báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sách Hay của Peter W Navarro và Greg Autry

 

 


THÔNG BÁO ! THÔNG BÁO!/ Michelle Do

 

 

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


FULL RALLY: President Trump in Manchester, New Hampshire


CTM #30 | OBAMA VS TRUMP - AI "ÁC" VỚI DI DÂN LẬU? SỰ THẬT "PHŨ PHÀNG" CHO AI CHỐNG TRUMP!

****

 

Prof. LE NGUYEN CONG TAM

y Ban Quc Gia Cng Ḥa

Thành Viên Đng Cng Ḥa Tiu Bang Texas

Thành Viên Hi Đng C Vn Tng Thng Trump 300675302

2413 Park Crest Court

Irving TX 75060-3563 

June 10, 2019

Kính gi

 Donald John Trump

Tng Thng Hip Chng QuHoa Kỳ

1600 Pennsylvania Avenue NW 

Washington, DC 20500

Ch Đ: B Tù Hillary Clinton & Barack Obama & Cm Vn Nước Vit Nam Cng Sn

Kính thưa Tng Thng,

Ngày 10 tháng 11 năm 2011, Paul Kane, cu nghiên cu viên an ninh quc tế ca Hc Vin Kennedy, đi hc Harvard có bài viết đăng trên Thi Báo New York, vi tiêu đ Cu Kinh Tế Ca Chúng Ta, Hăy Quên Đi ĐÀI LOAN". Và ri mt ngày sau, tc vào ngày 11 tháng 11 năm 2011, Wikileaks công b email cá nhân ca bà Hillary Clinton có đ cp đến vn đ cu văn nn kinh tế M mà c vn Jacob Jeremiah Sullivan ca bà đc được, và chuyn cho bà. "Bài viết thú v" trong đó, Hillary Clinton kiến ngh chính quyn Obama hăy đ Trung Cng thôn tính và xáp nhp Đài Loan vào nước Tàu, đ ly 1,140 t dollars. Ni dung ca email ny, phơi bày rơ ràng ḷng tham lam tt cùng, mang tính cách tráo tr và phn bi li chính sách ca M đi vi Đài Loan ca bà Hillary Clinton. Cho nên, Ngài đă tuyên b s b tù bà Hillary Clinton, nếu Ngài đc c Tng Thng M năm 2016. Và bây gi, đă hi đ nhng yếu t cn thiết qui đnh cho mt phiên ṭa, sau khi Julian Paul Hawkins b bt vào ngày 11/4/2019 tiết l thêm nhiu ti ác khác ca bà Hillary Clinton. Xin Ngài vui ḷng cho thc hin đúng li tuyên b ca Ngài trước đây, đ người M không b tht vng và tin tưởng vào nhng li tuyên b ca Ngài trong tương lai

Kính thưa Tng Thng,

Chiu ngày 6 tháng 7 năm 2015, Nguyn Phú Trng đă đến phi trường quân s Andrews, Washington DC cho chuyến đi ca hn kéo dài 4 ngày trên đt M; hin tượng ny, chưa tng có trong lch s ca đng Cng Sn Vit Nam. Hn đă gp được ông Barack Hussein Obama và ông Joe Biden ti Ṭa Bch c; nơi mà chưa tng có, bt c mt Tng Thng M nào tiếp đón mt lănh t đng phái chính tr t nước khác đến. Vy mà, ông Barack Hussein Obama đă làm nhc th "S Tay Qui Đnh L Tân Ca Ṭa Bch c, có t hàng trăm năm qua. Ri Ṭa Bch c, hn đến tr s Quc hi M đ xin gp thượng ngh sĩ John McCain và gp ông bà Hillary Bill Clinton ti nhà riêng Kittle House, New York vi chương tŕnh ngh s bí mt ca hn là đ xác nhn li cho chc chn vic xáp nhp Đài Loan và Vit Nam vào nước Tàu như li cam kết ca ông Obama, ghé nước Tàu gp Tp Cân B́nh trên đường t Viêt Nam tr v M vào ngày 26/5/2016; s kin ny, nay đă b tiết l. C̣n chuyến đi ln ny theo li mi ca Ngài, Nguyn Phú Trng đến M trong năm 2019; chuyn ǵ s xy? Nên nh, t xưa đến gi, mi ln trước khi, đi M, Nguyn Phú Trng phi sang Bc Kinh đ gp Tp Cn B́nh; chng hn như ln đến M đ gp ông Obama vào ngày 7 tháng 7 năm 2015; trước đó hn cũng đă đi qua Bc kinh đ gp Tp Cn B́nh. Sau 4 ngày M, tr v Vit Nam vào ngày 11 tháng 7 năm 2015, Nguyn Phú Trng tc tc ra lnh cho 25 tướng lănh ca quân đôi và công an Viêt Nam đi qua  Bc Kinh trong 2 tun l, đ nhn ch th trc tiếp ca Tp Cn B́nh có phi h chun b đ tiếp thu Viêt Nam, khi mà bà Hillary Clinton được chn làm Tng Thng M? Nh́n xuyên qua hin tượng trên, chng t rng nước Vit Nam Cng Sn hoàn toàn l thuc vào nước Tàu, t lâu ri; không có đc lp ch quyn như h thường xuyên tuyên b hàng ngày trên đài phát thanh Viêt Nam ca h, đ lường gt người dân Vit Nam trong nước và trên thế gii

