báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sách Hay của Peter W Navarro và Greg Autry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyn bên ŕa

NGÀY HP MT SVSQ TR B TH ĐC NAM CALI1

letamanh

Tht ra th́ năm nào cũng vy, c đến tháng 8 là Hi Ái Hu SVSQ Tr B Th Đc Nam Cali t chc hp mt. Chúng tôi, nhng SQ xut thân t Quân Trưng Tr B Th Đc, rt hănh din đă có thi gian đưc trui rèn trong ḷ đào to nhng thành viên ṇng ct cho QLVNCH. Quân Trưng nm trên đi Tăng Nhơn Phú Th Đc, Khu Bưu Chính đưc SVSQ nh đi: KBC 4100.

Quân trưng m Th Đc, v́ nhu cu cung cp nhân lc cho chiến trưng, không đ cơ s hun luyn, nên nhng khoá 1969 tr v sau ny, đưc chia ra, phân phi mt s SVSQ hc ti quân trưng Đng Đế Nha Trang. Li c̣n mt điu quan trong cn biết là quân trưng Quang Trung, vn ch là nơi hun luyn binh sĩ; đă phi đm nhn thêm vic hun luyn các SVSQ Tr B giai đon mt (Chín tun hun nhc)!

K t Khoá 01 SQTB Nam Đnh, - Sau ny quân trưng đi vào Nam, nm trên đi Tăng Nhơn Phú th́ đưc gi tên bng s và đa danh Th Đc - đến khoá cui mang s th t Khoá 27SQTB Th Đc; là nhng khoá đưc mang danh chính thc theo th t không k năm. Nhưng k t năm 1968 tr v sau ny th́ li mang tên theo năm. Ví d Khoá 1/68 SQTB - Khoá 2/73 SQTB, mc dù tt nghip ti Th Đc hay Đng Đế! Sau ny Quân Trưng Th Đc di v Long Thành.

Năm nay, ngày 28 tháng 10 năm  - 2018, Hi Ái Hu SVSQ Tr B Th Đc Hp Mt thưng niên - Đc bit k nim 67 năm ngày thành lp Quân Trưng m - ti nhà hàng Hoàng Sa, Lillte Saigon. Điu đáng nói và đáng khen ngi Ban T Chc do SVSQ Nguyn Trng Thu, Hi Trưng kiêm Trưng Ban T Chc, đă khéo léo tp hp đưc mt giàn các đàn anh, đàn em tài gii v t thc, qung bá, văn ngh, chương tŕnh... Mt Cu Hi Trưng tài hoa, bây gi cm micro làm MC thưng xuyên trong Đi Hi: đó là SVSQ Nguyn văn Chuyên. Mt ngưi khác cũng xng đáng đưc nhc, vn là đàn anh, Tr/Tá Nguyn Duy Hin, mt trong nhng sáng lp viên Hôi SVSQ Th Đc Nam Cali. Ban Chp Hành Hi toàn là nhng SVSQ tài gii và thin chí...

 K viết bài này không th nh hết các nhân vt đàn anh, đàn em có mt trong ngày hp mt k nim 67 năm thành lp Quân Trưng Th Đc. Đây ch là nhng ghi nhn theo kiu "ci nga xem hoa", nên mi thiếu sót là không th nào tránh khi. Chng hn như các v Niên Trưng - Các phóng viên báo chí và truyn h́nh sng thut đy đ - Trung Tưng Nguyn Bo Tr, Đi Tá Trn Ngc Thng, Đi Tá Lê Bá Khiếu, Đi Tá C Tn Tinh Châu...

