báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       [Bài Viết - Article]                                                                 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

 

 

 

 

 

 

  


VINH DANH THIÊN CHÚA H
NG HU

TÔN VINH CHÚA KITÔ ĐANG LIÊN L CHU ĐÓNG ĐINH

HIP THÔNG M HIN MARIA LA VANG ĐANG KH TÂM

NGUYN XIN CHÚA GIÚP HI THÁNH CÔNG GIÁO PHÁT TRIN & KIÊN VNG MUÔN ĐI

HI THÁNH CÔNG GIÁO VIT NAM

TNG GIÁO PHN HU                                                                                                             Nhà Hưu Dưỡng, ngày 29-8-2018

**

L Thánh Gioan Tin Hô T Đo

CÔNG B TUYT THC HY SINH HIP NGUYN

PHN ĐI 4 KHU NHÀ THUC T̉A TGM HU

99% SP B ĐP PHÁ TRONG TƯƠNG LAI RT GN

***

      

 Như li đă ha trong Tâm Thư ca mt nhóm Linh mc Tng Giáo phn Huế ngày 22-8-2018 kính gi Đc Tng Giám Mc Tng Giáo phn Huế & đng kính gi các Linh mc TGP Huế, kính xin Thánh Gioan Tin Hô b chém đu v́ công lư đu thế k I bo tr, dù rt bé nh & bt xng, noi gương Thánh Gioan T Đo, hôm nay tôi xin công b vi công lun :

    Nếu Ṭa TGM Huế pht l li nhc li đúng Tin Mng Cu Đ ca Chúa Kitô Nghèo, vn trơ ĺ quyết tâm đp phá 4 khu nhà đang s dng được, trong đó có 3 khu nhà va tu sa - xây dng xong 3-4 năm nay, đ xây 1 Ṭa Nhà Liên Hoàn 6 Tng Tin Nghi Hin Đi, chưa thc s cn thiết & hp lư trong giai đon Gic Tàu Ác Cng Đang Cướp Nước hin nay, lm dng hoang phí tin ca người nghèo Dân Chúa, mà l ra Hi Thánh Vit Nam & Tng Giáo phn Huế phi ưu tiên hp sc CU NƯỚC, th́ t 6-7 gi sáng Ṭa TGM ra tay đp phá Ṭa TGM Huế, ti hin trường, tôi s qu gi, đng, ngi, tuyt thc, 12 gi mi ngày, ch ung nước trong, ngc & lưng mang 2 khu hiu :

HI THÁNH NGHÈO

ƯU TIÊN CA DÂN NGHÈO

HI THÁNH NGHÈO

ƯU TIÊN V̀ DÂN NGHÈO

đ Hy Sinh Hip Nguyn cho Dân Nghèo, vi Sách Phng V Gi Kinh & Chui Mân Côi. 19 gi, xin v pḥng ngh & chun b Thánh L sáng hôm sau. 4 gi sáng thc dy, Kinh-L. 7 gi li ra hin trường đp phá, tiếp tc Hy Sinh Hip Nguyn vi Dân Nghèo, bao lâu c̣n sc.

    Tôi đă được Thiên Chúa giúp quen nhn ăn # 10 ln, mi ln 7-15-20-36 ngày, trong các đt tù 1983-1992, 2001-2005, 2007-2010, 2011-2016. T 2015, tôi đă b mt Đc Ân nhn ăn lâu ngày. Ln này, nhc nh li cho mt s Giáo sĩ Công giáo đang hp tâm cn ư & lc đường, đ CU HI THÁNH, cũng đ giúp hp sc CU NƯỚC. Dù rt nh bé, tôi luôn nh quc v rt h trng là phi ưu tiên hp sc CU NƯỚC, Ni Kết vi Toàn Quc Dân Vit, hp sc chng Gic Tàu Ác Cng & thoát Vit Nô Cng. V́ thế, kính xin tt c Thân Nhân an tâm.

    Nếu ai đó, hoc nh Côn An-Côn Đ cn phá tôi, th́ v́ sao MT NƯỚC đă quá d hiu, khi chính h t l rơ h đang đng lơa hp tác vi Vit Nô Cng bán Nước cho Tàu Ác Cng !

    Kính chân thành cm ơn tt c Quư V. Xin luôn Hy Sinh Hip Nguyn cho nhau.

    Kính chào tt c Quư V.

1. Nếu tôi b cn phá, không ra hin trường tuyt thc được, th́ Li Công B này thay cho hin trường ngày ai đó ra tay đp phá Ṭa TGM Huế. Và tôi s tuyt thc ti pḥng, cho đến khi huyết áp h thp phát sinh nguy him, không th Ni Kết vi Toàn Quc Dân Vit, hp sc chng Gic Tàu Ác Cng & thoát Vit Nô Cng được.

2. Nếu tôi b trc xut ra khi Nhà Hưu Dưỡng Nhà Chung Tng Giáo phn Huế, hoc ra khi Đoàn Linh mc TGP Huế, th́ tôi s tuyt thc vô thi hn, phn đi nhóm Lănh đo Ṭa TGM Huế, không c̣n là đ t ca Chúa Kitô Nghèo Chu Đóng Đinh, h đang ch là tay sai nô l thc s rơ ca Vit Nô Cng & Tàu Ác Cng.

Xin tt c Thân Nhân tha li cho tôi đang làm nhiu người rt lo lng. Kinh xin tt c Thân Nhân hoàn toàn an tâm.

Linh mc Tađêô Nguyn Văn Lư

 Nhà Hưu Dưỡng Nhà Chung Tng Giáo Phn Huế

69 Phan Đinh Phùng, Huế.