Kính thưa Tng Thng,

Ngày 19 tháng 10 năm 2016 Nguyn Phú Trng sai Đinh Thế Huynh đi Bc Kinh gp Tp Cn B́nh, trong hai ngày. Tr v Hà Ni, tc tc đi M vào ngày 23 tháng 10 năm 2016 đ gp John Kerry, ( là phó Tng Thng M, nếu Hillary Clinton thng phiếu Ngài). Chính ph ca bà Hillary Clinton ngưng can thip vào Bin Đông và làm ngơ đ Tp Cn B́nh xáp nhp Vit Nam vào nước Tàu theo đúng l tŕnh ca mt ước Thành Đô 1990, bà Hillary Clinton có được tin thưởng 1000 t dollars t tay Tp Cân B́nh. Trong kế hoch thôn tính Đài Loan và Vit Nam, Tp Cân B́nh ra lnh cho 3 người Vit Nam thi hành, là Nguyn Phú Trng- Trn Đi Quang và Đinh Thế Huynh, gi vai tṛ con thoi gp g John Kerry, người tín cn ca bà Hillary Clinton. Sau khi biết bà Hillary Clinton tht c, Trn Đi Quang không làm theo lnh ca tướng Trung Cng, Phm Trường Long khi tên ny đến Viêt Nam, yêu cu ngưng ngay mi hot đng du khí bin Đông, và ngo mn tuyên b"Bin Đông là ca Trung Hoa t thi c đi." Do vy,Tp Cn B́nh đâm ra nghi ng và lo s Trn Đi Quang đă bí mt theo M và có th cho TT. Trump biết âm mưu ny, cho nên t́m cách giết Trn Đi Quang và Đinh Thế Huynh; không giết Nguyn Phú Trng, tên tht là Hoàng Vĩ, năm 17 tui, Tp Cn B́nh bí mt đưa hn qua Vit Nam. V́ vy, Tp Cn B́nh giao thêm chc v ch tch nước Vit Nam cho Nguyn Phú Trng, trong khi ni t́nh nước Vit Nam b giao đng ln sau khi Quang b giết, Huynh mt tích hay đă b th tiêu không mt ai biết?

