báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       [Bài Viết - Article]                                                                           

Xin giới thiệu một số bài của Vĩnh Tường qua youtube cho quí vị có thời gian nghe tiện hơn thời gian đọc

 
Tin Tổng Hợp Hoa Kỳ Những Vị Tổng Thống chống Cộng của Hoa Kỳ


DUONG DAI HAI THOI SU 03 01 19 P1

***

Tran Hung. 

ĐI BÀNG TRUMP VN MÈO HEN TP QUA Đ̉N VÂY DU M

Mt mt ngun tho tin nói vi t Bưu đin Hoa Nam Bui sáng rng, cuc gp tháng 4 gia Tp và ông Trump s không đt được mà thay vào đó s được t chc vào tháng 6/2019. Vic kéo dài thi gian hi kiến này có th v́:

a. Tp phi thng nht b chánh tr ca y đ đng thun các yêu cu ca ông Trump th́ cuc gp ông Trump mi có kết qu

Điu này đang hành h h Tp v́ trong b chánh tr ca Trung cng đang phân r hai lung tư tưởng. Mt bên quyết chiến, mt bên phi hàng. V́ vy Tp phi có thi gian đ thuyết phc bên quyết chiến phi hàng ri mi din kiến ông Trump;

b. Ông Trump cũng không vi vàng ǵ bi ông đang chơi chiêu ĐI BÀNG VN MÈO HEN QUA Đ̉N VÂY DU M

tiêu đim (a) nếu các đi công thn trong b chánh tr Trung cng thuc phe ch chiến vn khăng khăng quyết chiến vi ông Trump ti cùng th́ s phn nhng k này cũng ging như Trn Đi Quang, Đinh Thế Huynh Ba Đ́nh, s "bt vô âm tính" đ ngh quyết "đu hàng M" được Tp thông qua đ Tp bay sang gp ông Trump. 

tiêu đim (b) th́ đi chi tiết vào các s kin sau:

1. Lnh min tr trng pht ca M vi Trung cng khi giao dch du m vi Iran hết hiu lc:

Sau khi áp đt các bin pháp trng pht mnh m nht t trước ti nay lên Iran th́ ngày 05/11/2018 M li cho phép 08 quc gia có th mua du thô t Tehran mà không b vi thi hn 180 ngày, trong đó có Trung cng. 

Vic M gia hn như trên không phi ưu ái ǵ cho Trung cng mà mc đích chính là đ các nhà đu tư M Trung cng ph thuc vào du m có thi gian điu chnh li kế hoch sn xut hoc rút khi Trung cng sau khi hết hn 180 ngày k t ngày 05/11/2018.

Hin nay ngun nhp khu du m ca Trung cng ph thuc rt ln vào Nga, Arab Saudi, Iran, Venezuela. 

2. T́nh h́nh Venezuela:

Vi t́nh h́nh hin ti th́ t nay đến tháng 6/2019, tc trước khi Tp bay sang gp ông Trump đ đàm phán thương mi, đc tài bnh hon Maduro Venezuela s không c̣n kh năng cung cp du m cho Trung cng na. M cũng đă cm các doanh nghip ca ḿnh nhp khu du thô t Venezuela th́ hn nhiên s không xut bán du cho Trung cng như trước đây na. Ngun du m mà Trung cng nhp khu t Venezuela, M s đt ngun. 

3. Vi Arab Saudi:

Quc gia này va soán ngôi ca Nga trong vic bán du thô cho Trung cng. Đ lôi kéo Arab Saudi ra khi ṿng tay ca M ri ngă hn v phía ḿnh, Trung cng đă liên th vi Th Nhĩ K to dng kch bn "ly gián" M - Arab Saudi qua v sát hi nhà báo Jamal Khashoggi đ đ ti lên đu thái t Mohammed bin Salman. 

Tuy nhiên kế ly gián trên bt thành mc dù tay tng thng đc tài ca Th Nhĩ K là Recep Tayyip Erdogan liên tc khích bác, kích đng phe Dân ch ti nước M ra áp lc cho ông Trump phi trng pht thái t Mohammed bin Salman nhưng ông Trump và thân tín ca ông là ông trùm CIA - ngoi trưởng Mike Pompeo quá tnh táo, sáng sut nên không b cun vào kế ly gián bn thu, tàn đc trên ca Tp và đc tài tàn bo Recep Tayyip Erdogan. 

Ngày 02/10/2018, nhà báo Jamal Khashoggi đă "mt tích" ti lănh s quán Istanbul, Th Nhĩ K th́ ngày 16/10/2018, Ngoi trưởng M Mike Pompeo đă bay sang gp thái t Mohammed bin Salman và tho lun vi Vua Salman và người đng cp Adel al-Jubeir. Ti đây Thái t Arab Saudi Mohammed bin Salman đă khng đnh vi Ngoi trưởng M Mike Pompeo rng "Chúng ta là nhng đng minh bn cht và lâu năm. Chúng ta cùng nhau đi mt vi nhng th thách".

