News - Thời sự                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dương Đại Hải 15-1-2019 CHẤN ĐÔNG: ĐẢNG DÂN CHỦ YỂM CHỢ CHO OBAMA & CLINTON "LẬT ĐÔ" DONALD TRUMP

***

Vũ Linh

Tin Vắn

 trao gii Nobel Ḥa B́nh năm 2009 cho TT Obama là sai lm ln nht trong lch s y Ban (Cu tng thưy Ban Nobel, ông Geir Lundestad,). 

QUC HI MI

Phe DC sau khi chiếm được H Vin đă lên cơn say sóng, mi ngày mi tung ra hàng lot ư kiến, va mi l va… quái l. Quái l đến đ ai cũng thy ngay không có cách nào thc hin, biến thành s tht được. Có nghĩa là tt c đu ch là nhng màn xiếc cho nhng đ t ca h xem cho vui thôi. Dưới đây là mt vài ư kiến, mà chính xác th́ không th nào gi là ‘sáng kiến’ được, mà ch có th gi là ‘ti kiến’.

-     Mt cô bé thuc loi nhóc mà kinh tế gia NXNghiă hay gi là ‘quàng khăn đ’ đ ngh tăng thuế xut li tc ca các nhà giàu lên ti mc 70%. Cô bé này bàn chuyn kinh tế ging như thng nh đánh giy Bàn C bàn chuyn m óc tr ung thư. Câu hi là sau khi nhà giàu b đánh thuế đến st nghip th́… đánh thuế ai đ kiếm tin tiếp tc?

-     Mt anh tân dân biu Cali không biết đă đc Hiến Pháp chưa, đ ngh hy b h́nh thc bu tng thng liên bang qua phương thc c tri đoàn. Đây là cách hu hiu nht gii tán liên bang C Hoa đ Cali có th gia nhp Estados Unidos Mexicanos.

-     Mt anh khác chc cũng chưa đc Hiến Pháp bao gi, đ ngh ra lut gii hn quyn ân xá ca TT Trump, như không được ân xá chính ḿnh, hay gia đ́nh ḿnh, hay nhân viên chính quyn ca ḿnh luôn. Chc ch c̣n được ân xá các c tri ca đng DC hay di dân lu? Quyn ân xá là quyn tuyt đi, vô gii hn ca tng thng, được ghi rơ ràng trong Hiến Pháp.

Bên cnh các ư kiến quái chiêu, quc hi c̣n được đánh du bi hai khuynh hướng đáng ngi:

1)  DC ngày càng ng qua thiên ttheo thăm ḍ ca Gallup, gn 60%khi DC ng h ch nghiă xă hi, k c cái XHCN vi mùi v thiên t cc đoan nht. Nhóm thiên t này gm t c khng long bát tun Bernie Sanders, ti cô nhóc Alexandria Ocasio-Cortez ra đi sau khi Liên Xô đă không c̣n trên bn đ na, qua bà xn xn Elizabeth Warren thi CS tr v́ có l đang mc bn cưỡi nga săn nai vi dân Cherokee, không biết ǵ v chính tr thế gii.

Các chuyên gia cho rng tư tưởng thiên t XHCN có v đang hi sinh, sau khi Liên Xô đă xp đ hoàn toàn t ba thp niên ri. Theo h, thiên h có trí nh rt kém trong chính tr, vn thích nghe nhng khu hiu bùi tai kiu như tt c đu min phí hết! Nói như các tài t Hng Kông, “chưa thy quan tài, chưa đ l”. Hay nhiu khi thy quan tài ri mà vn chưa đ l như vài c t nn CSVN vn đang ca tng xă nghĩa M?

2)  Dân biu tr ngày càng mt tư cách: mt tư cách dưới hai khiá cnh: va ăn nói thô tc vô h(như bà gc Palestine Tlaib chi TT Trump; mt t báo ca tng “ln đu tiên dân Palestine có tiếng nói trong quc hi M”; nếu đúng như vy th́ tiếng nói ca dân Palestine có v không hay ho ǵ lm), va tuyên b vung vít hoàn toàn vô căn c (như bà Ocasio-Cortez vi nhng chương tŕnh như tăng thuế xut lên ti70% đ chi tr cho hơn 40.000 t tin các chương tŕnh xă nghĩa không tưởng kiu tt c mi th đu min phí hết cho 90% dân M).