Kính thưa Tng Thng 

Hin nay có hơn 30 triu người Trung Quc và 200.000 người tù nhân h́nh s được th ra và cho qua Viêt Nam đ phc v trong lc lượng công an nhân dân Vit Nam đ thng tay đàn áp và đánh đp người Vit Nam biu t́nh; thêm vào đó, mi ngày có hàng chc ngàn người Trung Quc ti 6 ca khu phía Bc Viêt Nam và Trung Quc, vn c̣n  tiếp tc xếp hàng ghi tên đ đi vào Viêt Nam không cn giy thông hành. Nhiu người dân Viêt Nam nh́n thy 43 t đim ca Tàu Cng có mt trên lănh th Viêt Nam có hàng rào km gai và có bng "Cm Người Viêt Nam Vào," ban ngày mc thường phc công nhân, ban đêm mc quân phc quân đi ca Trung Quc có vơ trang vũ khí; ước chng có trên 100.000 người sn sàng tác chiến. Ngướ dân Vit Nam cư ng 6 tnh phía Bc hé l cho biết" chi b đng Cng Sn Viêt Nam đă bàn giao đa bàn hot đng ca h cho chi b đng Cng Sn Trung Quc t đu năm 2019. Trong my tháng gn đây, có hàng trăm công ty xí nghip và cơ xưởng ca Trung Quc di di qua Viêt Nam tiếp tc sn xut hàng hóa vi nhn hiu Vit Nam đ nhp khu vào M, trn thuế. Vi t́nh h́nh như thế, nước Vit Nam s tr thành mt tnh ca Trung Quc, có tên là Âu Lc, đúng vi Hip Đnh Thành Đô 1990 mà Phm văn Đng đă kư kết vi bn cm quyn Trung Quc. Nhng d kin có tht đă và đang din ra trên đt nước Vit Nam mà tôi nói trên, là đ đ chúng ta đưa ra kết lun c th và chc chn, là Đng CSVN không theo M mà vn trung thành tuyt đi vi đng CS Tàu, cho ti ngày bàn giao đt nước Vit Nam cho Tàu Cng. V́ vy, mt ln na, tôi xin nhc Ngài đng đ mt quá nhiu th́ gi, tin bc và ca ci, dành cho  bn cm quyn ca đng CSVN na. Người nào trong đi ng c vn cho Ngài trong chính sách đi vi nước CSVN trong hơn 2 năm qua, "quá kh kho và không có kinh nghim hiu biết v Cng Sn Viêt Nam."Nếu c̣n tiếp tc chính sách ny, Ngài s lănh hu qu tht bi vô cùng to tát Bin Đông, không th lường được !!!! Ḥa Hoăn, ve văn, đt nim tin hy vng, kêu gi được bn Cng Sn Vit Nam theo M là sai lm ln, ging như trong chiến tranh Vit Nam. Bài hc chiến tranh Vit Nam c̣n đó !!!Tôi nghĩ, Ngài là mt v Tng Thng thông minh nht ca đt nước Hoa Kỳ, không mt ai có th so sánh được, không th đ cho vic ny xy ra có li cho Tàu Cng. V́ vy, tôi tht s hy vng Ngài phi ra tay trước k thù ca chúng ta. Đi vi Cng Sn Vit Nam và Cng Sn Tàu, ch có mt cách, là tiêu dit sch bn chúng là đường li hành đng hiu qu nht đ chng t cho thế gii thy được Ngài là anh hùng vĩ đi, sau Tng Thng Ronald Reagan, đă git sp được khi Cng Sn Đông Âu năm 1989

Kính thưa Tng Thng,

 Xin Ngài cho phép tôi được lp li li tuyên b ca Ngài trước đây thêm mt ln na:

ng Cng Sn Viêt Nam ư? !

Tôi nói tht, bao năm qua h ch li dng M, h chơi tṛ nước đôi đi 2 dây gia chúng ta và Trung quc.!.!..

H kêu gi M và các nước khác ng h h, trong vn đ Bin Đông và các vn đ xung đt liên quan đến Trung Quc; nhưng chính h li phc tùng, vâng li Trung Quc, như mt s gi chư hu thi phong kiến.

Tôi là người ngay thng và không ưa nhng k "2 lưỡi "; nhng tay lănh đo ca đng Cng Sn Vit Nam thm chí c̣n có 3-4 lưỡi...

Không có TTP ǵ c, không có to điu kin hay vin tr ǵ c, và không có cho nhp khu hưởng li t M na... và nếu h c̣n chơi tṛ "Li Dng" na th́ chúng ta nên rút quân khi Bin Đông....đ cho "anh em chúng nó xé xác nhau".

Đến lúc nào đó, người dân Vit Nam tht s mun t b cái đám tham nhũng vơ vét y th́ chúng ta mi suy nghĩ v chính sách tt hơn... cho đt nước Viêt Nam, và tôi luôn lên tiếng bo v tiếng nói ca toàn dân Vit Nam dám nói v đng Cng Sn Vit Nam..."

