báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


 

 

 

 

 

  

 

 
THE KINGRADIO - TRUMP DAY AT WHITE HOUSE - 06/15/2019 - A REMARKABLE DAY

 
TRUMP 2020: President Trump Re-Election Campaign Rally - FULL SPEECH

***

Lá thơ tuyệt vời của Dennis L. Guthrie một công dân Hoa Kỳ gởi cho bà Pelosi..

A great letter to Nancy Pelosi
Lá thơ tuyệt vời của Dennis L. Guthrie một công dân Hoa Kỳ gởi cho bà Pelosi..
Omega Le

Kính gửi bà Pelosi:

Tôi viết cho bà với một sự khinh bỉ hoàn toàn!

Bà đáng khinh và không phải là công dân Mỹ (un-American) như kẻ phản bội Jane Fonda.

Tôi sẽ trở thành một người 75 tuổi, tôi đă bỏ phiếu trong mọi cuộc bầu cử kể từ năm 1966. Tôi đă bỏ phiếu cho cả hai đảng Cộng ḥa và Dân chủ. Tôi đă từng vận động cho cả hai đảng Cộng ḥa và Dân chủ, trắng và đen. Tôi phục vụ cho đất nước tôi thương yêu này và chiến đấu ở Việt Nam, như con trai tôi đă làm ở Trung Đông. Tôi đă được trao hai ngôi sao đồng. Tôi đă tham gia chính trị từ năm 6 tuổi khi cha tôi làm quản lư vận động cho một dân biểu Mỹ thực sự vĩ đại, Charles Raper Jonas, người đă phục vụ cho các cử tri và đất nước của ông và rất được ngưỡng mộ, không giống như bà.

Hiển nhiên, là bà đă không đọc Hiến pháp gần đây, có thể không bao giờ đọc, các Tài liệu Liên bang, hoặc thậm chí không đọc quyển sách của David McCulloughs về John Adams. Bà chỉ muốn dành thời gian để đi ṿng quanh với chi phí của chính phủ cung cấp, xử dụng máy bay phản lực sang trọng. Bà đại diện cho thành phần xă hội chủ nghĩa và thậm chí ngay cả chủ thuyết Marxist, mà những tổ tiên sáng lập của quốc gia này đă cố gắng tránh xa khi đưa ra h́nh thức chính phủ cộng ḥa tư bản đại diện bởi Hiến pháp của Hoa Kỳ.

Tôi thấy thật thú vị khi bà và người chồng là những triệu phú với phần lớn tài sản của được tạo ra nhờ vào sự phục vụ công chúng của bà. Bà đă kiểm soát luật lệ để tăng cường thuận lợi cho sự đầu tư của chồng bà cả trong và ngoài nước. Đồng thời, bà t́m cách phân tán tài sản của những người khác. Hệ thống của nền kinh tế thị trường tự do nước Mỹ đang bị phá hủy bởi những người như bà. Bà đi ṿng quanh trong một chiếc máy bay Gulf Stream với chi phí của người nộp thuế như chúng tôi, để chỉ trích các chủ tịch những công ty đă sản xuất một cái ǵ đó cho nền kinh tế này. Bà không đóng góp thêm ǵ vào nền kinh tế của Hoa Kỳ; bà chỉ làm giảm đi, làm tổn thương từ đó.

Tôi muốn đề nghị bà quay trở lại thành phố bánh trái cây và các loại hạt, và ăn cá thu và dứa đóng hộp của chồng bà; được sản xuất bởi những người nhập cư bất hợp pháp và bởi những người lao động đă bị loại trừ khỏi sự bảo vệ mà 90% nhân viên hợp pháp ở Hoa Kỳ đă có .

Tôi chờ đợi thất bại của bà trong cuộc bầu cử sắp tới với sự Hân hoan.

Một lần nữa, Tôi không muốn bà sử dụng thuật ngữ không phải là người Mỹ (un American) cho những người biểu t́nh yêu thương đất nước này và họ đang thực hiện các đặc quyền mà đất nước này đă có được từ ngày thành lập.. Nhân tiện, trong khi tôi phục vụ trong Quân đội, tôi đă nhổ nước bọt vào tồ chức thuộc loại mất trí hỗ trợ bà và những kẻ mà bà có thể hỗ trợ họ trong thập niên 60 và 70.

