bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sch Hay của Peter W Navarro v Greg Autry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sinh hoạt ca cng đng NVTN ti Frankfurt Đc quc

 

1.- Thứ bảy ngy 09.02.2019 chương trnh văn ngh mừng Xun K Hợi v k niệm 40 năm thng 02/1979 Chnh Quyn Frankfurt thu nhn 300 thuyn nhn "Boat People" người Vit đu tin vo thnh ph Frankfurt. sẽ c đi Hessischen Rundfunk đến tham d v lm phng sự. (xin xem tờ chương trnh đnh km)

2.- Thứ bảy 02.03.2019 L Tưởng Nim anh hng Trn Văn B, L Quc Qun v H Thi Bạch ln th 34 v Cng Bố Giải Thưởng Tinh Thn Trn Văn B ln th 4 tại Frankfurt. (xin xem t chương trnh đnh km)

 

3.- Nhn dịp cui năm 2018 v đu năm 2019, thay mt ban chp hnh Hi NVTN ti Frankfurt v vng ph cận chng ti knh chc ton th qu vị một ma Ging Sinh Vui V & Đầm m v mt năm mi An Khang, Thnh Vượng v đy Mai Mắn!

TM. BCH Hội NVTN ti Frankfurt

V, Hng Sơn