Kính thưa Tng Thng,

Hưởng ng li kêu gi ca Ngài, "xóa b chế đ Xă Hi Ch Nghĩa trên thế gii".Trong hai ngày 10/6 và 11/6 năm 2018 có gn 300.000 người Viêt Nam trong nước rm r xung đường biu t́nh chng li bn cm quyn Cng Sn Vit Nam cho Tàu Cng thuê 3 đc khu: Bc Vân Phong, Vân Đn và Phu Quc; mà h thiếu người lănh đo có tm c, có thế lc và uy tín đi đu đ làm mt cuc cách mng tht s lt đ chế đ ny; lc lượng biu t́nh bc phát mang tính cách biu dương trên nhiu đường ph đ ri t đng tan hàng trong im lng; dù rng có s đàn áp nh và l t ca lc lượng Công An Cng Sn Vit Nam. Mt tun l sau, bn Công An Cng Sn Viêt Nam đến tng nhà bt trên 200 người, b nghi ng là người lănh đo ca lc lượng biu t́nh, đem v đn tra tn, đánh đp dă man; có người đă chết trong đn Công An;  có người b th tiêu trong đêm ti, và có người b giam trong tù, không có ngày v. V́ s đàn áp, bt b, đánh đp quá khũng khiếp vi chính sách tù đày kh sai ca bn cm quyn Cng Sn Vit Nam đă và đang din ra như thế; cho nên người dân trong nước không vượt qua ni s hăi đ đng lên đ̣i quyn sng cho ḿnh; bi v́ trước mt, h không có được mt chính ph nào trên thế gii lên tiếng ng h và bo v ging như nước Venezuela, đă có 60 nước trên thế gii, công nhn trong đó có nước M luôn luôn quan tâm và giúp đ đc bit. Tôi nghĩ, không có s lên án ca thế gii dành cho bn cm quyn ca đng Cng Sn Vit Nam cũng ti v́ chính sách ca TT.Trump tiếp tc bang giao tt vi bn cm quyn Cng Sn Vit Nam ging như thi ca ông Obama, vin tr 400 triu M Kim đ tân trang phi trường Biên Ḥa, Viêt nam, và cung cp 6 tàu cnh sát bin cho Cng Sn Vit Nam. Chính sách ny ca Ngài mang tính cht nuôi dưỡng chế đô Xă Hi Ch Nghĩa Vit Nam và góp phn không nh làm năn ḷng người Viêt Nam trong và ngoài nước ngày đêm t́m phương sách hu hiu đ lt đ chế đ ny.Tôi xem đây là chính sách ti t nht; đi ngược li hoàn toàn nhng ǵ Ngài đă tuyên b v Vit Nam Cng Sn, trước đây. Tôi hy vng Ngài thy rơ điu sai trái ny và gp rút sa sai, đ ng h và giúp đ chúng tôi lt đ đươc bn cm quyn Cng Sn Vit Nam, lũ người tht hc, du côn và không đo đc; xut thân t nhng con người, phá làng xóm và trm cướp tài sn ca dân chúng

Kinh thưa Tng Thng,

Trong hai năm 6 tháng qua, Ngài đă có công ln, phi nói là phi thường, làm cho nước "M Vĩ Đi Tr Li". Đai đa s qun chúng M hết ḷng khen ngi và ng h Ngá, càng ngày càng đông. H tiếp tay vi Ngài, lên án bn người làm truyn thông ḍng chính ca M, viết không đúng, nói sai s tht và ba đt tin tc xu, "có, nói không, không, nói có" ging ht hc thuyết Xă Hi Ch Nghĩa đ đu đc qun chúng M và thế gii; đng đu là CNN, ABC, MSNBC, New York time, Washington Post, v.v...; cùng vi đng Dân Ch M phn quc, đng đu ca lũ người ny, là Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Jerrold Nadler, John Kerry, Obama, Bill Clinton, Hillary Clinton và nhiu người điên khùng, khác na...

Nay thnh cu Ngài cho thc hin 3 điu dưới đây đ ly li ḷng dân mà tôi xem như Ngài đă vô t́nh làm mt trong thi gian qua:

1) Cho lnh truy t trước pháp lut, v́ ti phn quc, không nhân nhượng v́ ḷng nhân đo ca Ngài đi vi bà Hillary Clinton, ông Barack Obama và đng bn phn quc trong đng Dân Ch M, mà tôi có nói trên

2)Phi có bin pháp tht cng rn vi bt c ai, cơ quan truyn thông, truyn h́nh nào, truyn ti thông tin, sai s tht làm cho dư lun qun chúng ng nhân và có li cho bn cm quyn Cng Sn Tàu, Viêt Nam và Hi Giáo khũng b