Bà là một sự bối rối cho tất cả chúng tôi, những người đă phục vụ để bà có được quyền, bảo vệ quyền tự do ngôn luận cho bà để bà có thể gọi chúng tôi là không phải là người Mỹ. Nhưng đồng thời, tôi có quyền viết thư cho bà để thông báo cho bà biết rằng tôi coi bà là kẻ không phải là người Mỹ, cũng như phần lớn người dân của đất nước trước đây tuyệt vời này đă coi bà như thế. Bà là một sự ô nhục thực sự mà người dân đă cảm nhận cho những người đang phục vụ trong Quốc hội Hoa Kỳ.

Tôi cảm thấy chắc chắn là những người phụ tá của bà sẽ không chia sẻ bức thư này với bà, nhưng tôi có ư định chia sẻ nó với nhiều người khác.

Dennis L. Guthrie

Dear Mrs. Pelosi:

I write to you out of utter disdain! You are as despicable and un-American as the traitor Jane Fonda.

I am a soon to be a 75 year-old who has voted in every state and local election since 1966. I have voted for both Republicans and Democrats alike. I have worked on campaigns for both Republicans and Democrats, white and black. I served the country that I love in Vietnam, as my son did in the Middle East . I I was awarded two bronze stars.

I have been involved in politics since age 6 when my father was campaign manager for a truly great American Congressman, Charles Raper Jonas, who worked for his constituents and his country, and was to be admired, unlike you.

You obviously haven't read the Constitution recently, if ever, the Federal ít Papers, or even David McCulloughs book on John Adams. You ought to take the time while riding around in your government provided luxury executive jet to do just that. You represent Socialistic and even Marxist principals that our founding fathers tried to avoid when setting out the capitalistic republican form of government represented by our Constitution.

I find it interesting that you and your husband are multi-millionaires with much of your fortune being made as a result of your public service. You have controlled legislation that has enhanced your husband's investments both on and off shore.. At the same time you redistributed the wealth of others. Our system of a free market economy is being destroyed by the likes of you. You ride around in a Gulfstream airplane at the tax payers expense while criticizing the presidents of companies who produced something for the economy. You add nothing to the economy of the United States; you only subtract therefrom. would like to suggest that you return to the city of fruitcakes and nuts and eat your husband's canned tuna and pineapple - produced by illegal immigrants and by workers who have been excluded from the protection that 90% of the legal workers in the United States have..

I await your defeat in the next election with glee …

Don’t ever use the term un-American again for protesters who love this country and are exercising their rights upon which this country was founded. By the way, while I served in the Army, I was spit on by the same type of lunatics who support you and who you probably supported in the 60s and 70s.

You are an embarrassment to all of us who served so that you would have the protected right of free speech to call us un-American. But at the same time, I have the right to write you to notify you that I consider you to be un-American, as do the majority of the people of this formerly great country. You are a true disgrace to most of the people who served this country by offering themselves for public service in the United States Congress.

I feel certain your aides will not share this letter with you, but I intend to share it with many …

Dennis L. Guthrie

Let's help this man fulfill his 'commitment' to Pelosi by forwarding his thoughts! Send this to everyone you can..

In God we Trust

( from Omega mail group)

This has been checked via liberal operated Snopes, who contacted Mr. Guthrie, who confirmed he did write & send this letter to Nancy Pelosi. This is one brave good-thinking American and his credentials are impressive!

Credentials : (Skip through to get to the letter he wrote to PELOSI)

Born: St. Louis, Missouri. August 21, 1944

Bar Admissions: North Carolina, 1969

U.S. District Court, Eastern, Middle and Western Districts of North Carolina, 1969

U.S. Tax Court

Fourth Circuit Court of Appeals

Education: Woodford College, 1966 A.B.

Mercer University, 1969 J.D.

Phi Alpha Delta

Vice-Justice, District XIV, 1968 - 1969

Professional Associations and Memberships:

North Carolina and American Bar Associations ( Member, Sections on: Administrative Law; General Practice; Litigation)

26th Judicial District and North Carolina State Bar

Mecklenburg County Bar Association

American Association of Justice

North Carolina Trial Lawyers Association

Captain, U.S. Army, 1969-1971, Vietnam

National Defense Medal, 1969

Republic of VEIt Nam Service Media.

Bronze Star Medals (2), 1971

Assistant District Attorney, Mecklenburg County, 1971 - 1974

Charlotte Chamber of Commerce

Chairman, Board of Trustees - Providence United Methodist Church

Board of Directors, Alexander Children's Home

Wofford Alumni Executive Council

Scoutmaster, Boy Scouts of America

Board of Directors, Boy Scouts of America of Mecklenburg County

Board of Directors, Girl Scout Council

Life Member National Rifle Association

Life Member, National Eagle Scout Association

Life Member, Girl Scouts of America