báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sách Hay của Peter W Navarro và Greg Autry

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH

Ngày 09 tháng 01, 2019

KÍNH GỬI:

  -  Bà Nguyễn Thanh Thuỷ, Hội Trưởng Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP VNCH

  -  Ô. Vũ Mục, Hội Phó Ngoại Vụ

  -  Ô. Nguyễn Phán, Hội Phó Nội Vụ

  -  Ô. Nguyễn Văn ỨcCố Vấn Hội

     cùng toàn thể Thiện Nguyện Viên hội H.O.

Chúng tôi, một số Thiện Nguyện Viên của Hội xin tŕnh bày những vấn đề khẩn thiết và quan trọng liên quan đến hội HO Cứu Trợ TPB&QP VNCH như sau:

Cùng với một số anh chị khác, chúng tôi là những người từng làm việc sát cánh với Hội từ năm 2003.  Bao nhiêu năm qua, dưới sự lănh đạo nhân ái và uy tín của chị  Cố Hội Trưởng Nguyễn Hạnh Nhơn, hội HO đă tiếp tục nhận được những số tiền ơn nghĩa từ các ân nhân, mạnh thường quân gửi về để giúp cho các Thương Binh VNCH ở quê nhà.  Ngoài ra, cũng phải nhắc đến sự đóng góp công sức của các thành viên của Hội cũng như sự tiếp tay của các cơ quan truyền thông, các tổ chức hội đoàn, Đài Truyền H́nh SBTN và Trung Tâm Asia mà mỗi năm, qua các buổi gây quỹ Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh, Hội đă nhận được hàng triệu đô-la, mà từ 40 năm nay, chưa một hội đoàn tương trợ Thương Binh nào ở hải ngoại làm được.

Sau ngày Chị Hạnh Nhơn qua đời, anh Nguyễn Văn Ức lên thay thế năm 2017 và sau đó đến chị Nguyễn Thanh Thủy được bầu kế nhiệm chức Hội trưởng vào tháng 1, 2018 cho đến nay (nhiệm kỳ 1/2018-1/2020). Dưới sự điều hành của chị Thanh Thuỷ, mọi sinh hoạt của Hội đă bị thay đổi rất nhiều - theo chiều hướng không tốt - hậu quả là vài anh chị em cộng tác với Hội bao nhiêu năm dưới thời Chị Hạnh Nhơn đă rời bỏ hội, như anh Tổng Thư Kư Nguyễn Nhựt, anh Nguyễn Ngọc (Ban Thư Tín), anh Tổng Thư Kư Nguyễn Hải và Cố vấn Tổng Quát, Nhạc Sĩ Nam Lộc.  Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh cho năm 2018 cũng không được tổ chức.  Các Thiện Nguyện Viên phụ trách hồ sơ nào lên tiếng bất đồng ư kiến với những quyết định vô lư của Hội (những quyết định tiêu cực làm ảnh hưởng đến Thương Binh) th́ bị cho là chống đối, vu khống …. và bị đuổi ra khỏi hội hay bị cách chức!

Chị Hội Trưởng Nguyễn Thanh Thủy không có khả năng của một người lănh đạo, thiếu hiểu biết nên đă củng cố quyền lực bằng cách đưa những người thiếu tư cách, kém chuyên môn lên nắm chức vụ.  Việc làm này càng tạo thêm sự bất măn của những người làm việc hết ḷng v́ Thuơng Binh. Hội HO hiện tại không c̣n một chút ǵ gọi là kỷ cương theo Nội Quy. Tiền của các ân nhân gửi về cho hội để giúp đỡ anh em Thương Binh đă không được gửi đi nhanh chóng, mặc dù những Thiện Nguyện Viên giữ hồ sơ đă liên tục khiếu nại mà chị hội trưởng vẫn làm thinh coi như không có.  

