báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sách Hay của Peter W Navarro và Greg Autry

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nguyvu radio - 09/22/2018 - MORNING NEWS - SAI LẦM LỚN NHẤT CỦA MỸ


https://youtu.be/d_l_UiGP-QY

 

 
Trần Nhật Phong 22/09/2018 | GIẢI MĂ ĐÁM "THỔ TẢ" GỐC VIỆT CHỐNG TT TRUMP KỲ 5

 

https://youtu.be/elEf5qSoU24

 


Trần Nhật Phong 21/209/2018 | GIẢI MĂ ĐÁM "THỔ TẢ" GỐC VIỆT CHỐNG TT TRUMP KỲ 4

https://youtu.be/nKQFR5JHFDw

 

 
 

Trần Nhật Phong - 20/09/2018 | GIẢI MĂ ĐÁM "TRUYỀN THÔNG THỔ TẢ" GỐC VIỆT CHỐNG TT TRUMP KỲ 3


https://youtu.be/alFekR_HOEQ

 

***


 

 

TIN CẬP NHẬT: Thống Đốc Brown Kư Ban Hành Đạo Luật SB 895 của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn

(Garden Grove, CA) Trong sự đánh dấu một thời điểm lịch sử đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại California, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn hân hoan thông báo, Thống Đốc Jerry Brown vừa kư ban hành Đạo Luật SB 895 thiết lập Chương Trình Giảng Dạy. Đạo luật này đòi hỏi Ủy Ban Soạn Thảo Giảng Dạy thiết lập Chương Trình Giảng Dạy nhằm đưa những câu chuyện trung thực từ chính các nhân chứng Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và kinh nghiệm của người Tỵ Nạn Việt Nam, một chương trình cho người Cambodia, và một chương trình cho người Hmong, tất cả sẽ được đưa vào chương tŕnh giáo dục của toàn Tiểu Bang California.

“Ngoài việc lưu lại di sản lịch sử của những câu chuyện từ thế hệ này sang thế hệ khác, những câu chuyện của các Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa và người Tỵ Nạn của chúng ta sẽ được tất cả học sinh toàn Tiểu Bang California học hỏi,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “Là tác giả của Đạo Luật SB 895 và quan trọng hơn nữa là một người vượt biển tỵ nạn, tôi hân hoan là Tiểu Bang California qua việc ban hành dự luật này và đă ghi nhận giá trị cũng như tầm quan trọng của dự luật với câu chuyện kinh nghiệm trung thực của chính các nhân chứng Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa và người Ty Nạn Việt Nam phải hy sinh, chịu đựng những khó khăn tưởng chừng không vượt qua được v́ Tự Do.”

Dự Luật SB 895 được đệ tŕnh vào Tháng Giêng, năm 2018, đ̣i hỏi Ủy Ban Soạn Thảo Giảng Dạy (IQC) thiết lập và đề nghị Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang chấp nhận một mô h́nh giảng dạy về kinh nghiệm trung thực của các Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, Bộ Nhân, và Thuyền Nhân. Dư Luật SB 895 cũng đươc ban hành thiết lập thêm một chương tŕnh liên quan đến việc diệt chủng của người Cambodia, và lịch sử văn hóa của người Hmong. Hôm nay, Thống Đốc Brown đă kư ban hành Đạo Luật SB 895, Uỷ Ban Soạn Thảo Giảng Dạy -IQC sẽ có đến ngày 31, Tháng Mười Hai, 2022 để thiết lập và đệ tŕnh một Chương Tŕnh Giảng Dạy cho Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang.  Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang sẽ có thời gian đến ngày 31, Tháng Ba, 2023 để chấp nhận, điều chỉnh, hoặc duyệt xét nội dung.

“Hành tŕnh của Đạo Luật SB 895 khởi đầu từ năm 2017, khi tôi gặp và tiếp chuyện với Uỷ Ban Soạn Thảo Giảng Dạy - IQC để cập nhật các tài liệu giáo dục nhằm đưa những câu chuyện về người tỵ nạn vào trong hệ thống giáo dục lớp Mẫu Giáo đến lớp 12 và tôi đă gặp trở ngại và họ không chấp thuận đề nghị. V́ vậy, phương pháp để có thể tiến hành Chương Tŕnh Giảng Dạy là qua lập pháp; v́ vậy, Dự Luật SB 895 được khởi đầu đệ tŕnh,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “Với sự ủng hộ nhiệt tâm của cộng đồng người Việt khắp nơi, hơn1,000 người đă đến Thủ Phủ Sacramento bày tỏ sự ủng hộ đối với Đạo Luật SB 895, tại các buổi điều trần tại các ủy ban, cùng với hơn 17,000 chữ kư trên Bản Kiến Nghị ủng hộ. Chính nhờ sự tích cự ủng hộ của cộng đồng người Việt khắp nơi mà Dự Luật SB 895 hiện nay đă trở thành đạo luật, và sẽ măi măi khắc ghi trong tâm của chúng ta như là một nỗ lực đoàn kết, là sức mạnh tiếng nói của người Việt hải ngoại.”

Trong thời gian Ủy Ban Soạn Thảo Giảng Dạy -IQC thiết lập Chương Tŕnh Giảng Dạy mô h́nh, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn sẽ tiếp tục theo dỏi để bảo đảm chương tŕnh được tiến hành một cách trung thực chính đáng. Trong tiến tŕnh này, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn sẽ cùng tham khảo với tất cả quư Thầy Cô, quư chuyên gia ngành giáo dục, quư Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, quư Thân, Hào, Nhân Sĩ, và toàn thể cộng đồng.