báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sách Hay của Peter W Navarro và Greg Autry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢN TIN CỦA LM. NGUYỄN VĂN LƯ: # 3/ĐẠI KHẨN CẤP ! CẦN TỔNG LỰC QUỐC DÂN VIỆT ĐỂ GẤP GẤP CỨU TỔ QUỐC & TOÀN QUỐC DÂN VIỆT TRƯỚC 2020 CÁCH CHẮC CHẮN 100% !!!

Kính thưa Quư Vị !

1. Xin lỗi phải làm mất thời giờ Quư Vị thêm, do nhiều Vị viết thư thúc giục cấp bách hơn, cũng chỉ v́ rất thiết tha với Tổ Quốc Dân Tộc Việt Nam của chúng ta ! Trước hết, đề nghị các Vị chưa nên thông tin vấn đề ĐẠI KHẨN CẤP CẦN TỔNG LỰC QUỐC DÂN VIỆT này cho các báo CS quốc nội, điều này hiện nay đang gây nhiều tác hại.

2. Đề nghị các Vị đừng tốn giờ & sức trả lời các Emails, Youtubes đầy ác ư. Khi các Vị Reply, tức là tiếp tay chuyển tin xấu hại ấy thêm nhiều ṿng nữa. Tác hại bị nhân lên gấp trăm gấp ngàn lần. Khi gặp 1 Email, 1 Youtube ác xấu, chúng ta nên coi như gặp 1 băi phân ḅ, đừng đứng lại đá lên đá xuống, quá hôi thêm. Nên cao thượng khôn ngoan êm nhẹ bước qua. Vài ngày sau, phân khô, chúng ta đem bón cho cam táo ngon ngọt hơn. Có thể cất giữ các địa chỉ của họ, đến Lễ-Tết, gửi họ 1 Card Noel, 1 Card Chúc Tết, không cần nói ǵ thêm !  Bị đánh, đánh lại là hạ sách; b́nh tĩnh giải thích là trung sách của quân tử; v́ Đất Nước & Nhân Loại, thản nhiên lờ đi, dành tâm sức lo CỨU NƯỚC & VIỆC LỚN là khôn ngoan thượng sách của Thánh Hiền !

3. Bộ Chệt Trị đảng Việt Nô Cộng đă dọn sẵn để dâng VN cho Chệt Ác Cộng ! Nguyễn Phú Trọng đă xuất hiện lại từ ngày 14-5-2019 dù thật hay siêu giả giống như thật, th́ Ban Chấp Hành khóa XII đảng Việt Nô Cộng vẫn chưa bầu lại Bộ Chệt Trị được, nghĩa là ghế của Nguyễn Phú Trọng chưa sập, chắc chắn Trọng & các tay sai nồng cốt của Chệt Cộngcàng gan ĺ ngoan cố xảo quyệt dâng Toàn Quốc Dân Việt & trọn vẹn Đất Nước Việt cho Chệt Ác Cộng, theo đúng kế hoạch bán Nước ! Chệt Ác Cộng càng quyết tâm cướp chiếm Đất-Đảo-Biển Việt & càng xảo kế đưa Nguyễn Phú Trọng thật/giả//giả/thật này làm mồi lôi kéo Quốc Tế dễ rơi vào bẫy của Chệt Ác Cộng !

4. V́ t́nh thế đại khẩn cấp của Tổ Quốc, chúng tôi rất tán thành ư kiến của các Vị mong muốn ĐĂ ĐẾN LÚC TOÀN QUỐC DÂN VIỆT TRONG & NGOÀI NƯỚC PHẢI MAU ĐOÀN KẾT THÀNH TỔNG LỰC QUỐC DÂN VIỆT,để ĐOÀN KẾT ĐỦ SỨC CHỐNG CHỆT ÁC CỘNG + XÓA BỎ CHẾ ĐỘ VIỆT NÔ CỘNG & DÂN CHỦ HÓA VN NHANH HƠN !