Ngày 21/02/2019, thái t Mohammed bin Salman đă đến Bc Kinh theo li mi trước đó ca Tp Cn B́nh. Phía Trung cng đt ra nhiu k vng trong vic hp tác song phương vi Arab Saudi tương t như nhng khon đu tư nhiu hơn con s 100 t USD mà thái t bin Salman đă đưa ra trước đó mt ngày khi đến n Đ

Tuy nhiên tht bun cười cho Trung cng bi cái tt "đu dây" vn không b. Trước khi Tp đón thái t bin Salman mt ngày th́ Tp đă nim n chào đón "k thù không đi tri chung" vi Arab Saudi là Iran. Vào ngày 20/02/2019, Tp Cn B́nh đă khng đnh vi ch tch Quc hi Iran Ali Larijani rng "Cho dù t́nh h́nh quc tế và khu vc thay đi như thế nào, quyết tâm ca Trung cng trong vic phát trin quan h đi tác chiến lược toàn din vi Iran s không thay đi".

Tp mun kéo đng minh ca M là Arab Saudi v phía ḿnh nhưng li chơi tṛ ly gián M - Arab Saudi mt cách l liu qua v sát hi nhà báo Khashoggi gi li ch́a tay ra vi "k thù không đi tri chung" vi Arab Saudi là quc gia Hi giáo Iran th́ sao có được kết qu như mong mun đây ? 

Trước sau ǵ Arab Saudi cũng s xem li vic cung cp du m cho Trung cng đ đi li các hp đng mua vũ khí t M theo đ xut ca ông Trump. Ngun cung du m cho Trung cng t Arab Saudi s tr li trng thái hn chế, nh git trong tương lai gn mà kh năng s bt đu trong tháng 6/2019 này. 

4. Vi Nga nô:

Nga nô và Arab Saudi là 02 nước luân phiên đng đu 04 nước cung cp du thô cho Trung cng bao gm 02 nước c̣n li là Venezuela và Iran. 

Hin nay M và EU đang tái khi đng lnh trng pht mnh m lên Nga nô và kh năng quan h gia M - EU vi Nga nô s bước sang thi k căng thng mi khi M chính thc rút khi Hip ước v loi b tên la tm trung và tm ngn - INF khi thi gian ông Trump cho Putin 06 tháng đ thc hin đy đ các điu kin ca M s hết hn vào ngày 01/8/2019.

Khi M - EU gia tăng lnh trng pht Nga th́ vic Trung cng mua du m ca Nga s rt khó khăn, chưa k Trung cng li b M - EU đánh sp mt như ZTE v́ dám xé lnh trng pht ca 02 đàn anh này. 

Nước c vây ca ông Trump qu là siêu đng, đánh vào ngun cung du m ca Trung cng kiu này th́ Trung cng s tr thành con bnh b thiếu máu năo là cái chc. Đ có máu tiếp lên năo b th́ Trung cng phi đâm đu vô bn du khí Bin Đông. 

Nhưng ti Bin Đông, M và Đng minh đă giăng thiên la đa vơng ch sn ri, đâm đu vô là XUNG H C NÙI. Bng chng mi nht là hôm va ri ông trùm CIA Pompeo đă biu trước các quan chc và doanh nghip năng lượng hàng đu nước M Houston, Texas rng Trung cng đang cn tr hot đng phát trin năng lượng khu vc Bin Đông thông qua "các h́nh thc cưỡng ép", ngăn cn các quc gia Đông Nam Á tiếp cn ngun năng lượng d tr tr giá hơn 2.500 t USD ti vùng bin này. Điu này cá nhân cũng đă nhn đnh link dưới đây vào ngày 29/7/2018./.

Tran Hung. 

 

 

 

***

"
Toàn văn lời tuyên chiến với Chủ nghĩa Cộng sản của Donald Trump - Thuyết minh tiếng Việt

 

 
Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

 

***

 

 Dân chủ Điều tra rộng lớn về TT Donald Trump

          https://www.youtube.com/watch?v=tBb4fIK1BPI

  Michael Cohen góp phần làm Thượng Đỉnh Mỹ-Triều Sụp Đổ

            https://www.youtube.com/watch?v=n3XatnqDtcY

 Cohen Admits Democrats Set Up His Hearing

   https://www.youtube.com/watch?v=euon2xNn2Uc

 

           Was Michael Cohen Coached By House Democrats Prior To Testimony

          https://dailycaller.com/2019/03/08/report-cohen-schiff-met-before-testimony/

                   Michael Cohen gave Democrats the performance they wanted

https://nypost.com/2019/02/27/michael-cohen-gave-democrats-the-performance-they-wanted/amp/