bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sch Hay của Peter W Navarro v Greg Autry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhm Chủ Trương GĐLG v ĐSLG 2018 Ngy 20-9-2018
TRN TRỌNG THNG BO
Knh gởi: Qu Thầy C
Qu Thn Hữu
Qu Cựu Học Sinh thuộc Gia Đnh Lại Giang
Nhm Chủ Trương GĐLG v ĐSLG trn trọng thng bo:
THỨ NHẤT: Đại Hội Lại Giang v ra mắt Đặc San thng 4/2018 đ được sự hưởng ứng v ủng hộ của ton thể Thầy C Thn Hữu Cựu Học Sinh Gia đnh Lại Giang v đ thnh cng tốt đẹp. Đặc San Lại Giang 2018 v o polo c logo GĐLG được mọi người khen ngợi v đng gp tch cực Nhm Chủ Trương v Ban Bin Tập thnh thật cm ơn tất cả qu vị. Ba ngy hop mặt thật nghĩa, nối kết tnh thn i, chung sức chung lng xy dựng Gia Đnh Lại Giang lu bền!

THỨ HAI: Chng ti dự tr Họp Mặt v ra mắt Đặc San Lại Giang 2019 vo thng 4 năm 2019 Trn trọng gởi đến qu Thầy C, Qu Thn Hữu tham gia gởi bi vở đăng vo Đặc San Lại Giang 2019. Đề ti tổng qut năm 2019 l GẮN BӔ. Với tinh thần Gắn B, chng ta đ vượt qua bao nhiu thử thch trở ngại gần 30 năm nối kết tnh Lại Giang. Qu vị hy bỏ t th giờ cầm viết ln: với những vần thơ, truyện ngắn, bnh luận, thời sự, hồi ức v cả những những mẫu chuyện cuộc sống hng ngy Chng ta sẽ c một tập san 2019 xc tch, nối vng tay 25 năm lin tục từ 1995. Đy l một hảnh diện, một lin trường c vị tr khim nhường so với cc trường đn anh khc.
THỨ BA: Mọi bi vở, thư từ, ti chnh (Check hay Money Order xin đề tn: Tn Trịnh) Cng gởi về địa chỉ:
GIA ĐNH LẠI GIANG
                                            (Phan Gia Qu)
507 N. NICHOLSON AVE #E MONTERY PARK CA 91755
THỨ TƯ: Ngy giờ Đại Hội v ra mắt Đặc San Lại Giang 2019, chng ti sẽ c thư mời v thng bo cng qu vị sau. Bi vở gởi qua Email: ldung3@gmail.com Hạn cht nhận bi vở ĐSLG: 28 thng 01 năm 2019. Trn trọng thng bo v chc ton thể qu Thầy C cng qu vị thn hữu v Cựu Học Sinh Gia Đnh Lại Giang vui khoẻ v hạnh phc.
Lin lạc : Nguyễn Trọng Khim: 562-606-6650 V Ngọc Uyển: 714-319-1844 Phan Gia Qu: 626-200-7125 Trịnh Đắc Tn: 562-394-5047 Diệp Mạnh Lang:562-477-7278 -L Anh Dũng: 714-234-1487  
ldung3@gmail.com leanhdungmy@yahoo.com

Thay Mặt Nhm Chủ Trương GĐLG ĐS 2019

Diệp Mạnh Lang