4.1. Về Chiến lược, Kế hoạch, phương cách... không quá khó. Khó đầu tiên là Hải ngoại rất khó t́m ra Tổ Chức nào đủ uy tín để LĂNH ĐẠO TỔNG LỰC QUỐC DÂN VIỆT này ??? V́ thế, đề nghị 2 Chính Phủ VNCH Pháp Định & Chính Phủ VNCH Lưu Vong của Tổng thống tự xưng Nguyễn Thế Quang phải mau hợp nhất thành 1 CP VNCH Pháp Định Lưu Vong Duy Nhất, để có thể LĂNH ĐẠO TỔNG LỰC QUỐC DÂN VIỆT này.

4.2. Trong Quốc Nội, khi chưa có Tổ Chức nào gánh vác, tạm thời Tập Hợp Quốc Dân Việt trong & ngoài Nước luôn sẵn ḷng mong đợi được Đoàn Kết Ủng Hộ Các Tổ Chức Vừa Quyết Tâm, Vừa Đủ Sức Chống Chệt Ác Cộng & Xóa Bỏ Chế Độ Việt Nô Cộng, Tay Sai Bán Việt Nam Cho Chệt Ác Cộng, thành TỔNG LỰC QUỐC DÂN VIỆT. Hơn 2 năm qua, THQDV luôn kêu gọi Tổ Chức nào có cách Cứu Nước hiệu quả nhanh hơn, xin xuất hiện, măi chưa thấy. THQDV ở Hải ngoại thời gian đầu phát triễn khá nhanh, nhưng 1 năm nay thu hẹp lại, 1 phần v́ quá nôn nóng, thiếu kiên nhẫn khi không thấy Quốc nội thành công nhanh như mong đợi, 1 phần do bệnh rất khó chữa đă 44 năm của chúng ta : "có ông th́ không có tôi. 1 người Việt giỏi hơn 1 người Nhật, nhưng 2 người Việt làm việc không bằng 2 người Nhật...". Hy vọng hôm nay V́ Tổ Quốc cần có Tổng Lực Quốc Dân Việt, sẽ chữa được cả 2 bệnh này.

4.3. Không rơ LIÊN HIỆP HỘI ĐỒNG QUỐC DÂN VIỆT do Vị nào thành lập, chiến lược thế nào, chưa thấy rơ. THQDV rất muốn được Tổng Lực với LHHĐQDV này.TẬP HỢP QUỐC DÂN VIỆT có Lộ Tŕnh 10 Bước rất cụ thể rơ từ 05-02-2017, nay đang xin điều chỉnh bổ sung ṿng 20. Kính gửi kèm Quư Vị 3 Files PDF về các vấn đề liên quan, kính mời Quư Vị tham gia, chọn 1-2-3... 6 việc phù hợp mỗi Vị : nối kết mở rộng, biểu t́nh, truyền thông, vận động quốc tế, huy động tài chánh, biên soạn văn bản pháp luật (nay đă có 10 văn bản pháp luật cần thiết, như Hiến Pháp Ngũ QuyềnNước Việt Nam Dân Là Chủ đang phác thảo ṿng 10, Dự thảo Tổ Chức Ủy Ban Dự Bị Lập Hiến phác thảo ṿng 7, Dự thảo Luật Bầu Cử & Tổ Chức Quốc Hội & Các Hội Đồng Quốc Dân Địa Phương Nước Việt Nam Dân Là Chủ phác thảo ṿng 9... Quư Vị nào muốn, chúng tôi rất vui mừng sẽ gửi để xin điều chỉnh bổ sung).

5. Năm 2019 hiện nay đang có 7 giải pháp muốn giành nhau khẩn cấp giải quyết vấn đề VN :

5.1. Gấp gấp biến VN thành 1 tỉnh thuộc Tàu Cộng như Tây Tạng, với sự hợp tác của Bộ Chệt Trị của đảng Việt Nô Cộng & các Tay Sai Nô Lệ rất trung thành của Chệt Ác Cộng.

