báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

[Bài Viết - Article]                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TIN TỨC VIỆT NAM: CỤ ÔNG MỞ LOA NÓI CHO CẢ LÀNG NGHE TẬP ĐOÀN BÁN NƯỚC GÂY CHẤN ĐỘNG CÔNG LUẬN VN

 

 Lời Hiệu Triệu Đại Khẩn Cấp Số 9

 

Toàn Quốc Dân Việt, thiết tha long trọng hiệu triệu: TẤT CẢ CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHIỆT T̀NH YÊU TỔ QUỐC CÁCH THIẾT THỰC, HĂY THAY MẶT TOÀN QUỐC DÂN, MAU RA TAY BẮT NGAY NGUYỄN PHÚ TRỌNG - TÔ LÂM - HOÀNG TRUNG HẢI & CÁC TAY SAI CHỦ CHỐT, BẮT BUỘC BỘ CHÍNH TRỊ ĐẢNG VIỆT NÔ CỘNG PHẢI GIẢI THỂ TỨC KHẮC

 Kính thưa Quốc Dân Đồng Bào Việt Nam rất quư yêu trong & ngoài Nước ! Hăy Kiên Tŕ Liên Tục Tổng Biểu T́nh Toàn Quốc - Toàn Cầu & Bắt Buộc Bộ Chính Trị Đảng Việt Nô Cộng Phải Giải Thể Ngay !

 THẮNG GIẶC TÀU ÁC CỘNG & THOÁT VIỆT NÔ CỘNG HAY LÀ CHẾT ! CHẮC CHẮN ĐUỔI TÀU ÁC CỘNG & THOÁT VIỆT NÔ CỘNG THÀNH CÔNG !

 Thứ Bảy 30.6 - CN 01.7.2018, Thứ Bảy 07.7 - CN 08.7.2018, mỗi ngày & suốt năm 2018.

 KHÔNG TRAO ĐẤT BIỂN VIỆT CHO TÀU ÁC CỘNG DÙ CHỈ 01 NGÀY ! BÁC BỎ LUẬT AN NINH MẠNG, BỊ GIAN XẢO THÔNG QUA SÁNG 12-6-2018 !

 TÔN VINH CÁC QUỐC DÂN VIỆT BIỂU T̀NH ÔN H̉A ĐĂ BỊ SÁT HẠI TỪ 10-6-2018 LÀ CÁC CHIẾN SĨ H̉A B̀NH ANH HÙNG MUÔN ĐỜI CỦA QUỐC DÂN VIỆT !

 1.  Dù bị đàn áp rất tàn bạo dă man, Toàn Quốc Dân Việt đều rất nhiệt t́nh uy dũng kiên vững, càng bị đàn áp càng quyết tiến. Toàn Quốc Dân Việt trong Nước ngoài Nước hăy quyết tâm liên tục Hiệp Nguyện, Hy Sinh, Chay Tịnh, Tuyệt Thực, Biểu T́nh Ôn Ḥa Toàn Diện & bằng mọi sáng kiến linh hoạt phù hợp đă quen, mỗi ngày, mỗi Thứ 7 - CN, cho đến ngày hoàn toàn thắng lợi, chắc chắn sắp phải đến trong tầm tay !

 

2.    Tập Hợp Quốc Dân Việt, trách nhiệm với Lịch Sử, xin long trọng công bố trước Trời Đất Hồn Thiêng Sông Núi : Ai hôm nay né tránh, viện cớ, bỏ mặc Quốc vụ PHẢI KHẨN CẤP CỨU NƯỚC, dù đang giữ nhiệm vụ ǵ trong mọi lănh vực, đều 100% chắc chắn không xứng đáng làm Quốc Dân Việt, đều mang trọng tội vô cảm với Tổ Quốc-Dân Tộc, đáng bị nghiêm minh & công bằng tước bỏ Quốc Tịch Việt không tiếc xót, mời qua Tàu Ác Cộng sống !

 

 3.    Kính xin Cộng Đồng Quốc Tế không nên đón tiếp những kẻ hèn nhát, vô trách nhiệm, vô Tổ Quốc này ! Hăy gửi tin Quốc Dân Việt đă hy sinh & bị đàn áp về Tiến sĩ Nguyễn Đ́nh Thắngbpsos@bpsos.org & các Tổ Chức tin cậy thân quen, để đưa các tay sai nô lệ đại gian cực ác của Tàu Ác Cộng & Việt Nô Cộng ra các Ṭa án Quốc Tế !

 

 4.    Lưu ư khẩn cấp : Côn đồ Cờ Đỏ đă đóng giả Tu Sĩ các Tôn Giáo, cầm cờ đỏ xen trộn vào Đoàn Biểu T́nh. Quốc Dân Việt ôn tồn, nhưng cương quyết đuổi khỏi Đoàn Biểu T́nh tất cả ai cầm cờ đỏ ! Hăy mời tất cả các Công An & Quốc Dân Việt, cùng tham gia Biểu T́nh ! Những ai từ chối không hợp t́nh hợp lư, hăy lịch sự gọi họ là Tàu Chệt, mời họ qua đất Tàu Chệt sống !

 

5.    Với trọng nhiệm phải CỨU NƯỚC khỏi Giặc Tàu Ác Cộng & thoát Việt Nô Cộng, giờ phút thiêng liêng phù hợp nhất đă đến, Toàn Quốc Dân Việt quốc nội hải ngoại đă rất nhiệt tâm hăng say đoàn kết chưa bao giờ bằng, thay mặt Toàn Quốc Dân Việt, thiết tha long trọng hiệu triệu : TẤT CẢ CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHIỆT T̀NH YÊU TỔ QUỐC CÁCH THIẾT THỰC, HĂY THAY MẶT TOÀN QUỐC DÂN, MAU RA TAY BẮT NGAY NGUYỄN PHÚ TRỌNG - TÔ LÂM - HOÀNG TRUNG HẢI & CÁC TAY SAI CHỦ CHỐT, BẮT BUỘC BỘ CHÍNH TRỊ ĐẢNG VIỆT NÔ CỘNG PHẢI GIẢI THỂ TỨC KHẮC. Đừng Để Nguyễn Phú Trọng & Các Tay Sai Nô Lệ Của Tàu Ác Cộng Mời Đón Giặc Tàu Ác Cộng Chiếm Đóng Đất Việt Dày Đặc Hơn, Chậm 1 Ngày Việc CỨU NƯỚC Càng Khó Khăn Thêm 1 Cấp !

 

 6.    Hội Đồng Quốc Dân Trung Ương tạm điều hành Đất Nước, với Cộng đồng Quốc Tế hỗ trợ chắc chắn hiệu quả, tiến hành Bầu Cử Quốc Hội & các Hội Đồng Quốc Dân địa phương DÂN LÀ CHỦ càng nhanh càng tốt. Trân trọng kính chào Quốc Dân Đồng Bào Việt Nam rất quư yêu ! Tập Hợp

 

Quốc Dân Việt liên kết cùng Toàn Quốc Dân Việt Hiệu Triệu đại khẩn cấp lần 9, 

ngày 28 tháng 6 năm 2018. Nối Kết Viên : Linh mục Nguyễn Văn Lư 

 

 *****