News - Thời sự                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thành tựu kinh ngạc của Donald Trump sau 21 tháng cầm quyền về kinh tế, việc làm

 

Toà Hội Phúc Thẩm Thứ Chín Đứng Với TT Trump về Bức Tường Biên Giới

Hôm nay 12 tháng 2/2019, tờ The Hill đưa tin rằng Ṭa Hội Phúc Thẩm Thứ Chín (Ninth Circuit Court Appeal) khét tiếng tả khuynh vừa mới đứng về phía chính quyền Trump trong vụ kiện về bức tường

Một ṭa phúc thẩm liên bang có trụ sở tại California vào hôm qua, thứ Hai, đứng về phía chính quyền Trump trong các vụ kiện do các tiểu bang và các nhóm môi trường tranh tụng chính phủ Hoa Kỳ xúc tiến việc xây dựng các hàng rào dọc biên giới với Mexico.

Ṭa phúc thẩm nói trên phán quyết 2-1 cho biết Đạo luật cải cách nhập cư và trách nhiệm nhập cư năm 1996 trao cho Bộ Nội An thẩm quyền rộng răi để xây dựng các rào cản biên giới và quyền khước từ luật môi trường trong quá tŕnh này.

Phán quyết khẳng định rằng ṭa án cấp huyện cho phép chính phủ liên bang được xây dựng bức tường “theo mẫu”, thay 14 dặm rào trước đây gần San Diego và thay hàng rào tương tự dọc theo một dải ba dặm gần Calexico, Calif.

Phán quyết của ṭa phúc thẩm cũng thu hẹp ngơ ngách thách thức pháp lư của các nhóm môi trường đối với bức tường biên giới do Tổng thống Trump đề xuất.

Đây là một chiến thắng hiếm hoi của Tổng thống tại ṭa Hội Thẩm Thứ Chín, đă nhiều lần chống ông.

________________

Chính trị phải đạo đấu với lẽ phải thông thường (Political correctness vs Common sense) và lẽ phải thông thường, thỉnh thoảng bắt đầu được công nhận. DC có lẽ đang găi đầu!

Phải chăng vận may của đất nước đă bắt đầu đổi chiều?!

Vĩnh Tường


Xem video: 


Dân Chủ đang tự ḿnh trói chân!!!!!!!!!!!!!!!!


Thời sự: AI ĐĂ TRÓI CHÂN LĂNH ĐẠO ĐẢNG DÂN CHỦ?
https://www.youtube.com/watch?v=eOr7euvWQGs

 

Vĩnh Tường đă viết: (Vietnamese Outlook 9/3/2018. VB 11/3/2018):

Lư thuyết và chiến lược cân bằng lực lượng phi thực tế của Obama đă hoàn toàn thất bại ở Biển đông. Chiến lược đối đầu dựa vào tiềm năng thực tế của HK sẽ nhất định toàn thắng. Và đă hoàn toàn đúng! Quả nhiên 12/6 thượng đỉnh Trump Kim đă đến. 

Bài đă đúc kết: Mọi sự thay đổi ở Bắc hàn đều ảnh hưởng đến Việt nam. Và việc ấy đă đến:27/28 tháng hai 2019 Thượng đỉnh được tổ chức tại Việt nam


Thời Sự: TỔNG THỐNG TRUMP - BẮC HÀN VÀ VIETNAM


Video: https://www.youtube.com/watch?v=CRpNucuIJz0&t=849s