5.2. Đợi Mỹ đánh Tàu Cộng sập kinh tế, th́ Việt Cộng sập theo. Xảo luận này dễ bị kéo dài để Tàu Cộng tràn qua VN dày đặc hơn.

5.3. Cứ để cho Dân Hán Hoa tràn qua VN dày đặc, rồi tách khỏi Tàu Cộng như Singapore năm 1963 ! Nhưng Dân Hán Hoa hôm nay qua VN là đệ tử ruột của Mao-Tập, nếu không ngăn chặn kịp, VN chắc chắn 100% sẽ thành Tây Tạng 2 !

5.4. Âu Mỹ muốn chào mời Việt Nô Cộng, làm mũi nhọn trong Chiến Lược ngăn chặn Tàu Cộng ở Biển Đông Nam Á !

5.5. Tái lập VNCH qua Hiệp Định Paris 27-01-1973  & Kết Định Paris 02-03-1973 để Thống Nhất Việt Nam trong Tự Do Dân Chủ !

5.6. Dùng giải pháp Gorbachov của LX thời 1985-1991 ! THQDV từ đầu 2017, dùng Chiến Lược lấy việc chống Giặc Tàu Ác Cộng, để kêu gọi 6 Lực Lượng Quốc Hội, Quân Đội, Công An, Giáo Chức, Viên Chức Công quyền, Toàn Quốc Dân, cùng phối hợp giúp chấm dứt chế độ Việt Nô Cộng, qua 1 Lộ Tŕnh Ôn Ḥa 10 bước cụ thể rất rơ & các cuộc Tổng Biểu T́nh cả Nước, hoàn toàn bất bạo động từ ngày 05-03-2017 liên tục đến nay, tuần nào cũng có. Giải pháp 6 này đă lôi kéo được 6 Lực Lượng nói trên thực tâm chán ghét CS, v́ đă giúp họ thấy rất rơ : Từ 1945, Việt Nô Cộng đă tạo ra 1 giai cấp 10 hơn : 3 hơn chung với CS quốc tế : quyền lực, giàu có, gian ác hơn + 5 hơn chung với Chệt Ác Cộng : bạo lực, bịp lừa, bít lấp, xảo độc, ranh ma hơn + 2 hơn riêng của Việt Nô Cộng : BÁN L̉NG BÁN NƯỚC & NỊNH BỢ NÔ LỆ Chệt Ác Cộng hơn. V́ thế, GP 6 này đă thành công được 7/10 rồi ! Nhưng 3/10 c̣n lại đang gặp khó. 1/10 là do # 7/16-19 Ủy viên của Bộ Chệt Trị đảng Việt Nô Cộng, tay sai nô lệ thật sự của Chệt Ác Cộng. 2/10 là do các Lănh Đạo các Tôn Giáo & Nhân Sĩ chưa đồng loạt dấn thân Dẫn Đầu Toàn Dân vào cuộc ! TIẾN TR̀NH CHẮC CHẮN THÀNH CÔNG 100%,nhưng đă bị chậm lại !

5.7. Phối hợp cả 3 giải pháp 6 + 5 + 4 = giải pháp 7. Nhưng chỉ giới thiệu & kính mời Âu Mỹ dùng VN đă hết CS làm mũi nhọn trong Chiến Lược ngăn chặn Tàu Cộng ở Biển Đông Nam Á ! 

6. Để cổ vũ Giải Pháp 7 này thành công nhanh hơn trong Đoàn Kết, THQDV kêu gọi Ủng Hộ Hiệp Định Paris 27-01-1973 & Kết Định Paris 02-03-1973 Vẫn C̣n Hiệu Lực.

