bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sch Hay của Peter W Navarro v Greg Autry

 

 

 

 

 

 

 

 

Video trn youtube: Thực trạng truyền thộng sau 2 năm ng Trump lm Tổng Thống

Knh mời qu vị xem:

 

1/ https://youtu.be/_Stgzdclolk

 Thực trạng truyền thng sau 2 năm ng Trump lm Tổng Thống

 Bi Dương Lim phỏng vấn Gio Sĩ Huỳnh Quốc Bnh tại Fairfax, VA ngy 7/2/2019

 

2/ https://youtu.be/sBgDWPKa8z8

 Sự tấn cng của đa số truyền thng Hoa Kỳ v truyền thng người Mỹ gốc Việt đối với TT Trump dưới nhn quan của Gio Sĩ Huỳnh Quốc Bnh. 

 

3/ https://youtu.be/FntjuWkfC9k

Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm Kỷ Hợi tại Kỳ Đi Trung Tm Thương Mại Eden, Falls Church, Virginia vo ngy Mồng Một Tết Kỷ Hợi, tức l ngy 5/2/2019 do Cộng Đồng Việt Nam vng Hoa Thịnh Đốn, Maryland & Virginia tổ chức, với sự phối hợp của Lin Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vng Hoa Thịnh Đốn v Phụ Cận.

Trn trọng,

Bi Dương Lim

Truyền Hnh Việt Nam

vng Hoa Thịnh Đốn

 ***

Bi Dương Lim phỏng vấn Gio Sĩ Huỳnh Quốc Bnh ni về Dự Luật Ph Thai v thời hạn của Dn Biểu Virginia  Kathy Trần.

 


The Sick Truth About Late-Term Abortion


Dự Luật Ph Thai [Cathy Trần]  dưới mắt Gio Sĩ Huỳnh Quốc Bnh

https://youtu.be/X7YuvZL0TwY

@@@