Những khuyết điểm và sai trái nghiêm trọng trong việc điều hành hội liên quan đến Tài Chánh và Nhân Sự hiện nay:

I.  VỀ TÀI CHÁNH của Hội:

·                Thiếu sự kiểm soát tài chánh 

·                Thiếu sự kiểm soát tiền thu & chi 

·                Thiếu sự kiểm soát các trương mục trong ngân hàng 

Hội HO (là hội Non-profit Organization) nhận tiền quyên góp hàng năm lên đến hơn triệu đô-la mà chỉ có độc nhất một (1) người Thủ Quỹ là cô Nghiêm Thanh Hà.  Cô độc quyền điều hành ngân quỹ này mà hầu như hội HO không có sự kiểm soát tài chánh trong việc giữ sổ sách tiền chi thu cũng như không có biện pháp giải quyết thích đáng liên quan đến việc cô chậm trễ gửi tiền về cho TPB.  

Chị Hội Trưởng đă không am hiểu về tài chánh nhưng lại bao che cho cô Thủ Quỹ.  Thậm chí, chị Hội Trưởng đă tuyên bố “chỉ có Hội Trưởng và Thủ Quỹ chịu trách nhiệm về tài chánh, ai có thắc mắc th́ ra gặp luật sư” …. 

Theo nội quy, một chi phiếu kư ra phải có 3 chữ kư của Hội Trưởng, Tổng Thư Kư và Thủ Quỹ, dựa trên nhu cầu rút tiền. Ở đây, chị Hội Trưởng kư sẵn một số check trống và giao cho Thủ Quỹ, điều này rất dễ bị lợi dụng.

Thủ quỹ Nghiêm Thanh Hà đă vi phạm Nội Quy Tài Chánh và đă thao túng quyền hạn của một người Thủ Quỹ:

a)  Thủ Quỹ không nộp đầy đủ bank statements khi làm báo cáo hàng tháng.  Cô không nộp chứng minh tiền thu vô, (nhất là tiền cash), tiền chi ra cũng không có receipts/chứng minh. Cô tiếp tục kư check trả cho chính cô dù cô đă bị lưu ư nhiều lần. Mờ ám trong việc lấy tiền hội để mua văn pḥng phẩm (supplies) cho hội.

Ghi chú:  Ban Giám Sát đă 6 lần viết thư yêu cầu cô nộp chứng minh tiền chi & thu nhưng cô Thủ Quỹ và chị Hội Trưởng không bao giờ trả lời.  (sẽ cung cấp những thư này nếu cần)

b)  Thủ Quỹ tự ư mở quá nhiều trương mục đủ loại cho Hội. Có 9 bank accounts gồm nhiều Checking, Savings, Money Market Savings, Certificate of Deposit (CD) và Paypal account.  Cô chuyển tiền qua lại các trương mục không có lư do, mờ ám trong chuyện deposit tiền cash của các nhà hảo tâm gửi đến cho Hội.  

Cô Thủ Quỹ Nghiêm Thanh Hà đứng tên trong bank accounts là Chief Financial Officer (CFO), tức là người có toàn quyền điều hành những trương mục này mà không hề có sự kiểm soát nào từ ban Điều Hành.  

c)  Cô Thủ Quỹ gửi tiền cho TPB chậm trễ từ 3 đến 6 tháng.  Cô tự ư thay đổi số tiền hoặc loại tên TPB nào đó ra khỏi danh sách gửi tiền mà không hề thông báo cho người phụ trách hồ sơ.  C̣n hồi báo cho những danh sách đă gửi tiền th́ 3 đến 6 tháng chậm trễ hoặc không có hồi báo.  

Cô Thủ Quỹ không trả lời những thắc mắc, khiếu nại của các thiện nguyện viên giữ hồ sơ  khi chúng tôi hỏi cô về diễn tiến của danh sách gửi tiền.  Một khi danh sách gửi tiền đến tay cô rồi, chúng tôi hoàn toàn không biết bao giờ cô Thủ Quỹ mới gửi đi.

