báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

[Bài Viết - Article]                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giói Thiệu sách Vụ kiện 4 năm dài của Đỗ Văn Phúc

(Tổng Kết Vụ Kiện của Nancy Bùi vs Đỗ Văn Phúc 2009-2013)

Để có tác phẩm xin t́m mua trên Amazon.com bằng tên sách hay tên tác giả Do Van Phuc

Giới thiệu

Những thập niên về sau này, những người chống Cộng hoạt động cộng đồng thườg xuyên đối phó với những đe dọa kiện tụng từ những ké có lập trường, quan điêm trái nghịch. Nói rơ ra là những người ít nhiu có làm ăn, quan hệ với Cộng Sán Việt Nam. Những vụ kiện trong cộng đông Việt tị nạn mang ư nghĩa và mục tiêu thường không phi đ kiếm tiền bồi thường mà đế triệt hạ, đe dọa, làm năn ḷng những người tích cực chống Cộng. Có hơn một tá những vụ kiện trong mấy năm qua. Những bầu sô kiện, doạ kiện các Cộng Đồng (Minnesota, San Antonio...) v́ Cộng Đồng phản đôi việc họ t chức ca nhạc cho văn công Việt Cộng: Những kẻ làm ăn giao dịch với Việt Cộng kiện người Quốc Gia khi những người này lên tiếng tố cáo họ... Kiện tụng trở thành thứ vũ khí đ mong bịt miệng người Quốc Gia. V́ người dân b́nh thường rt lo lắng khi bị đưa ra toà, sẽ mất ăn mất ngủ không biết đổi phó ra sao? Lại lo sẽ mất hàng chục, hàng trăm ngàn đế mướn luật sự. Lại lo bỏ công ăn việc làm đế chuẩn bị tài liệu, đi hầu toà... Nói chung, dó là một ác mộng kéo dài có khi vài ba năm.

Chúng tôi xin ghi lại chi tiết một vụ kiện được coi là lớn nhất, tiền phạt gần 2 triệu đô la, kéo dài hơn 3 năm trong đó nguyên đơn là bà Nancy Bùi là người có quan hệ làm ăn với Việt Cộng, nhưng vừa là ch tịch một hội người Việt tị nạn và bị đơn là ông Đồ Văn Phúc, một người hoạt động Cộng Dồng đă lên tiếng về việc làm ăn của bà Nancy Bùi. Vụ kiện bắt đầu giữa năm 2009 và kết thúc giữa năm 2013. Qua vụ kiện này chúng tôi thấy tinh thn chông cộng của người Việt tị nạn lên cao độ. Chúng tôi chân thành cám ơn tât cả quư Hội đoàn. T chức, thân hữu Truyền thông, và tất cả đồng hương, chiến hữu đă hết ḷng yểm tr trong suốt 4 năm và cả về sau.

Để có tác phẩm xin t́m mua trên Amazon.com bằng tên sách hay tên tác giả
Do Van Phuc

Dưới đay là E-mail add của tác giả

Michael Do
md46usa@gmail.com

***