bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sch Hay của Peter W Navarro v Greg Autry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Một Cht G Để Nhớ"

***

cần Thơ Ngy Cũ

https://youtu.be/jAs_w5S-g8chttps://youtu.be/jAs_w5S-g8c 

Cam Ranh 1966-1972


 

https://youtu.be/vblAa1FQaYM 

Sai Gn 1950 1975

https://youtu.be/c5lfarLaNdA 

Vĩnh Long Ngy Cũ

https://youtu.be/qQFqW-IDtzg 

Nha Trang ngy cũ

https://youtu.be/_CH-RJoGZtA 

Dalat ngy cũ

https://youtu.be/gdV4bHvV1JI 

Pleiku ngy cũ


https://youtu.be/zhGAWWkxwh8 

Ban M Thuột ngy cũ

https://youtu.be/CTS6upyb814 

Phan Rang ngy cũ

https://youtu.be/_WGRmwP1H5c 

Quy Nhơn ngy cũ

https://youtu.be/DSQHfenL4lg 

Bnh Định ngy cũ

https://youtu.be/DMk-sbqhdMo 

Vũng Tu ngy cũ

https://youtu.be/qyF09glCeBQ 

Bnh Dương ngy cũ

https://youtu.be/c5cQCPTVH3k 

Bin Ha

https://youtu.be/Eu50HT9QchI?t=11 

Thủ Đức Dĩ An

https://youtu.be/Bll30Dab6ug 

Quảng Trị

https://youtu.be/Frv01fo12r8 

Huế xưa

https://youtu.be/EQz9yJvPS7Q

Quảng Nam 

https://youtu.be/vIb6166tRxY 

Quảng Tn

 

https://youtu.be/MK4x7e1viI4 


Quảng Ngi

https://youtu.be/_dWyot6qwjo 

Phước Tuy

 

https://youtu.be/SZ1tD9pdmj0 

Bnh Long & Phước Long

https://youtu.be/hSs7sel4WvM 

Hậu Nghĩa


https://youtu.be/umS0MQ9uXMo 

Long An

https://youtu.be/orM4cq9-a-s

***

Video trn youtube Hội thảo ở Lubbock v: Bản tường trnh của ng Đỗ Văn Phc về cuộc hội thảo chiến tranh Việt Nam tổ chức vo ngy 27 v 28 thng 4 năm 2019 tại trường Đại Học Kỷ Thuật Texas

***