Cô Thủ Quỹ c̣n tuyên bố, cô chỉ gửi tiền cho Thương Binh khi nào có sự đồng ư “ok” của hai anh Bùi Vinh và Nguyễn Vũ!

Ghi chú:  Ngày 14/11/2018, một số Thiện Nguyện Viên giữ hồ sơ đă chính thức viết thư khiếu nại cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của cô Thủ Quỹ nhưng chị Hội Trưởng và Ban Điều Hành không hề lên tiếng trả lời (kèm theo đây là thư khiếu nại).

Ngoài ra, cô Thủ Quỹ đă chậm trễ trong việc khai thuế năm 2016 khiến Hội bị sở thuế phạt $13,000.00, mà đây là số tiền cần gửi đến thương binh hơn là để nộp phạt cho việc làm tắc trách của cô. 

Trong t́nh trạng như vậy, Hội trưởng hoàn toàn giữ im lặng để cho một vài thành viên như Nguyễn Tiến, Nguyễn Vũ, lạm quyền đ̣i cách chức Trưởng Ban Giám Sát Dương Kim Thoa và đuổi cô Lệ Nguyễn và cô Huệ Nguyễn ra khỏi hội v́ những người này dám lên tiếng phê b́nh, dám phản đối việc làm sai nguyên tắc của họ.  Phải chăng để dễ bề thao túng, toa rập giữa Hội Trưởng và người đang nắm trong tay hơn nửa triệu dollars c̣n lại của Hội?  Hội trưởng hiện nay đă tuyên bố thủ quỹ mỗi tháng thất thoát từ $1.00 đến $1,000.00 đô-la là không thành vấn đề!

II. VỀ NHÂN SỰ của Hội:

Hội Trưởng và Ban Điều Hành đă không thi hành Nội Quy.

-   Chị Hội Trưởng Nguyễn Thanh Thủy và Ban Điều Hành không biết cách giải quyết nhanh chóng và dứt khoát những vấn đề tồn đọng, những khác biệt, những bất đồng của Hội và giữa các Thiện Nguyện Viên với nhau.  Nhất là không hề lắng nghe những sự khó khăn, giải bầy mà những Thiện Nguyện Viên giữ hồ sơ đang có, ngơ hầu t́m ra một phương cách nào gửi tiền cho Thương binh hữu hiệu hơn. 

-  Chị Hội Trưởng đă giao chức Tổng Thư Kư cho anh Bùi Vinh, một thành viên mới vào hội, chưa có kinh nghiệm.  Một người không có khả năng dùng computer, thiếu khả năng giao tế với mọi người.  Anh này đă từng lớn tiếng mạt sát những Thiện Nguyện Viên lớn tuổi khác khi họ lên tiếng phản đối những lời lẽ khiếm nhă của anh.

-  Chị Hội Trưởng lại cắt đặt thêm một thành viên khác, Nguyễn Vũ, cũng hỗn xược, hung dữ, thiếu tư cách không kém, lên làm chức phụ tá Tổng Thư Kư.  Anh hội viên này trở nên hống hách, coi thường mọi người.  Trong những buổi họp hàng tuần, anh Nguyễn Vũ đă lên tiếng mạt sát, chửi bới bất kỳ ai mà anh ta muốn (có lưu giữ Biên Bản và tape thu âm để chứng minh).

Thêm vào đó, thành viên Nguyễn Tiến, từ bao lâu nay phụ trách phần cập nhật danh sách Thương Binh, bây giờ với sự đồng thuận của chị Hội Trưởng  và ông Phó Nội Vụ, tự dưng cho ḿnh có quyền uy, bắt các hội viên giữ hồ sơ phải theo làm theo ư của anh ta.

-  Chị Hội Trưởng tin dùng những người không có khả năng, thiếu hiểu biết, kém cư xử với anh chị em trong trong Hội.  Chị Hội Trưởng đă mặc nhiên để cho những cá nhân này thao túng quyền hành và điều hành cách thức làm việc theo ư họ, bất chấp nội quy.

