báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       [Bài Viết - Article]                                                                           

Xin giới thiệu một số bài của Vĩnh Tường qua youtube cho quí vị có thời gian nghe tiện hơn thời gian đọc

 
Tin Tổng Hợp Hoa Kỳ Những Vị Tổng Thống chống Cộng của Hoa Kỳ


DUONG DAI HAI THOI SU 03 01 19 P1

***

TRUMP CHN TÂN B TRƯỞNG TƯ PHÁP M  Đ TRNG TR TRUNG CNG,  DN MT BILL CLINTON - OBAMA

 Ông William Barr là B trưởng Tư pháp M t năm 1990 đến năm 1993 dưới thi Bush cha. Khi Bill Clinton đánh bi Bush cha và làm tng thng vào đu năm 1993 th́ ông Willam Bar cũng thôi chc v và 26 năm sau th́ Trump li đ c ông tr li ghế B trưởng Tư pháp. Điu ǵ khiến ông Trump phi "xài đ c" t thi c tng thng Bush ? Trump quá cao th trong chính sách dng nhân. 

Khi nói đến lĩnh vc vũ khí ht nhân ca Trung cng th́ ta s có 02 mc cn quan tâm, mt là Trung cng đă bt đu phát trin vũ khí ht nhân và hai là Trung cng tham gia vào Hip ước cm ph biến vũ khí ht nhân - NTP. 

1. Trung cng bt đu phát trin vũ khí ht nhân:

Tháng 7/1950, tng thng M Harry Truman lnh cho 10 máy bay B-29 mang vũ khí ht nhân đến Thái B́nh Dương nhm vi ngăn không cho Trung cng tham gia vào cuc chiến Triu Tiên. Sau đó vào các năm 1952, 1954, 1955 ln lượt các ông tng thng Dwight Eisenhower, ch huy B tư lnh không quân chiến lược M tướng Curtis LeMay, đô đc hi quân M Arthur Radford cũng công khai ng h bin pháp s dng vũ khí ht nhân đi vi Trung cng nếu cn thiết.

Trước nhng li cnh cáo trên t phía M, mùa Đông năm 1954 Trung cng đă bt đu phát trin vũ khí ht nhân dưới s tr giúp ca Liên Sô. T năm 1955 - 1959, Trung cng đă c khong 260 nhà khoa hc và k sư khoa hc ht nhân đến Liên Sô nghiên cu và các chuyên gia v ht nhân ca Liên Sô sang Trung cng làm vic ti các cơ s ht nhân. Nhưng đến năm 1959, hai nước ḱnh nhau và Liên Sô đă chm dt mi h tr cho Trung cng. 

Tuy Liên Sô đă ngưng h tr nhưng vào ngày 16/10/1964, Trung cng đă th nghim thành công qu bom nguyên t đu tiên bng lượng uranium được làm giàu ti cơ s ht nhân Lan Châu và ch 32 tháng sau vào ngày 17/6/1967, Trung cng đă th nghim thành công thiết b nguyên t tm nhit đu tiên. T đó Trung cng gia tăng phát trin vũ khí ht nhân, tên la đn đo tm trung Đông Phong 2 (DF-2) mang đu đn ht nhân nhng năm tiếp theo. 

2. Chính quyn Bush cha ép Trung cng tham gia Hip ước cm ph biến vũ khí ht nhân - NTP:

Trước vic Trung cng phát trin t vũ khí ht nhân như vy, năm 1992, tng thng Bush dưới s tham mưu ca B trưởng Tư pháp William Barr đă ép Trung cng tham gia Hip ước cm ph biến vũ khí ht nhân - NTP. Tuy nhiên, dù đă tham gia vào NTP nhưng Trung cng liên tc vi phm các Điu khon ca Hip ước NTP, xin trích dn Điu 1 như sau:

"Tng Quc gia ht nhân tham gia Hip ước cam kết không chuyn giao cho bt k Quc gia nào dù là vũ khí ht nhân hay thiết b n ht nhân hoc trc tiếp hay gián tiếp kim soát các vũ khí hay cht n như vy, và không giúp đ, khuyến khích hay xúi dc bng bt k cách nào, bt k Quc gia phi ht nhân nào v chế to, yêu cu vũ khí ht nhân hay các thiết b n ht nhân hoc kim soát các thiết b n ht nhân hay vũ khí ht nhân như vy".

S vi phm Hip ước cm ph biến vũ khí ht nhân ca Trung cng càng leo thang dưới trào ca Tng thng Bill Clinton thuc đng Dân ch. V́ vy vào năm 1998, H vin M do đng Cng Ḥa kim soát đă thành lp y ban La chn v các vn đ v an ninh quc gia và thương mi quân s vi Trung cng do ngh s Christopher Cox đng đu nên y ban này c̣n được gi là là y ban Cox. 

Vào tháng 5/1999, y ban Cox đă đ tŕnh lên Lưỡng vin M bn tường tŕnh vi nhng bng chng cho thy Trung cng đă tham gia vào mt  chương tŕnh t́nh báo ln và ăn cp mt s mu bom khong thi gian cui nhng năm 1970, trong đó có bn thiết kế bom W-88 tiên tiến nht ca M cũng như mt bn thiết kế chế to vũ khí phóng x ci tiến - bom neutron. 

Tuy nhiên, báo cáo ca Cox đă cp phi ch trích gay gt bi c phía các chuyên gia và ngh s phe Dân ch đang kim soát Thượng vin, cũng như phn ng gay gt t phía Trung cng. H cho rng bn tường tŕnh ca y ban Cox là mt "tài liu chính tr" có mt vài sai sót v k thut v́ vy bn tường tŕnh trên đă không được Thượng vin thi tng thng Bill Clinton cho xếp vào hc bàn. 

