báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

 

 VIỆT NAM CỘNG H̉A

            CHÍNH PHỦ PHÁP ĐỊNH

 


Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sách Hay của Peter W Navarro và Greg Autry

  

 

 

 

 

 

 

 VIỆT NAM CỘNG H̉A

            CHÍNH PHỦ PHÁP ĐỊNH

 

Kính gửi Quí Vị Nghị Sĩ, Dân Biểu Quốc Hội

Việt Nam Cộng Ḥa,

Thưa Quí Vị,

Được biết nổi lo âu của Qúi Vị cho vận mệnh của đất nước đang lâm nguy, tôi thành khẩn kêu gọi  và mong muốn được sự cộng tác mật thiết của Quí Vị vào công cuộc chung của đồng bào yêu nước ở quê hương và hải ngoại mà Chính Phủ Pháp Định VNCH gánh vát một phần lớn do trách nhiệm tiếp tục cuộc chiến đấu cho sự sống c̣n của dân tộc của chính phủ VNCH tiền nhiệm để lại.

Dù khó khăn trở ngại c̣n nhiều nhưng cuối đường hầm, ánh sáng đă tỏ rạng hơn bao giờ cả nhờ những yếu tố nội tại trong nước và các biến chuyển dồn dập trong t́nh h́nh địa-chính trị ở Đông Nam Á – Thái B́nh Dương mà chúng ta đều nhận thấy một cách khách quan.

Trong t́nh huống ấy, Chính Phủ PĐVNCH đă tiến những bước rất lớn trong hai năm nay nhưng tôi nhận thấy c̣n phải tiếp tục tích cực xúc tiến mời gọi quí vị Dân Biểu, Nghị Sĩ hợp tác chặc chẻ với CPPĐ trong công cuộc tranh đấu chung.

Tiếng nói của ngành Lập Pháp VNCH luôn luôn có ư nghĩa và kinh nghiệm của quí Vị sẽ là một đóng góp rất hữu ích cho đồng bào trong việc xây dựng Nghị Viện tương lai của nước Việt Nam dân chủ , tự do.

Chúng ta đều lớn tuổi nhưng kinh nghiệm quí báu, khá năng, kiến thức và trên hết, bổn phận của chúng ta đối với Đất Nước đang lâm nguy, không cho phép chúng ta an hưởng tuổi già như trong thời an b́nh, thịnh trị.

Chính Phủ PĐVNCH và các cộng sự viên hiện bao gồm các hậu duệ nam nữ, chào đời hoặc lớn lên và trưởng thành ở hải ngoại, nhưng không quên nguồn gốc và quyết tâm sát cánh và nối gót các bậc cha, chú, tiến lên thi hành nhiệm vụ giải cứu quê hương, xây dựng dân chủ, phát triển đất nước.

Tất cả đang mong chờ Quí Vị đặng cùng nhau, chúng ta rút ngắn lộ tŕnh xây dựng môt vận hội mới độc lập, dân chủ, tự do, hùng cường cho nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Thân ái kính chào Quí Vị.     

                                      Hải ngoại, ngày 10 tháng 8, 2019

                                                Thủ Tướng Chính Phủ

    


                            
LS Lê Trọng Quát