 

TT TRUMP ĐC DIN VĂN

TT Trump đă chính thc đc din văn t Ṭa Bch c đ vn đng cho vic quc hi phê chun hơn 5 t cho ông xây tường biên gii, đng thi cũng giúp m ca Nhà Nước li. Theo TT Trump, nước M đang gp khng hong v nhân đo và an ninh –humanitarian and security crisis- trong vn đ này. Và ông cnh giác Nhà Nước có th s đóng ca mt phn trong nhiu tháng hay nhiu năm.

Nh́n mt biết người? 

Ngay sau đó, c bà ch tch H Vin Nancy Pelosi và lănh t khi thiu s DC ti Thượng Vin Chuck Schumer cũng đă lên TV phn bác.

Tt c không có đim nào mi l. Điu các chuyên gia lo ngi là c hai bên đu có v kiên tŕ gi quan đim ca ḿnh mà không có ư đnh nhượng b nhau ǵ hết.

TTDC không có ǵ đ ch trích v ni dung bài din văn ca TT Trump, bèn quay qua chê trách TT Trump đc din văn ... d c, thiếu t nhiên và không thuyết phc, quá nghiêm chnh, không có v ... Trump! TTDC cũng mi mai TT Trump de lui trong vn đ ban b t́nh trng khn trương đ ly quyết đnh xây tường. TTDC mt là vn ngây ngô không hiu mô thc Trump, hai là hiu nhưng gi ngu đ có dp công kích.Thng nhóc đánh giy VN cũng hiu chuyn ban b t́nh trng khn trương hay không ch là lá bài TT Trump dùng đ điu đ́nh vi phe DC, có th ông s s dng, có th không, chng ai biết.

Các c lut gia t nn tt nghip đi hc lut Đông Dương thi Tây c̣n áp dng lut ca Napoleon ti VN, hay các anh t nn ch coi đài CNN khoan ch trích TT Trump không biết Hiến Pháp M v́ bên cnh TT Trump c̣n có vài chc lut gia c̣n hơn xa bc thy ca các c đy. Lut gia Jonathan Turley đă lên tiếng cho biết TT Trump theo Hiến Pháp có toàn quyn tuyên b t́nh trng khn trương, là chuyn các tng thng M vn thường làm, k c TT Obama đă làm 13 ln trong 8 năm ca ông.

Phn ng ca báo Washington Post: báo này đăng mt lot tin liên quan đến bài din văn  trong s ra ngày 9/1/2019. Đây là ta nhng bài chính:

-             Trong khi Trump kêu gi hu thun ca c nước, s ng h ca ông trong đng CH b nt rn.

-             Trump mun làm mt tng thng b́nh thường. Kết qu rt quái l.

-             Tin mi nht v thông đng Nga có hu qu ln hơn bài din văn ca Trump.

-             Bn nghe bài din văn, tc là bn đă t đ thương.

-             Trump dùng Pḥng Bu Dc đ to ra mt khng hong.

-             Trump đang thua.

-             Ocasio-Cortez gi Trump là k th. Cô ta có lư.

Thế mi nói cái bnh Trump Derangement Syndrome nó nng như thế nào ri trong TTDC. Không có ǵ đáng ch trích cũng phi t vn tro lưng ra t́m lư c đ kích. Tt c nhng cái ta trên đu không mang tính thông tin na, mà hin nhiên là nhng quan đim.

C nào vn nghĩ WaPo công tâm và làm tṛn trách nhim thông tin trung thc, không phe đng, xin giơ tay!

Sau bài din văn, TT Trump đă li hp vi bà Pelosi và ông Schumer ti Ṭa Bch c, nhưng sau mt lúc, ông b pḥng hp, tuyên b “phe DC quá ngoan c, ông không mun mt thi gi na”. Chưa ai biết chuyn ǵ s xy ra và cuc khng hong s đi v đâu.

