báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sách Hay của Peter W Navarro và Greg Autry

 

 

 

 

 

 

 

 


 
HỘI LUẬN NGÀY 31/5/19 TIN CHẤN ĐỘNG VỀ HIỆP ĐỊNH PARIS.

https://youtu.be/HtbeUVL2IWE

@@@

HỘI LUẬN NGÀY 31/5/19 TIN CHẤN ĐỘNG VỀ HIỆP ĐỊNH PARIS...

Hội Luận: Chủ Đề – LÀM CÁCH NÀO ĐỂ HIỆP ĐỊNH PARIS TÁI PHỤC HOẠT...

DIỄN GIẢ: Ls Lâm Chấn Thọ & Giáo Sư Lê Nguyễn Công Tâm

Điều Hợp: Lê Chân Vào Lúc 19 h, giờ California Hoa Kỳ Ngày 31-05-2019

Mọi đóng góp ư kiến hoặc đặt tiếp câu hỏi xin gởi về:

nguyenthingochanh1956@gmail.com

Trân Trọng Trần Việt Lê Chân

(trích) vào phút 11'48"....có quư vị hỏi: tại sao năm 1975 không có vụ tái hợp hội nghị quốc tế về VN, để mà giải quyết làm sao không cho cộng sản đánh chiếm lănh thổ VNCH.... 1 câu hỏi rất đứng đắn...nhưng không hiểu tại sao?

Nhưng sau khi t́m hiểu, lục lọi th́ mới hiểu tại sao.

Bởi v́ quốc gia quan trọng nhất trong chiến lược này là Hoa kỳ mà tổng trưởng ngoại giao tên là Kissinger th́ ông ta có gởi 1 cái thơ ngày 19/4/1975 , tức là 11 ngày trước khi cộng sản VN chiếm Saigon của chúng ta, trong thơ đó có 5 phần.

Phần thứ 5 là phần quan trọng vô cùng, cái thơ đó bí mật vừa mới được giải mật vào ngày 11/10/1994 th́ phần số 5 xin đọc bằng tiếng anh và dịch ra để chúng ta cùng hiểu tại sao không tái hợp được Hội Nghị Quốc Tế cho vấn đề VN, Kissinger viết thơ cho ông Martin là đại sứ Hoa Kỳ tại VN th́ trong phần thứ 5 viết như thế này nghĩa là ông Martin cho hay rằng người Pháp đă liên lạc với chúng ta tức là liên lạc với Hoa Kỳ để tái hợp Hội Nghị Quốc Tế về vấn đề VN, nên nhớ ràng  nước Pháp là 1 thành phần đă kư kết trước đă liên lạc với Huê Kỳ yêu cầu tái họp Hội Nghị Quốc tế về  vấn đề VN để chận cộng sản không cho cộng sản chiếm lănh thổ VNCH th́ ông Kissinger mới nói tiếp như thế này nghĩa là chúng ta đối với người Pháp, chúng ta chống lại chuyện đó.

Huê kỳ chống lại tái hợp hội nghị quốc tế về vấn đề VN năm 1975 , và chúng ta nghĩ rằng cái đó đi ngược lại quyền lợi của Huê Kỳ đó là năm 75....

Thành ra , quốc gia quan trọng nhất  trong thời đó chống đối không chịu tái họp hội nghị quốc tế về vấn đề VN , cho nên nội cái đó không, phải nhớ là  12 thành phần , 6 thành phần đă theo cộng sản , c̣n phần quan trọng nhất c̣n lại là Huê kỳ mà từ chối nhưng không muốn tái hợp th́ lẽ dĩ nhiên làm sao mà đủ 6/12  như điều 7b đ̣i hỏi được mà làm sao tái hợp được nhưng cái quan trọng nhất là tôi t́m ra được 1 bộ luật khác , đó là bộ luật của Huê Kỳ, có cái tên là PL 93559 được kư năm 1974 và bộ luật đó đă nói như thế này : Quốc hội Huê Kỳ yêu cầu, khẩn khoản yêu cầu hành pháp Huê Kỳ phải tái hợp hội nghị quốc tế về vấn đề VN nếu chúng ta muốn, đó là điều nói trong trang 1806 và nói như thế này :  Quốc hội Huê Kỳ khẩn khoản yêu cầu hành pháp Huê Kỳ tức là tổng thống Huê Kỳ và tổng trưởng ngoại giao Huê Kỳ phải làm những việc sau đây a b c d , việc quan trọng nhất là việc số 4 nói rằng...bắt mọi bên phải tuân thủ những điều khoản đă được kư trong Hiệp Định ngày 27/1/1973.

Năm 1974 , 1 bộ luật của quốc hội Huê Kỳ ra lệnh cho hành pháp Huê Kỳ là tổng thống Huê kỳ và tổng trưởng phải tái hợp lại  hội nghị quốc tế về vấn đề VN nhưng 1 năm sau ông tổng tưởng ngoại giao của Huê Kỳ đi ngược lại đường lối của quốc hội ...        

Càng đào sâu vô vấn đề càng lộ ra những cái mà thương thuyết đằng sau lưng của chúng ta.

Đó là cái vấn đề mà chúng ta  bây giờ có thể làm lại, xắp lại bàn cờ v́ cái luật của quốc hội Huê Kỳ kư năm 1974 , PL 93359 chưa bị bỏ đi thành ra luật đó  vẫn c̣n và nếu chúng ta vận động, yêu cầu th́ chúng ta có cơ hội xắp lại bàn cờ và chúng ta yêu cầu ai? Yêu cầu chiếu theo điều 7b , yêu cầu làm sao nghĩa là được các thành phần khác và cộng với chính phủ VNCH của chúng ta , đó là ǵ mà  tôi đă theo đuổi trong hai mươi mấy năm nay.... ( Ls. Lâm Chấn Thọ)

 

 

Thơ Tha Hương: Lằn Ranh Ai Xóa Mờ Rùi … Gởi những ngài mạnh miệng sỉ vả người khác là hèn yếu và tự hào là khi xưa ở tù VC, không thèm nghe lời bọn quản giáọ. Gởi cả những ông bà nhận mình Quốc Gia, xưng mình chống cộng nhưng binh vực kẻ chủ trương không lật đổ CS và …