Đc bit năm nay, có mt s SVSQ Th Đc, t trong nưc ln li t́m đến chung ḷng. Có hai bàn dành riêng cho nhng đng môn đến t Vit Nam, v́ nhiu lư do phi kt li. K viết bài này phng vn anh H. (v́ an ninh cá nhân khi tr v), anh rt vui đưc tham d mt cuc hp mt rt cm đng. Anh tâm s: "Tôi mun khóc, tay chân run lên khi đng chào c vàng ba sc đ và hát bài quc ca. Hơn 43 năm ri mi đưc ngm lá quc k thân yêu và đng ca vi mi ngưi bài quc ca VNCH! Tôi tưng ḿnh đang nm mơ!..." Mt anh khác, Khoá 1/68, b kt li v́ lúc tŕnh din Dc M năm 1975, đưc th sau mt năm by tháng tù đày; mng quá v quê làm rung... không đ tiêu chun ba năm đ đnh cư Hoa K. Anh tâm s: "Ngưi ta nói "Tái Ông Mt nga", tôi mt nga và mt luôn ch không ging như câu chuyn Tái Ông. Khi có chương tŕnh HO, tôi và gia đ́nh bun ru không mun làm ăn ǵ... Nhưng thi gian cũng phôi pha nh my đa con vưt biên trưc đó. Gia đ́nh tôi b trù dp nhiu năm nhưng ri cũng ráng trôi theo ḍng nưc...". Mt anh khác: " Tôi chng kiến tinh thn bt khut ca SQTB Th Đc hi ngoi mà ḷng thán phc. Hu hết Đng Hương t nn đu c̣n gi đưc ḷng ái quc thiết tha... V́ b đàn áp khc lit nên ngưi trong nưc, k c chúng tôi đu tr thành ngưi vô cm câm điếc trưc ho dit vong... Anh thông cm đng đưa lên FB hay báo chí tên chúng tôi...!"


Năm nay, nhà hàng không c̣n ch trng, phi kê thêm bàn ra bên ngoài khu vc tiếp tân, nơi ca ra vào, s bàn có th lên đến 50, mt k lc mà nhà hàng Hoàng Sa có th chp nhn.  Hội Trưởng Nguyễn Trọng Thu đă phát biểu những lời chân t́nh, ư nghĩa chủ đề cuộc hội ngộ. Ông nói: “Một dĩ văng đầy hănh diện, một quá khứ hào hùng trong một triều đại đă trôi qua gần nửa thế kỷ mà chính nghĩa vẫn âm vang ngay cả màu cờ sắc áo vẫn c̣n tồn tại khắp nơi trên thế giới, đó là QLVNCH, trong đó có quân trường lớn nhất Đông Nam Á thời bấy giờ là Quân Trường Thủ Đức, nơi đă đào tạo hơn 80 ngàn sĩ quan cung ứng cho chiến trường để bảo vệ miền Nam Việt Nam được sống tự do dân chủ hơn hai thập niên. Biến cố 30 Tháng Tư, 1975, người lính VNCH đă mất hết chỉ c̣n lại t́nh đồng đội, ơn với những tử sĩ, với những thương binh từng là những đồng đội sát cánh bên nhau trong cận kề cái chết. Chúng ta hôm nay làm một lễ Truy Điệu thật trang trọng và xúc động để thể hiện cái t́nh này”.

Ghi vi nhng chuyn nho nhơ bên "ŕa" Đi Hi k nim 67 năm ngày thành lp Quân Trưng Tr B Th Đc, vi ch đ "Ơn T Sĩ - Nghĩa Thương Binh - T́nh Đng Đi" đ b sung vào nhng bài báo hay video ca các cơ quan truyn thông đă phn nh  đêm sinh hot đy ư nghĩa ca Hi Ái Hu SVSQ Tr B Th Đc Nam California. Ngưi viết thán phc Chiến Hu Niên Trưng Nguyn Trng Thu và Ban T chc; thán phc Ban Chp Hành Hi và toàn th anh ch em Văn Ngh, Tiếp Tân, Nghi L... Kính chúc mi ngưi sc kho đ tiếp tc dn thân và phc v.

Chúng ta đang đng trưc nhng vn đ sinh t có th đưa đến T Quc dit vong vào tay Tàu Cng. Cng Sn Vit Nam đang âm mưu bán đng đt nưc, đang đàn áp và bóc lt c dân tc, đang làm tay sai và biến Vit Nam thành mt thuc tnh ca Trung Cng. Chúng ta phi làm ǵ trưc him hoc mt nhà tan! Hi quư v Niên Trưng, Niên Đ vn xut thân t quân trưng m Th Đc, đă mt ln qu xung đng lên gia Vũ Đ́nh Trưng, th trung thành vi T QUC - DANH D - TRÁCH NHIM! Hăy ngi li cho mt kế sách, hăy k vai sát cánh nhau cho mt Vit Nam T Do Dân Ch. Hăy cùng c dân tc đng lên, nm tay nhau đu tranh cho mt