News - Thời sự                                                    
 


 

 

 

 

 

Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

 

 

 

 

 

 

Tuyên cáo chung
Về việc: Lên án  đảng Cộng Sản Việt Nam công khai bán nước

Xét rằng: 

1.           Để duy tŕ chế độ phản dân hại nước, đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN. đă từng nhiều lần lén lútbán nước cho Trung Cộng, điển h́nh như Công Hàm 1958, Mật Ước Thành Đô, Bauxite Tây Nguyên, Formosa…,

2.            Trước mắt, đảng CSVN công khai tiếp tục bán nước qua việc Bộ Chính Trị CSVN chính thức quyết định cho thuê 99 năm các cứ điểm trọng yếu như Vân Đồn (Bắc), Vân Phong (Trung), và Phú Quốc (Nam) của Tổ Quốc ta,

3.            Gian trá, lấp liếm cho hành động bán nước này, đảng CSVN ma mănh đem quyết định bán nước trên để hợp thức hóa qua Quốc Hội bù nh́n của chúng vào ngày 15 tháng 6 năm 2018. Thật ra đây là h́nh động công khai bán nước được ngụy trang dưới danh nghĩa “Đặc Khu Kinh Tế” để nhanh chóng biến Việt Nam thành một quận huyện của Tàu,


4. Bao hy sinh núi xương, sông máu của tiền nhân qua nhiều thế hệ để bảo vệ giang sơn tổ quốc nước Việt, nay chúng ta có nghĩa vụ và bổn phận dẹp bọn CSVN bán nước cầu vinh, đuổi ngoại xâm giành độc lập. Nếu không, Bắc thuộc Hán hóa Việt Nam toàn diện chỉ c̣n là thời gian.

Ư thức trách nhiệm về sự tồn-vong của Tổ Quốc, chúng tôi các chính đảng, cộng động, hội đoàn, đoàn thể, hiệp hội, và đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước long trọng tuyên cáo:

1. Cực lực nghiêm khắc lên án và phản đối đảng Cộng Sản Việt Nam bán nước cho Trung Cộng qua việc cho thuê trá h́nh “Đặc Khu Kinh Tế 99 năm”,

2. Để ngăn chận, chấm dứt đảng CSVN bán nước, khẩn thiết kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước đồng tâm nhất trí cùng hành động bằng mọi phương cách tốt nhất: dẹp nội thù, chống ngoại xâm,

3. Kêu gọi những thành viên trong guồng máy cai trị CSVN, nếu c̣n lương tri của người Việt, hăy mạnh dạn chống lại hành động bán nước của lănh đạo CSVN,

4. Vận động cộng đồng quốc tế gây áp lực buộc nhà cầm quyền CSVN ngưng ngay việc cho Trung cộng thuê ba “Đặc Khu Kinh tế 99 năm”,

5. Đảng Cộng Sản ở Việt Nam không là đại diện cho quốc dân Việt Nam, những hiệp ước và thỏa thuận của chúng là bất hợp pháp và bất b́nh đẳng, hoàn toàn vô giá trị. Quốc dân Việt Nam hoàn toàn phủ nhận,

6. Bảo vệ tổ quốc, bảo vệ sự sống c̣n cho dân tộc là luật tối thượng! Đảng Cộng Sản ở Việt Nam là đại họa, là tội đồ đối với quốc dân Việt Nam. Khẳng định rằng c̣n đảng Cộng Sản ở Việt Nam là không bao giờ quốc dân Việt Nam có được Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ và Phú Cường.

Làm tại Việt Nam và Hải Ngoại ngày 06 tháng 6 năm 2018

Đồng Kư Tên:

Mời kư tên vào Tuyên Cáo Chung lên án CSVN CÔNG KHAI bán nước

Xin mời quư chính đảng chính trị, cộng đồng, hội đ̣an, đ̣an thể, quư quốc dân đồng bào trong và ngoài nước cùng kư vào tuyên cáo lên án và chận đứng đảng  CSVN công khai bán nước cho Trung Cộng qua việc cho thuê Ba Đặc Khu Kinh Tế để hợp thức hóa Hội Nghị Thành Đô. Bản Tuyên Cáo Chung đính kèm.

Quư vị kư tên về hội đoàn:  họ và tên, hội đoàn và chức vụ. hoặc cá nhân th́ xin email về 

baovetudo@gmail.com 

hoặc

vietquoc@vietquoc.org 

chúng tôi sẽ cập nhật danh sách hằng ngày tại:
http://vietquoc.org/tuyen-cao-chung-len-an-dang-cong-san-viet-nam-cong-khai-ban-nuoc/

Trân trọng kính cháo đoàn kết

Bảo Vệ Tự Do


Ngô Minh Hằng: HẬN BÁN NƯỚC / Tung tiền, chệt chiếm luôn rừng biển /Hám bạc, vẹm dâng cả ruộng đồng


Ngô Minh Hằng /NẾU TA BỎ DỊP MAY NÀY Khẩn cấp gởi về đồng bào Việt Nam, mọi giới và mọi tuổi. Cầu mong Qúi Vị, ai còn xót Việt Nam, xin tiếp tay giúp gởi đến đồng bào. Xin vô vàn cảm tạ.