bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


 

 

 

 

 

 

click ==> Video Tổng Thống Trump bước qua khu Đnh Chiến Bn Mn Điếm gặp Chủ Tịch Kim Chnh n

video ==> President Trump Delivers 'Salute to America' Speech

***

 
DIỄN HNH NGY LỄ ĐỘC LẬP HOA KỲ 2019 TẠI THỦ Đ HOA THỊNH ĐỐN July 4th, 2019 PARADE

 

 Mừng Ngy Độc Lập Hoa Kỳ 

 The Patriotic Songs to Celebrate 4th of July 2019    

US Armed Forces Anthem - "Armed Forces Medley"

 

https://www.youtube.com/watch?v=zudFEvTj9H0

"America the Beautiful" live at Jefferson Memorial with the Mormon Tabernacle Choir

 

https://www.youtube.com/watch?v=KrOeGWMQAfQ

God Bless America - Celine Dion

 

https://www.youtube.com/watch?v=6LSarhZpnMs

 God Bless the U.S.A. by Lee Greenwood

https://www.youtube.com/watch?v=Q65KZIqay4E