báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sách Hay của Peter W Navarro và Greg Autry

 

 

 

 

 

 

 

 


 
HỘI LUẬN NGÀY 31/5/19 TIN CHẤN ĐỘNG VỀ HIỆP ĐỊNH PARIS.

https://youtu.be/HtbeUVL2IWE

@@@

Tập đoàn Huawei của Trung Quốc bán điện thoại sang Philipines. Tại đây họ có ghi rằng tiếng Việt là của Trung Quốc trên sản phẩm của ḿnh. Đây là một hành động cố t́nh rất ác ư.

Cần trừng trị tập đoàn Huawei cố t́nh xuyên tạc tiếng Việt là của Trung Quốc. Đây là hành động nhạo báng ngôn ngữ và lănh thổ của Việt Nam.

Cần trừng trị tập đoàn Huawei cố t́nh xuyên tạc tiếng Việt là của Trung Quốc

Nếu lănh đạo Việt Nam có ḷng tự trọng, th́ phải cho xác minh tấm h́nh, và triệu tập đại diện thương mại của Huawei tại Việt Nam lên làm việc. Một khi xác minh là đúng sự thật, sẽ lập tức niêm phong tài sản Huawei, bắt bỏ tù đại diện thương mại, phạt ở mức cao nhất và yêu cầu TQ có câu trả lời cho sự việc trên. Cấm cửa vĩnh viễn Huawei và những công ty liên quan.

Nếu người Việt Nam có ḷng tự trọng. Tẩy chay Huawei và tẩy chay bất cứ người Việt Nam nào đang làm việc cho Huawei.

Nếu là người có ḷng tự trọng, mới là người Việt Nam.

Người dân Việt Nam nào mua điện thoại Trung Quốc trong khi cùng số tiền đó có thể mua điện thoại Mỹ tương đương th́ tức là tiếp tay cho giặc Tàu thôn tính quê hương ta.

Chúng tôi cũng kêu gọi người Việt năm châu tẩy chay điện thoại Huawei, tẩy chay luôn điện thoại Oppo hay tất cả mọi mặt hàng công nghệ gián điệp nguy hiểm do Trung Quốc sản xuất.

Nguồn: Tổng hợp 

 

 

 

***

 

 

Thơ Tha Hương: Lằn Ranh Ai Xóa Mờ Rùi … Gởi những ngài mạnh miệng sỉ vả người khác là hèn yếu và tự hào là khi xưa ở tù VC, không thèm nghe lời bọn quản giáọ. Gởi cả những ông bà nhận mình Quốc Gia, xưng mình chống cộng nhưng binh vực kẻ chủ trương không lật đổ CS và …