 

BÀ GINSBURG KHÔNG ĐI HP

Tin báo chí cho biết bà thm phán Ti Cao Pháp Vin Ruth Ginsburg đă ngh dưỡng bnh, không tham gia mt cuc tranh lun ti đây trong c hai tun lin.

Bà Ginsburg, 85 tui, va mi m đ ly ra my khi u ung thư. Đây là ln th ba bà b m đ cha tr ung thư. Sc kho bà Ginsburg ngày càng sa sút nhưng bà khng đnh s không t chc.

Quyết đnh ca bà Ginsburg được bin minh không phi v́ tham quyn c v, mà v́ bà có quan đim cp tiến mnh, nht đnh không chu t chc v́ s s giúp TT Trump có cơ hi b nhim thêm mt thm phán bo th na. Trên căn bn, chuyn này nghe cũng hp lư, nhưng trên nguyên tc, đây là mt quyết đnh sai lm ln, v́ ln đu tiên trong lch s M, chính tr phe phái đă chi phi mt quyết đnh ca TCPV. Bà Ginsburg trước đây đă có ln công khai đ kích TT Trump, nhưng sau đó, ‘sa sai’, rút li li nói và xin li.

Bà Ginsburg mi đây cho biết bà s làm vic cho đến sau năm 2020. Mt thông đip tht rơ ràng: dân bu cho mt tng thng khác vào cuc bu c năm đó th́ bà mi chu ra đi.

Tt c các tay đc tài ôm cng cái ghế đu bin gii “tôi không tham quyn c v, nhưng ch v́ quyn li đt nước, tôi ri cái ghế này s là đi ha cho đt nước, nên phi c hy sinh làm tng thng muôn năm vy”. Ngay c De Gaulle ca Pháp cũng đă tng phán “Après moi, le deluge”, “Sau tôi s là lũ lt thôi”.

Chính tr M phân hoá t quá lâu ri, khi bàn thêm. Giáo dc phân hoá t lâu lm ri khi các nghip đoàn thiên t đc chiếm ngành giáo chc. Lao đng cũng phân hoá khi các nghip đoàn chy qua phiá t t sau đ nh thế chiến. Y tế phân hoá t ngày Obamacare ra đi. Bây gi, phân hóa đă lan vào luôn c các thm phán và TCPV, tc là nguyên c ngành Tư Pháp khi các thm phán do Clinton và Obama b nhim ra tay ‘bo v’ quan đim cp tiến.

 

TH TRƯỞNG TƯ PHÁP T CHC

Có tin Th Trưởng Tư Pháp Rod Rosenstein đă thông báo cho TT Trump biết ông sp t chc trong vài tun ti sau khi tân b trưởng Tư Pháp được Thượng Vin phê chun.

Ông Rosenstein được cu b trưởng Jeff Sessions gii thiu làm th trưởng, cũng là người đă ra quyết đnh b nhim ông Mueller làm công t đc bit điu tra v v Nga can thip vào cuc bu c tng thng M va qua. Sau khi ông Sessions t chc, có tin ông Rosenstein cũng s t chc theo, nhưng ông này đă nhn li cho đến khi có b trưởng mi đ bàn giao công vic cho trơn tru.

Ngay t nhng ngày đu mi được b nhim, ông Rosenstein đă cho biết s không làm vic này lâu hơn hai năm. Ông Rosenstein ngh làm th trưởng, đi làm văn pḥng lut tư, bo đm s lănh lương cao hơn lương th trưởng c my chc ln. Ti mt s quc gia, chính tr là cách là giàu mau chóng ngay khi đang nm quyn. Ti M, chính tr là cách làm giàu tht mnh sau khi ri nhim s.

Tân b trưởng Tư Pháp William Barr s chu trách nhim v cuc điu tra ca công t Mueller.

 

GII NOBEL KHÔNG XNG ĐÁNG?

Cu tng thưy Ban Nobel, ông Geir Lundestad, đă viết hi kư k li vic làm thư kư cho y ban chuyên tng gii Nobel cho các vĩ nhân thế gii.

