bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sch Hay của Peter W Navarro v Greg Autry

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lm Bu Phong pht biểu tại lễ tưởng niệm TT Ng Đnh Diệm 3/11/18

https://youtu.be/ebyMWHc2fAM


Lm Bi Phong thuyết giảng tại lễ giổ TT Ng Đnh Diệm 2 /11/ 18

https://youtu.be/JvlyuzAZX58

***

Hnh ảnh Lễ Tưởng Niệm Tổng Thống Ng Đnh Diệm & Chiến Sĩ Dn Qun Cn Chnh Việt Nam Cộng Ha

ngy 3 thng 11 năm 2018 tại Tượng Chiến Sĩ Việt Mỹ TP Westminster - CA

 

 

 

 

 

 

 

 


Ban văn nghe Xun Điềm - Nhạc cảnh Về Miền Nam -3524
 

https://www.youtube.com/watch?v=9mmHNxd4i5A&index=3&list=UUjajj297m8zaukoOWDR6W4w

 
Ban văn nghe Xun Điềm - Nhạc cảnh Về Miền Nam -3524

https://youtu.be/9mmHNxd4i5A?list=UUjajj297m8zaukoOWDR6W4w