báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sách Hay của Peter W Navarro và Greg Autry

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TIẾNG DÂN VIỆT # 63 “TỘC KINH” ÂM MƯU ĐỒNG HOÁ CỦA TRUNG CỘNG

https://youtu.be/lgs-qFwZMuU

***

Tuyên Cáo

 

Cảnh Giác và Lên Án Âm Mưu của Trung Cộng Nhằm Đồng Hoá Người Việt Hải Ngoại

 Ngày 7 tháng 11 naăm 2018 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ đă ra TUYÊN CÁO với những nhận định: 

1.      Từ hơn nửa thế kỷ nay, đảng Cộng Sản Việt Nam đă cam tâm làm tay sai cho Trung Cộng. Họ đă từng bước dâng đất, bán biển để chuẩn bị một ngày không xa, sẽ biến Việt Nam thành một tỉnh lệ thuộc của Trung Cộng

2.      Nay, bàn tay nhám nhúa của Trung Cộng đang vươn ra tại Pháp, như là một khởi điểm thí nghiệm,  để lôi kéo người Việt Nam hội nhập vào cộng đồng dân Trung Hoa.

3.      Ngày 21 tháng 5, 2018 vừa qua, một số cán bộ Trung Cộng từ Quảng Đông và Vân Nam hợp tác với vài tên Việt Gian tại Pháp đă tổ chức một cuộc họp với Thị Trưởng và thành viên Hội Đồng Thành Phố Bussy Saint Georges ở ngoại ô Paris nhằm vận động lôi kéo người Việt hải ngoại chấp nhận là một trong 56 sắc tộc của dân Trung Hoa.

4.      Tại cuộc họp, những kẻ âm mưu đă xuyên tạc lịch sử lập quốc và phát triển của dân tộc Việt Nam, tự coi ḿnh là thành viên của Trung Hoa. Họ đă trưng ra cái gọi là “Lệnh Kỳ” tức là lá cờ lệnh của Trung Cộng trong đó xem người Việt Nam là “Tộc Kinh”, phải trở về hội nhập với mẫu quốc là Trung Hoa.

5.      Họ cũng đă kư hợp đồng mua một khu đất rộng nói là để lập quốc, trên đó sẽ xây dựng nhiều cơ sở sinh hoạt để phổ biến văn hoá Trung Hoa.

6.      Dân tộc Việt h́nh thành và từ hơn 4000 năm nay, đă giành độc lập từ năm 937 khi Ngô Quyền tuyên xưng một quốc gia Việt Nam độc lập. Việt Nam có văn hoá, ngôn ngữ, phong tục tập quán hoàn toàn khác với Trung Hoa. V́ thế, không thể là một sắc dân của Trung Hoa.

 

Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam California hoan nghênh tinh thần cảnh giác cao độ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, và đồng t́nh cùng  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ ra TUYÊN CÁO:

 

1.      Cực lực lên án các mưu đồ, hành vi của Trung Cộng trong việc xâm nhập và lôi kéo người Việt Nam tại hải ngoại.

2.      Cực lực lên án những người Việt Nam, v́ mê muội hay v́ quyền lợi, mà xuyên tạc lịch sử, phản bội tổ quốc Việt Nam, làm tay sai tiếp tay cho Trung Cộng trong mưu đồ này.

3.      Kêu gọi tất cả những người Việt hải ngoại hăy cảnh tỉnh trước mưu đồ đen tối của Trung Cộng. Bằng mọi phương tiện, hăy vạch trần âm mưu này trước công luận quốc tế.

4.      Kêu gọi người Việt hải ngoại ra sức giáo dục các thế hệ con em về lịch sử anh hùng của dân tộc; Cùng nhau bác bỏ luận cứ xuyên tạc của Trung Cộng và bọn Việt gian.