 Ông cho biết quyết đnh ca y Ban, trao gii Nobel Ḥa B́nh năm2009 cho TT Obama là sai lm ln nht trong lch s y Ban. Khi đó, TT Obama mi nhm chc được có vài tun, chưa làm được chuyn ǵ hết ngoài vic đc nhng bài din văn n hơn kho đn Long B́nh nhưng rng tếch. Kiu như “Ngày hôm nay là ngày thy triu s h”, mà chng ai hiu ư mun nói ǵ.

y Ban tng gii Nobel trong ư đnh giúp cng c uy tín cho TT Obama đ ông có th thc hin nhng li kêu gi đoàn kết kiu như “không có mt nước M đ, mt nước M xanh, mà ch có mt Hip Chng Quc Hoa K” cho c thế gii đ mang li ḥa b́nh cho nhân loi. Ông Lundestad nh́n nhn vic y Ban t́m cách cng c uy tín ca mt chính tr gia da trên din văn và ca tng ca truyn thông là mt sai lm ln v́ y Ban đă chng đt được ư nguyn.

 

CH TCH NGÂN HÀNG TH GII T CHC

Ch tch Ngân Hàng Thế Gii, ông Jim Yong Kim, M gc Nam Hàn, đă bt ng t chc, ba năm trước khi măn nhim k.

Ông Kim được TT Obama đ c năm 2012. Lut không thành văn ca Ngân Hàng Thế Gii là ch tch luôn luôn là người do M đ c ri được Hi Đng Qun Tr NHTG biu quyết, trong khi Qu Tin T Quc Tế luôn luôn là người do khi Âu Châu đ c, hin nay là bà Christine Lagarde,người Pháp.

Ông Kim không công b lư do, nhưng theo các chuyên gia, ông t chc v́ không đng ư vi chính sách chng Trung Cng ca TT Trump, nht là khi ông Trump áp lc đ NHTG gim tin cho Trung Cng vay, đ tài tr nhng d án quá ln và có tính phiêu lưu, nhiu ri ro ca TC.

Ông Kim t chc s giúp TT Trump có dp b nhim ch tch mi, hp vi chính sách tài chánh quc tế ca TT Trump hơn. Nhiu người lo ngi TT Trump s b nhim mt người theo ch trương ‘Nước M Trước Tiên’ khiến nhiu quc gia thành viên NHTG s cm thy khó chu. Nếu hiu rơ ông Trump, th́ s thy NHTG có ưu tiên rt thp trong con mt ca TT Trump. Ông không đ ư đến chuyn các nước khác có đng ư và ng h ông hay không, dù là trong NHTG hay Liên Hip Quc hay bt c đnh chế quc tế nào khác.

 

ÔNG BETO VN ĐNG TRANH C ?

Cu dân biu DC Beto O’Rourke (thường được gi là ‘Beto’), người đă tranh c chc thượng ngh sĩ Texas chng TNS Ted Cruz nhưng tht bi, đă đi thăm El Paso, thành ph sát biên gii M, trong sách lược chun b cho vic ra tranh c tng thng năm 2020. Ông Beto được coi như ngôi sao mi chm n trong mt đng DC đang... đói ngôi sao, tng được so sánh như mt Kennedy tân thi, hay mt Obama da trng.

Trong bài din văn đc ti El Paso, dĩ nhiên ông Beto đă công kích TT Trump kch lit. Điu đáng nói là bài din văn ng khu đy dy nhng danh t văn hoa nht ca văn hóa M, kiu như “sh...” hay “f...k”, được TTDC ca tng ngay là “ngôn ng b́nh dân ca qun chúng”.

Quư đc gi chc c̣n nh li TTDC đă phn ng như thế nào đi vi ngôn ng “shithole” ca TT Trump?

 

CNN ÉM TIN

Đài truyn h́nh KUSI ca San Diego mi đây đă công khai t cáo CNN phe đng l liu trong vn đ di dân.

KUSI cho biết CNN đă nh KUSI làm thiên phóng s, tham kho ư kiến dân đa phương, sát biên gii M xem h nghĩ thế nào v vic xây bc tường biên gii M-M. Sau khi xem qua phóng s ca KUSI, thy đa s dân đa phương cho bc tường là hu hiu và cn thiết, CNN đă … ling phóng s đó vào nhà kho, không cho lên h́nh na.