Ghi Chú:  Từ ngày 13/11/2018 đến ngày 2/1/2019, Ban Điều Hành đă gửi ra tám (8) Thông Báo để cách chức, sa thải, cảnh cáo với lời lẽ đầy khiếm nhă và đầy hăm doạ đến các Thiện Nguyện Viên Nguyệt Huỳnh, Cáp Tô, Kim Anh Đàm, Lệ Nguyễn và Huệ Nguyễn.

-  Phó Nội Vụ Nguyễn Phán và chị Hội Trưởng đă nhiều lần căi nhau to tiếng, giơ tay thề thốt trước mặt hội viên. Hai vị này đă có sự xung đột nghiêm trọng đến nỗi không nói chuyện với nhau.  Những điện thư ông Nguyễn Phán gửi ra cho hội viên, thường gây nhiều bất măn v́ ông dùng những từ ngữ hách dịch như “huấn lịnh” hay “chỉ thị” . 

-  Ông phó Ngoại Vụ Vũ Mục th́ h́nh như chưa từng lo việc bên ngoài.  Bất cứ chuyện ǵ ông cũng nói “chị Hội Trưởng có toàn quyền thay đổi”….”và chị ra lịnh th́ tôi phải tuân theo”….Phó Nội Vụ và phó Ngoại Vụ không biết phân biệt phần hành của ḿnh.

-  Ông Cố Vấn Nguyễn Văn Ức, khi giữ chức Hội Trưởng năm 2017, ông đă thi hành nội quy một cách nghiêm chỉnh v́ ông nghi ngờ sự thiếu minh bạch của cô Thủ quỹ.  Nhưng bây giờ, trong vai tṛ Cố Vấn th́ ông làm ngược lại và cho là nội quy cũ rồi….ví dụ:  ông Cố vấn nói cô Thủ Quỹ không cần phải làm báo cáo tài chánh…Hội viên không cần phải biết ǵ về tài chánh của hội!!  

Người Cố Vấn thay v́ là một người không thiên vị, biết giúp đỡ, giúp giải ḥa những xung đột trong hội, biết hướng dẫn Ban Điều Hành làm đúng theo nội quy th́ lại khuyến khích Ban Điều Hành và Thủ Quỹ làm ngược lại nội quy….

-  Ngoài ra, chị Hội trưởng đă vi phạm một nguyên tắc mà một người chỉ huy không nên mắc phải đó là việc chị “ṛ rỉ” “nói xấu” hội viên này với hội viên khác để tạo sự chia rẽ, đố kỵ giữa các hội viên với nhau.  Thậm chí, chị Hội Trưởng c̣n “chụp mũ” một hội viên là “quàng khăn đỏ” (ám chỉ là Việt Cộng). Một người Hội Trưởng không bao giờ nên “nói xấu” “ṛ rỉ” “mách lẻo” giữa các thành viên.  Đây là một việc làm đáng trách.

Kết luận, về đối ngoại, chị Hội Trưởng không có uy tín và khả năng ngoại giao.  Về đối nội chị không biết giải quyết và điều hành công việc của Hội. Điều quan trọng nhất là chị Hội Trưởng Nguyễn Thanh Thuỷ không có khả năng kiểm soát tài chánh của Hội và hậu qủa của sự thiếu khả năng này có thể đưa đến sự thất thoát và lạm dụng tiền bạc của Hội.

Cũng được biết, Hội HO hiện nay từ chị Hội Trưởng, ông Cố Vấn và một số Thiện Nguyện Viên của Hội cũng đang nắm giữ những chức vụ nồng cốt trong Tập Thể Chiến Sĩ (TTCS/VNCH) Hải ngoại/Nam California: 

·         Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện/Tập Thể Chiến Sĩ Nguyễn Văn Ức cũng là Cố Vấn hội HO

·         Hội Trưởng hội HO Nguyễn Thanh Thuỷ lại là Cố Vấn cho Tập Thể Chiến Sĩ Hải Ngoại

·         Phó Chủ Tịch HĐ Đại Diện Tập Thể Chiến Sĩ Phạm V. Thuận, cũng là Thiện Nguyện Viên phụ trách hồ sơ Quảng Nam & Quảng Ngăi

·         Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Tây Nam/Tập Thể Chiến Sĩ Nam Cali Bùi Đẹp, cũng là Trưởng Ban Thư Tín của hội HO.

