News - Thời sự                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thành tựu kinh ngạc của Donald Trump sau 21 tháng cầm quyền về kinh tế, việc làm

 

Trn Hùng

TRUMP ĐÀO ĐÂU RA 23 T USD XÂY TƯỜNG BIÊN GII ?

 

Tâm nguyn xây tường biên gii ca Trump là đ ngăn nn nhp cư trái phép. Như vy theo ư ông Trump th́ vic xây bc tường vi vn đ nhp cư là mi quan h "Nhân - Qu".

Đ gii quyết mi quan h "Nhân - Qu" này th́ phi có tin nhưng Quc hi M li không mun ng trước tin cho Trump đ xây tường sau đó Trump s t́m cách hoàn tr li cho ngân sách M s tin trên mà "không si mt xu". Vy cách nào đ đào ra 23 t USD như Trump va mnh ming công b hôm qua ? 

Theo hăng tin Bloomberg dn Báo cáo Di cư và Phát trin mi nht t Ngân hàng Thế gii - WB cho hay, năm 2018 lượng kiu hi toàn cu là 700 t USD, con s này s tăng lên 715 t USD vào năm 2019 này. 

Vit Nam là mt trong nhng quc gia có lượng kiu hi t M đ v nhiu nht, kiu hi M v Vit nam chiếm ti 55%, tc trong 100 USD kiu hi t nước ngoài gi v Vit nam th́ có ti 55 USD t M

Tm ly mc 50% đ ni suy ra lượng kiu hi mi năm t M đ ra nước ngoài trong tng lượng kiu hi toàn cu ca năm 2019, ta có:

715 t USD x 50% = 357,5 t USD. 

Như vy, b́nh quân mi năm lượng đô la M đ ra nước ngoài theo ḍng kiu hi t nhng người đă nhp cư n đnh vào M là 357,5 t USD. 

Nếu chính ph M áp phí lên lượng kiu hi trên mc 0,5%, tc mun gi 200 USD t M v nước theo ḍng kiu hi th́ người gi tin phi đóng phí cho chính ph M mt 1 USD. Như vy ngân sách M có thêm ngun thu t kiu hi mi năm là:

357,5 t USD x 0,5% = 1,7875 t USD..

Nếu Đo lut đánh phí 0,5% lên lượng kiu hi được thông qua vào năm 2020 th́ sau 04 năm ngân sách M s có khon tin là:

1,7875 t USD/năm x 4 năm = 7,15 t USD. 

Ngày 27/4/2017, thượng ngh s Thượng ngh sĩ bang Texas Ted Cruz viết trên mng xă hi Twitter, đ cp đến bc tường biên gii ngăn cách M - Mexico nm trong kế hoch do Tng thng M Donald Trump đ xut. Ông này kiến ngh hăy dùng s tin 14 t USD tch thu t các ti phm ma túy b kết án, bao gm c ông trùm Mexico "El Chapo" Guzman đ xây dng bc tường biên gii phía Nam. 

Như vy tng s tin đ xây tường nếu Trump thc hin theo các cách trên bao gm c 1,3 t USD mà Quc hi duyt chi cho công tác bo v an ninh biên gii nước M s là:

7,15 t USD phí kiu hi trong 4 năm + 14 t USD tch thu t ti phm buôn ma túy + 1,3 kinh phí an ninh biên gii được Quc hi duyt chi = 22,45 t USD. 

Con s 22,45 t USD trên nếu tính chi tiết theo lượng kiu hi tăng dn 04 năm tương lai th́ nó s tương đương vi con s 23 t USD mà Trump va tuyên b s t́m ngun xây bc tường mà không cn tin ng trước được Quc hi duyt chi.  

Phí kiu hi 0,5% rt nh nhưng nếu nó được áp dng th́ riêng Vit Nam và Trung cng mi năm s gim đi lượng kiu hi t M gi v s không nh. Đây chính là mt trong nhng cách "Làm cho nước M vĩ đi tr li" ca cái đu kinh tế bc thy Donald Trump áp dng vào chính tr ch đâu./.

Tran Hung.