7. Lẽ ra ngay sau 30-4-1975, phải có 1 Chính Phủ VNCH Lưu Vong Duy Nhất. Rất tiếc, 10-20 năm nay đồng loạt xuất hiện Chính Phủ VNCH Pháp Định của Thủ Tướng Lê Trọng Quát, Chính phủ VNCH Lưu Vong của Tổng thống tự xưng Nguyễn Thế Quang & vài CP VNCH khác… làm Toàn Dân Việt thêm buồn ! Đề nghị 2 Chính Phủ VNCH Pháp Định & Chính Phủ VNCH Lưu Vong của Tổng thống tự xưng Nguyễn Thế Quang phải mau hợp nhất thành 1 CP VNCH PĐ Lưu Vong Duy Nhất ! Ai làm Tổng Thống, Thủ Tướng đều gần như nhau. CP VNCH PĐ Lưu Vong Duy Nhất này phải có thực lực, kế hoạch, chiến lược, lộ tŕnh cụ thể rơ ràng, để Quốc Tế dễ thừa nhận & Toàn Quốc Dân Việt trong & ngoài Nước yên tâm hết ḷng ủng hộ, sẽ thúc đẩy Giải Pháp 7 thành công nhanh hơn !

8. Cảm ơn Ls Lâm Chấn Thọ đă cho biết khá rơ về 3 tin này :

- Hoa Kỳ có Bộ Luật số 93-559 ngày 30 Dec 1974 : Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ đồng đ̣i hỏi Hành pháp Hoa Kỳ phải tái hợp Hội nghị Quốc tế về vấn đề Việt Nam.

-  TNS Ngô Thanh Hải đă vận động được Bộ Luật Canada S-219lên tiếng kết án Cộng sản Việt Nam vi phạm Hiệp định Ba-Lê một cách trắng trợn. Bộ luật đó đă được chuẩn y bởi Quốc Hội Canada. Chủ tịch TV CAD kư ngày 08 Dec 2014, công bố 23 Apr 2015.  

- TNS Ngô Thanh Hải cũng đă vận động được Quyết Nghị số 196 của Thượng Viện Canada đ̣i hỏi Canada phải đóng một vai tṛ tích cực hơn để dùng Định Ước Bảo Đảm Thực Thi Hiệp Định Paris ngày 02-03-1973 (hay c̣n gọi là Kết Ước của Hội Nghị Quốc Tế về vấn đề Việt Nam) ngày 24-4-2018, với 43 phiếu thuận, 29 phiếu chống & 6 phiếu trắng.

9. Youtube "Tổng thư kư Liên Hiệp Quốc chứng nhận Hiệp định Paris c̣n hiệu lực và có thể tái hợp VNCH" thiếu cụ thể rơ ràng về ngày tháng, qua Văn bản ǵ, Ông Tổng thư kư Liên Hiệp Quốc ấy tên ǵ ? Vị nào biết xin cho biết. C̣n lập luận gượng ép rằng về bản chất các Hiệp Định luôn hiệu lực, không ai có quyền hủy, th́ không phải trọng tâm của tiêu đề của nó. Hu hu hu... 

10. Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=cK8VV5Cno3M  đưa tin TT Donald Trump Công nhận Chính Phủ VNCH & gấp rút Tái Hiệp Định Paris 1973 đưa VNCH trở lại. Chưa xác minh được nội dung. 

11. Youtube    https://www.youtube.com/watch?v=xBuw6CP65aE   về cuộc Họp báo Quốc Tế  KÊU GỌI YỂM TRỢ CHO VNCH

trở lại, ngày 30-4-2019 tại Washington DC, có khá đông cựu quân nhân VNCH, chính khách QT, khách tham dự & phát biểu, do Ông HỒ VĂN SINH, Chủ Tịch Ủy Ban Lănh Đạo VNCH, Ô. Huỳnh Văn Hiệp, B. Đỗ Anh Tú.... tổ chức. Nhưng CP VNCH PĐ không biết cuộc Họp báo Quốc Tế ngày 30-4-2019 này. Chưa rơ Ủy Ban Lănh Đạo VNCH này thuộc CP VNCH nào. CP VNCH PĐ không biết Ông Hồ Văn Sinh này.