Sự chồng chéo chức vụ giữa hai hội HO Cứu Trợ TPB/QP VNCH và Tập Thể Chiến Sĩ VNCH/Hải Ngoại đă cho thấy sai nguyên tắc, dễ gây ngộ nhận.  Đă có nhiều thắc mắc có phải hai hội này có âm mưu để sát nhập thành một hội??

 Trong t́nh trạng nhân sự th́ bè phái chia rẽ, tiền bạc th́ thiếu phân minh như hiện nay, Hội H.O. Cứu Trợ TPB-QP VNCH sẽ đi về đâu? Ra toà hay là tự dẹp bỏ một công tŕnh, một di sản, một uy tín quá lớn do Chị Nguyễn Hạnh Nhơn, Đài SBTN, Trung Tâm Asia, các Hội đoàn và các nhà hảo tâm đă dày công vun đắp hơn 15 năm nay.

Với tấm ḷng tha thiết được phục vụ anh em Thương binh, một lần nữa, chúng tôi xin chị Hội Trưởng Nguyễn Thanh Thuỷ và Ban Điều Hành hăy xem lại những khuyết điểm, những xung đột bất ḥa đang xẩy ra từ bấy lâu nay mà có thể đưa Hội đến chỗ tan vỡ -  bằng cách lắng nghe, hoà hoăn với các anh chị em thiện nguyện của Hội, thi hành đứng đắn nội quy, sắp xếp lại nhân sự và nhất là kiểm soát tài chánh để tránh sự thất thoát, lạm dụng có thể xẩy ra.

Nếu Chị Hội Trưởng bất chấp những lời bày tỏ tâm huyết của chúng tôi, mà tiếp tục con đường độc tài, bất minh và thiếu sót để đưa Hội đến chỗ bế tắc, chúng tôi, buộc ḷng phải đưa mọi việc ra ánh sáng.

Đồng kư tên:

     -  Thoa Dương, Trưởng ban Giám Sát hội HO

     -  Nguyệt Huỳnh, Phụ trách hồ sơ các tỉnh Thừa Thiên, Huế; Saigon; B́nh Dương và các tỉnh Miền Tây (Vùng 4 Chiến Thuật) 

     -  Cáp Tô, Phụ trách các tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre

     -  Kim Anh Đàm, Phụ trách các tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre

     -  Long Đặng, Phụ trách Vùng 2 Chiến Thuật

     -  Lệ Nguyễn, Phụ tá ban Giám Sát (đă bị đuổi khỏi hội ngày 23/11/2018)

     - Huệ Nguyễn, Phụ trách Vùng 2 Chiến Thuật (đă bị đuổi khỏi hội ngày 3/12/2018)

Đồng kính gửi: 

-  NS Trúc Hồ, Giám Đốc Đài SBTN  

- Ô. Nguyễn Tự Cường, Tổng Quản Trị Đài SBTN

-  NS Nam Lộc, nguyên Cố Vấn Tổng Quát hội HO  

-  Hội Tương trợ Thương Binh VNCH (San Jose)  

-  Hội Lá Lành đùm lá tả tơi (Sacramento)  

-  Nhóm gây quỹ thương binh Houston/Texas, Florida, New Jersey v.v. 

-  VOICE Canada  

-  Ân Nhân & MTQ yểm trợ tài chánh hàng năm cho Hội  

-  Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam Cali 

-  Luật sư Tôn Nguyễn, Cố vấn Hội HO. Cứu Trợ TPB-QP/VNCH

Sent from my iPad

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

***

Đỗ Văn Phúc

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

 

@@@