bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sch Hay của Peter W Navarro v Greg Autry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRNH TRI N TPB VNCH BN NHAU ĐI NỐT CUỘC ĐỜI 2019 TẠI SI GN


Ngy 26/12/2018, Phng Cng l v Ho bnh Dng Cha Cứu Thế tại quận 3, Si Gn, đ tổ chức chương trnh tri n thương phế binh VNCH mang tn Bn Nhau Đi Nốt Cuộc Đời 2019. Chương trnh được tổ chức trong 4 ngy 26, 27, 28 v 31 thng 12 năm 2018.

 

=====================================================================

Sng 26/12/19

 
TRI N TPB VNCH - BN NHAU ĐI NỐT CUỘC ĐỜI - SNG 26.12.2018

Sng 27/12/201

 

Phng vin: Huyền Trang

https://www.youtube.com/watch?v=YjThyS9QTXU

Chiều 27/12/2018:

 

https://www.youtube.com/watch?v=BEvHPJ6OCvk

Sng 28/12/2018

 

https://www.youtube.com/watch?v=pGN5szS7efA&fbclid=IwAR3qT19Fx7p
T8MtWPvbquZCo2JHZe9ZaGoJqJc5CrixarWmp2P122oLAwuk

Chiều 28/12/2018

 

Part 1:

 

https://www.youtube.com/watch?v=jUSQJDVM8dE&t=105s

Part 2:

 

https://www.youtube.com/watch?v=_3PS2TVix74

https://www.facebook.com/tinmungchonguoingheo/videos/232356773122264
6/UzpfSTgyODQwNzQ2MDU1OTg2NToyMDE4NDYwMjM0ODg3OTA5/?__tn__=K-R

 Sng 30-12-18


 

Video Clip - Đặng Hong Sơn's version:

https://www.youtube.com/watch?v=Lz_PBRmHu4Y&feature=youtu.be

Sng 31/12/2018:

 

https://www.youtube.com/watch?v=tkxjrDXeoTA

Chiều 31/12/2018: 

Phần 1

 

https://www.youtube.com/watch?v=gCvtV7tMaSs

Phần 2:

 

https://www.youtube.com/watch?v=MdFmq-9Gzdw