Nhng ai am tường v đường li cng rn vi Trung cng ca Tng thng Trump hn đă đc qua cun Donald Trump "Đă Đến Lúc Phi Cng Rn" s rơ, ti chương 3 ca cun sách này ông Trump đă viết:

- Tôi e rng mt nguy cơ tương t nhưng khác bit đang hin din cùng vi s phát trin công ngh quân s nhanh chóng ca Trung cng. Theo Lu Năm Góc, quân đi cng đă đt được “s tiến b đu đn” trong vic phát trin các chiến thut chiến tranh trc tuyến. Đi vi mt đt nước như Trung cng, kh năng "ăn cp" các thiết kế quân s ca ta đng nghĩa vi vic h tiết kim được hàng trăm t cho các chi phí nghiên cu và phát trin. Nói cho cùng, sao li cn chi hàng ngàn t USD xây dng và th nghim các h thng vũ khí phc hp khi bn ch cn nhp chut mt cái là trm được các bn thiết kế chi tiết nh?

- Hăy nh́n vào nhng ǵ đang din ra lúc này. Năm 2009, t Wall Street Journal thông báo rng nhng k xâm nhp mng đă sao chép thành công vài ngh́n t byte d liu tuyt mt v d án máy bay tiêm kích tn công kết hp (JSF) tr giá 300 t USD ca ta, mt d án s giúp d dàng đánh bi máy bay chiến đu loi mi F-35 Lightning II hơn hn so vi trước đây. Không ngc nhiên ǵ, các quan chc M đă kết lun bng mt s “chc chn” rng v tn công này đến t – như bn có th đoán được – Trung cng. Gi đây ta cũng biết rng Quân đi Gii phóng Nhân dân Trung Quc (PLA) đang đi theo mt hc thuyết mi gi là Chiến tranh Đin t Mng Tích hp (INEW). Kế hoch mi ca chính ph này gm có “đào to và trang b đ lc lượng ca h có th s dng nhiu loi công c IW (chiến tranh thông tin) đa dng nhm thu thp tin t́nh báo và nhm xác lp s thng tr thông tin trước các đi th trong cuc xung đt.” Trong mt phiên hp quc hi, Tướng James Cartwright đă làm chng rng Trung cng đang tích cc tiến hành “do thám mng” và đang thâm nhp vào các mng vi tính ca các cơ quan chính ph cũng như các công ty tư nhân ca M.

Điu khó hiu là ti sao khi ông Bill Clinton lên làm tng thng M, ông ta li t ra thân thin hơn vi Trung cng khi b́nh thường hóa quan h vi h trong khi thm sát Thiên An Môn vn chưa được đưa ra ánh sáng công lư ? Trong khi nn ăn cp công ngh, ăn cp thiết kế quân s M vn được phía Trung cng gia tăng. Chng hiu ti sao Thượng vin và chính ph thi Bill Clinton li bác b Bn tường tŕnh chi tiết ca y ban Cox ?  

Hăy ngưng trm cp công ngh ca chúng tôi - đó là điu mà Trump đă viết trong cun sách ca ḿnh. Như vy đă không khó nhn ra ti sao nhân tài nước M hng hà sa s nhưng ông Trump li xài "đ c" William Barr, mt v B trưởng Tư pháp dưới trào Bush cha đ làm B trưởng Tư pháp cho chính quyn Trump. Bi v́ Trump mun có mt ê kíp tài ba, rn ri đ cùng ông xóa s cnxh quái thai mà đu s là Trung cng. 

Tân b trưởng William Barr s giúp Trump nh sch gc r ca gián đip Trung cng cy vào nước M thông qua nhng k môi gii thuc phe Dân ch mà đu têu là v chng Bill Clinton, Obama. Đc bit William Barr s giúp Trump tái lp li mt y ban mi như y ban Cox trước đây đ trng pht Trung cng ti ăn cp công ngh dân s và quân s, đng thi s ban hành nhng Đo lut nghiêm khc nhm vào ti vi phm Hip ước cm ph biến vũ khí ht nhân - NPT năm 1968 mà Trung cng đă b B trưởng Tư pháp William Barr và c tng thng Bush ép Trung cng phi đt bút kư vào năm 1992. Đây cũng là lư do Trump đă rút M ra khi Hip ước INF mà  M đă kư vi Liên Sô vào năm 1967 thi ông Ronald Reagan làm tng thng nước M./.

Tran Hung.

 

 

***

"
Toàn văn lời tuyên chiến với Chủ nghĩa Cộng sản của Donald Trump - Thuyết minh tiếng Việt

 

 
Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

 

***

 

 Dân chủ Điều tra rộng lớn về TT Donald Trump

          https://www.youtube.com/watch?v=tBb4fIK1BPI

  Michael Cohen góp phần làm Thượng Đỉnh Mỹ-Triều Sụp Đổ

            https://www.youtube.com/watch?v=n3XatnqDtcY

 Cohen Admits Democrats Set Up His Hearing

   https://www.youtube.com/watch?v=euon2xNn2Uc

 

           Was Michael Cohen Coached By House Democrats Prior To Testimony

          https://dailycaller.com/2019/03/08/report-cohen-schiff-met-before-testimony/

                   Michael Cohen gave Democrats the performance they wanted

https://nypost.com/2019/02/27/michael-cohen-gave-democrats-the-performance-they-wanted/amp/