12. Tổng thống tự xưng Nguyễn Thế Quang đă đề nghị dùng Giải pháp Đ́nh Công Băi Thị, VC sẽ chết liền !

Xin thưa: Tất cả Bạo Quyền Độc Tài đều biết dùng Lạm Phát để sống thêm, dám liều cho đồng tiền mất giá 1 triệu lần, miễn là Bạo Quyền sống thêm. C̣n Dân nghèo Đ́nh Công Băi Thị th́ đói ngay.Không ai cứu trợ kịp ! V́ thế, Giải Pháp này Dân Nghèo Quốc Nội không thể hưởng ứng kéo dài, chỉ có thể áp dụng vào 1 số thời điểm thích hợp cần thiết thôi, chỉ để áp lực, không thể kéo sập cả hệ thống Cộng Nô Quyền ngay được. TLQDV sẽ nghiên cứu thêm.

13. Có Vị đề nghị Giải Pháp Bất Tuân Lệnh Dân Sự, nghĩa là Dân ngưng mọi giao dịch với cả hệ thốngCộng Nô Quyền. Hệ thống Cộng Nô Quyền sẽ tê liệt ngay ! Xin thưa: Trước đây có 1 Vị Lănh Đạo Tôn Giáo đă kêu gọi Toàn Dân Bất Tuân Lệnh Dân Sự. Nhưng Dân không thể hưởng ứng ! Tổng Lực Quốc Dân Việt sẽ nghiên cứu nên áp dụng thế nào.

14. Nhiều Vị buồn v́ Quốc Nội Biểu T́nh lai rai hơn 2 năm rồi, mà hiệu quả không mấy, rất nôn nóng mau cho hiệu quả hơn. Giải pháp Gorbachov hôm nay tại VN đă phân công rất rơ: Toàn Dân chỉ Biểu T́nh triệt để ôn ḥa, để vừa gây áp lực lên Nô Quyền, vừa hỗ trợ tinh thần cho Lực Lượng Gorbachov. Việc Xóa Bỏ Bộ Chệt Trị & Giải Thể ĐCS là việc chuyên môn của 4 Lực Lượng Quân Đội + CA + QH + Công Viên Chức. Chắc chắn sẽ ra tay khi thời cơ thuận tiện. Cần kiên nhẫn tạo CƠ HỘI hợp lư, chắc chắn sẽ đến lúc phù hợp ! Đă có Gorbachov, 2 Lê Lai, 2 Lê Lợi sẽ xuất hiện đúng lúc. Đă có 1 hệ thống Tạm Quyền sẽ đảm nhận giai đoạn chuyển tiếp đúng như Lộ Tŕnh 10 Bước đă vạch. Chỉ tiếc là các Lănh Đạo các Tôn Giáo & Nhân Sĩ chưa đồng loạt dấn thân Dẫn Đầu Toàn Dân vào cuộc đă làm tiến tŕnh chậm lại ! Dù rất đáng tiếc, nhưng nhóm Gorbachov vẫn xuất hiện đúng lúc, CUỘC CHUYỂN ĐỔI chắc chắn sẽ xảy ra, dù đa số các Lănh Đạo các Tôn Giáo & Nhân Sĩ do dự đứng ngoài cuộc, nên chỉ làm chậm hơn thôi !

* Xin hân hạnh được đón nhận các chỉ dẫn của Quư Vị & sẵn sàng giải thích rơ hơn các vấn đề nào c̣n thắc mắc. Cảm ơn Quư Vị đă vui ḷng đọc.

Kính chào Quư Vị. Xin luôn Hy Sinh Hiệp Nguyện.

Lm  Nguyễn Văn Lư.

================

 

@@@

 

 

 
ĐOẠN PHIM TÀI LIỆU CỦA PHÁP VỀ NGƯỜI MIỀN NAM CHÀO ĐÓN NGƯỜI MIỀN BẮC DI CƯ VÀO NAM NĂM 1954 TẠI SÀI G̉N