 

TIN PHI TRONG CNG ĐNG T NN

Trong tun qua, k này đă nhn được mt email, nhn t5 ln, t 5ngun khác nhau. Như là mt tin quan trng cn ph biến rng răi trong cng đng t nn. K này xin min khai tên tác gi là mt người khá “ni tiếng”, ch cn tóm gn li cho quư đc gi nào chưa được ‘hân hnh’ nm trong danh sách nhng người nhn.

Nguyên văn: “Khi kư tha ước năm 2008 ngăn chn vic trc xut nhng người t nn đến M trước năm 1995, Tng Thng Obama đă ân xá cho con cháu các cu tù nhân chính tr VNCH v́ h  đă tng chiến đu bên cnh quân đi M, b đưa vào tri tù ci to mt cách tàn bo, trong khi người m đă va vt v làm ăn va nuôi con. nên con cháu h không được giáo d [nguyên văn] đàng hoàng. S ân xá này là công bng và hp vi đo đc. Nay "Thánh c" Donald Trump li làm ngược li. Đó là mt điu đáng tiếc và hoàn toàn thiếu đo đc!”

Điu đáng tiếc và thiếu đo đc tht s, đó là toàn b cái email fake news 100% này. Có nhiu điu đáng nói trong cái email này:

-            “Tho ước năm 2008” mà email nói ti được kư tháng Giêng năm 2008 bi bà Ph Tá Th Trưởng Ngoi Giao Julie Myers ca TT Bush con. Ông Obama khi đó chưa là ng c viên tng thng ca đng DC ch đng nói là tng thng, làm sao kư cái ǵ được?

-            Tha ước đó xác nhn điu kin đ M tr v VN và chính quyn VNCS nhn li nhng Vit kiu qua M sau tháng7/1995, phm pháp b dn đ v li VN.

-             Tho ước đó tuyt đi không có điu khon nào “ngăn chn vic trc xut nhng người t nn đến M trước năm 1995”hết

-             Tha ước đó tuyt đi không có mt điu nào nói đến chuyn “ân xá con cháu các cu tù nhân chính tr VNCH”.

-           “Con cháu các cu tù nhân chính tr VNCH” đă làm ti đng tri nào khiến “Tng Thng Obama” phi kư lnh tng ân xá hết?

-            “Thánh c Trump li làm ngược li”: TT Trump đă làm ǵ ngược li? Xin trích dn cho thiên h biết bt c công văn, quyết đnh, lut, sc lnh hay tuưt nào ca TT Trump đă làm ngược li chuyn “ân xá các con cháu cu tù chính tr VNCH” được không?

Mt người hăng tiết vt hơn, c̣n viết cho rơ hơn tha ướ2008 đó có tên là “The 2008 Repatriation Act”. Tht ra, đó ch là mt cái mà tiếng M gi là “Memoradum of Understanding”, kiu như mt văn thư hành chánh xác nhn mt tha thun, khác xa mt lut “Act” phi được quc hi phê chun. 

H́nh như c t nn này chưa bao gi đc được hay đc mà không hiu ǵ v tha ước này nên xin đính kèm dưới đây nguyên văn Tha Ước 2008:

https://www.state.gov/documents/organization/108921.pdf

 

CNN ‘MƯỢN’ Ư CA DĐTC

Trong bài viết v Đim Tin Năm Qua, k này đă viết “Năm t2019, có th s c̣n sóng gió hơn nhiu. Quư đc gi nh ct ... seat belt cho cht”.

Hai tun sau, anh b́nh lun gia ni tiếng ca CNN, Fareed Zakari, đă nói chuyn trên CNN và đă... nói li y chang lp lun ca k này.. Nếu k này đă đăng kư bn quyn DĐTC th́ chc s có th thưa kin, kiếm tin mua vài chai c-nhc?! Nhưng chc khó thng v́ anh Zakaria s hi ngay Din Đàn Trái Chiu là din đàn ‘ma gà’ nào?!