bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sch Hay của Peter W Navarro v Greg Autry

 

 

 

 

 

 

 

 

Video trn youtube Hội thảo ở Lubbock v: Bản tường trnh của ng Đỗ Văn Phc về cuộc hội thảo chiến tranh Việt Nam tổ chức vo ngy 27 v 28 thng 4 năm 2019 tại trường Đại Học Kỷ Thuật Texas

***


 
 Knh mời nghe chương trnh Thời Sự Bn Trn tối thứ Tư vừa qua của Đi Pht Thanh Việt Nam.
Hội luận giữa hai qu b Bi Bch H, Mai L v ng Đỗ Văn Phc.

Đỗ Văn Phc
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

***

 
Vietnamization from Perspective of a Soldier

 

 
Hội thảo về đề ti 1969 Vietnam ho chiến tranh tại Vietnam center & Archives Lubbo


Đỗ Văn Phc/Bi Tường Trnh về Hội Thảo Lubbock đ ln Youtube. Xin mời qu vị theo di. 

 

 
AI L BN THẮNG CUỘC TRONG CHIẾN TRANH VN? (N/B L PH NHUẬN) 


Văn THƯ GỬI VỀ KBC KHNG BIẾT SỐ TT - 30-04-2015

***