                Đề nghị các tổ chức Cộng Đồng, Hội Đoàn Quân, Cán Chính Việt Nam tại hải ngoại tổ chức các buổi meeting, biểu t́nh tại khắp các địa phương để cùng lên án nhà nước Việt Nam Cộng Sản.

5.  Loan báo đến các chính phủ, tổ chức quốc tế và yêu cầu trong khả năng, điều kiện của ḿnh, áp lực thật mạnh lên nhà nước Việt Nam Cộng Sản để họ ngưng ngay lập tức việc cho thuê các Đặc Khu nêu trên.

 

 

Hoa Kỳ ngày 3 tháng 6, 2018

TM Hội Đồng Đại Diện CĐNVQGHK

 

                                             

Đỗ Văn Phúc                                                       Nguyễn Trà My                    Nguyễn Văn Tần

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị                Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành         Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát

 

***

 

 

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ

The Vietnamese American Community of the USA

 6050 Dawson Blvd., Ste: A-B, Norcross, GA 30093

Websites: http://tienggoicongdan.com/ vacusa.wordpress.com

Email: md46usa@gmail.com, ntramy99@yahoo.com

TEL : (512) 800-7227, (404) 409-8992

___________________________________________ 

 

 

STATEMENT

 

PROTESTING AND CONDEMNING THE VIETNAMESE COMMUNISTS’ GIVING AWAY THE NATIONAL LAND TO CHINA

 

Considering that:

 

1.      According to the recent news, the Vietnamese Communist Government has submitted to its Puppet Congress the Bill establishing Special Administrative and Economic Zones for Van Don, Van Phong, and Phu Quoc areas, which, in reality, are to be ceded to Communist China for 99 years. This is the second time the Bill has been submitted and may be voted on by the Congress on June 15; and

 

2.      For the past decades, the Communist Government of Vietnam has repeatedly proffered our national land and sea to Communist China, the Vietnamese People’s archenemy. The threat of the fourth colonization of Vietnam by our historical enemy from the north is clear and imminent. The establishment of the three Special Administrative and Economic Zones for Communist China  is  but another step the Vietnam Communist Party has taken to sell our territorial sovereignty to China; and

 

3.      Vietnam’s over four-thousand-year history consists of numerous courageous, unyielding, and daring battles that repeatedly defeated the more powerful armies from the north. Every inch of our national land is mixed with the blood of millions of Vietnamese soldiers through generations from our first founding fathers, the Hong Bangs, to this day; and

 

4.      The three Special Administrative and Economic Zones are positioned at strategically important locations, which, along with the Islands in the South China Sea that it has already occupied, would enable Communist China to control not only Vietnam but also Southeast Asia.

 

 Therefore, we, the Vietnamese American Community of the United States hereby:

 

1.      Strongly condemn and make it known to the international and domestic public opinion the dishonorable and defamatory actions of Vietnamese Communists who are committed to selling our fatherland and acting as a China’s myrmidon.

 

2.      Ask the members of the National Assembly of Communist Vietnam, if still carrying the Vietnamese blood and conscience, to reject the bill mentioned above to avoid being condemned by future generations.

 

3.      Call on the Vietnamese People within the country, for the fate of the Fatherland, to simultaneously stand up to thwart the attempt of Communist Party of Vietnam (CPV) to sell our country to Communist China.

 

4.      Recommend overseas Vietnamese communities and associations to hold meetings and demonstrations in various localities to jointly denounce the CPV's selling of our country.

 

5.      Notify governments and international organizations of the potential calamity and request these entities, within their capacity and conditions, to apply strong pressure on the CPV to immediately cease the leasing of such Special Zones.

 

 

June 04, 2018

The Vietnamese American Community of USA

 

                                             

Michael Do                                                   Tramy Nguyen                                Tan Van Nguyen

Chairman of the Board of Directors      Chairwoman of the Executive Board       Chairman of the Advisory Board