báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

[Bài Viết - Article]                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đoạn phim hiếm biểu t́nh từ phan thiết sau luật an ninh mạng.upload 23-6-2018

***

 

Sydney xuống đường phản đối Việt Cộng bán nước

Hơn một ngàn người xuống đường tuần hành từ Cabra Vale Park, Canley Vale đến Freedom Plaza ở Cabramatta, trung tâm thương mại của người Việt định cư lớn nhất ở Úc Đại Lợi. Sau cuộc xuống đường CĐNVTD-NSW tiếp tục biểu t́nh để phản đối Việt Cộng bán nước cho Trung Cộng. Cờ Vàng tung bay trước trung tâm thương mại vào một sáng Chủ Nhật đông đúc, tiếng hô đả đảo VC vang dội khắp nơi đă thúc giục thêm nhiều đồng bào tham gia.

Trong cuộc biểu t́nh CĐNVTD-NSW kêu gọi đồng bào tham gia cuộc Biểu t́nh do CĐNVTD-ÚC tổ chức vào thứ Bảy ngày 7 tháng Bảy tại Canberra đồng loạt với những cuộc biểu t́nh toàn thế giới để phản đối VC bán nước và chà đạp Nhân quyền và tự do ngôn luận qua dự luật kiểm soát chặt chẻ về việc sử dụng Internet.

Sydney, 1-07-2018

http://www.lyhuong.net/au/ index.php/8-shcd/102-102