 

Làm tại Hoa Kỳ ngày 11 tháng 11, năm 2018

 

TM Ban Chấp Hành Khu Hội CTNCT Nam California

CH Nguyễn Hữu Cúc, Chủ Tịch Chấp Hành

CH Hoàng Đức Hậu, Chủ Tịch Giám Sát 

 

***

 

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ

The Vietnamese American Community of the USA

 16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660

Websites: http://tienggoicongdan.comvacusa.wordpress.com 

Email: cdvnhk@gmail.com,  md46usa@gmail.com


 

Tuyên Cáo

 

Cảnh Giác và Lên Án Âm Mưu của Trung Cộng Nhằm Đồng Hoá Người Việt Hải Ngoại

 

Xét rằng:

 

1.      Từ hơn nửa thế kỷ nay, đảng Cộng Sản Việt Nam đă cam tâm làm tay sai cho Trung Cộng. Họ đă từng bước dâng đất, bán biển để chuẩn bị một ngày không xa, sẽ biến Việt Nam thành một tỉnh lệ thuộc của Trung Cộng

2.      Nay, bàn tay nhám nhúa của Trung Cộng đang vươn ra tại Pháp, như là một khởi điểm thí nghiệm,  để lôi kéo người Việt Nam hội nhập vào cộng đồng dân Trung Hoa.

3.      Ngày 21 tháng 5, 2018 vừa qua, một số cán bộ Trung Cộng từ Quảng Đông và Vân Nam hợp tác với vài tên Việt Gian tại Pháp đă tổ chức một cuộc họp với Thị Trưởng và thành viên Hội Đồng Thành Phố Bussy Saint Georges ở ngoại ô Paris nhằm vận động lôi kéo người Việt hải ngoại chấp nhận là một trong 56 sắc tộc của dân Trung Hoa.

4.      Tại cuộc họp, những kẻ âm mưu đă xuyên tạc lịch sử lập quốc và phát triển của dân tộc Việt Nam, tự coi ḿnh là thành viên của Trung Hoa. Họ đă trưng ra cái gọi là “Lệnh Kỳ” tức là lá cờ lệnh của Trung Cộng trong đó xem người Việt Nam là “Tộc Kinh”, phải trở về hội nhập với mẫu quốc là Trung Hoa.

5.      Họ cũng đă kư hợp đồng mua một khu đất rộng nói là để lập quốc, trên đó sẽ xây dựng nhiều cơ sở sinh hoạt để phổ biến văn hoá Trung Hoa.

6.      Dân tộc Việt h́nh thành và từ hơn 4000 năm nay, đă giành độc lập từ năm 937 khi Ngô Quyền tuyên xưng một quốc gia Việt Nam độc lập. Việt Nam có văn hoá, ngôn ngữ, phong tục tập quán hoàn toàn khác với Trung Hoa. V́ thế, không thể là một sắc dân của Trung Hoa.

 

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ long trọng tuyên bố

 

1.      Cực lực lên án các mưu đồ, hành vi của Trung Cộng trong việc xâm nhập và lôi kéo người Việt Nam tại hải ngoại.

2.      Cực lực lên án những người Việt Nam, v́ mê muội hay v́ quyền lợi, mà xuyên tạc lịch sử, phản bội tổ quốc Việt Nam, làm tay sai tiếp tay cho Trung Cộng trong mưu đồ này.

3.      Kêu gọi tất cả những người Việt hải ngoại hăy cảnh tỉnh trước mưu đồ đen tối của Trung Cộng. Bằng mọi phương tiện, hăy vạch trần âm mưu này trước công luận quốc tế.

4.      Kêu gọi người Việt hải ngoại ra sức giáo dục các thế hệ con em về lịch sử anh hùng của dân tộc; Cùng nhau bác bỏ luận cứ xuyên tạc của Trung Cộng và bọn Việt gian.

 

Làm tại Hoa Kỳ ngày 6 tháng 11, năm 2018

 

Thay mặt Hội Đồng Đại Diện/ CĐNVQGHK

 

 

 

Đỗ Văn Phúc

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Thị TràMy

Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành

Nguyễn Văn Tần

Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát         

 

   

 

Kính gửi quư cơ quan truyền thong, nhờ phổ biến.

 

-- 

Đỗ Văn Phúc

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