bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sch Hay của Peter W Navarro v Greg Autry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

Khui hồ sơ "Tối Mật": Mỹ chủ mưu thanh ton

anh em Tổng Thống Ng Đnh Diệm


My chu muu giet TT.Ngo Dinh Diem
 

Xin bấm vo Link Audio Youtube ny để nghe đọc bi viết v xem phim, ảnh:

Hoặc

bấm vo Link Audio Youtube dưới, c những phim, ảnh khc với phim, ảnh Link trn, nhưng c cng bi đọc.  https://www.youtube.com/watch?v=hgYWfCxcL5Y