3) Chính sách ca Ngài đi vi bn cm quyn Cng Sn Viêt Nam đă và đang sai lm ln, b Cng Sn Vit Nam la gt trng trn. Tôi nghĩ rng hai người M gc Vit, trong vai tṛ c vn thân cn ca Ngài, không có đ kinh nghim đ hiu biết sâu sc v bn cm quyn Cng Sn Vit Nam, khi tôi đc qua tiu s ca h; tui đi quá tr, có tŕnh đô hc vn và kiến thc cao; nhưng không có tŕnh đ chính tr già dn, đ biết được sách lược thâm đôc ca đng Cng Sn thế gii, nht là Cng SnTàu và Vit Nam. V́ vy, trong chính sách ca Ngài tiếp tc th lơng cho bn Cng Sn Vietnam đu dây gia M và Tàu. Mt ln na, tôi xin khng đnh vi Ngài " Quân Đi Cng Sn Viêt Nam không bao gi theo M" mà h ch ngày đánh M, đ thc hin mưu kế bành trướng bá quyn ca Tp Cn B́nh. Tôi tin chc điu ny s xy ra như thế, bi v́ kim nghim li trong quá kh, bn cm quyn Cng Sn Vit Nam "không dám làm, và không dám nói bt c điu ǵ, khi mà Tp Cn B́nh không cho phép".Nguyn Phú Trng, Nguyn Xuân Phúc,  Nguyn Th Kim Ngân và 90% dân biu trong quc hi Cng Sn Viêt Nam đu doTp Cân B́nh, bí mt tiến c và đt đ v trí. Nước Viêt Nam Cng Sn, trên thc tế không có ch quyn. Nguyn PhúTrng là người Tàu mà hàng triu quân nhân trong lc lượng quân đi nhân dân và gn 2 triu người công an Vit Nam, có vơ trang đy đ mà hèn nhát không dám thc hin mt cuc đăo chánh lt đ bn Nguyên Phú Trng đ gi nước? Chính sách ca Ngài đang áp dng cho Cng Sn Vit Nam là đi ngược li vi li tuyên b ca Ngài trước đây. Thnh cu Ngài cho cm vn nước Cng Sn Vit Nam, ct đt quan h ngoi giao và phong ta tài sn ca h, càng sm càng tt; không chn ch và không khoan nhượng; làm như thế đ h tr cho mt trân chiến tranh thương măi đ góp phn git sp đươc nước Cng SnTàu nhanh hơn. Xin Ngài phi hiu cho và đng quên; nếu như sc mnh quân s ca Nga và Tàu hp li, mà đánh thng được M th́ h đă đánh M t lâu ri. Tp Cn B́nh & Putin không ngi ǵ đ khiêu khích cuc chiến tranh nguyên t; dù cho s có hàng chc triu người chết và b thương; thế gii hin nay có ti 8 t người, đang thiếu lương thc và đt đ , như nước Tàu chng hn. Do vy, h mun được chiến thng nước M, đ bt buc M l thuc vào Nga và Tàu, là nguyn vng, là điu mơ ước ngàn năm ca h. Xin đng bao gi nói chuyn v nhân đo vi bn cm quyn Cng Sn, dù là nước nào, cũng là phí mt th́ gi và s nm bt s tht bi. Putin c̣n tôn th và trung thành vi ch nghĩa Cng Sn, v́ ch có chế đ chính tr ch nghĩa Xă hi th́ mi gi được v trí Tng Thng Nga cho đến chết !!Tôi nghĩ Tp Cn B́nh và Putin không s s trng pht ca cơ quan Liên Hip Quc; cơ quan ny, thc tế là bt lc và bù nh́n. Do vy, mà Joe Biden, Bernie Sander, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Hillary Clinton, và nhiu người khùng điên khác v.v... trong đng Dân Ch M, trong hai năm qua t́m đ mi th đon ác đôc đ lt đ Ngài vi mc đích biến nước M tr thành nước Cng Sn Ch Nghĩa; liu h có nhn tin ca Tp Cân B́nh đ làm điu đó không? Xin Ngài đng quên, ch có sc mnh ca vũ khí nguyên t "k thù mi chu đu hàng và khut phc". Bài hc chiến tranh, 2 trái bom nguyên t ti nước Nht, hăy c̣n đó. "Mun có ḥa b́nh, phi chun b chiến tranh." (Si vis pacem, parabellum) " Ḥa b́nh trong sc mnh"

Trân Trng kính chào Tng Thng

Gs. Lê Nguyn Công Tâm

Kư Tên

 

Bn Văn Anh Ng ( English Language Text )

 

  Prof. LE NGUYEN CONG TAM

  Republican National Committee

  Republican Party Member Of Texas

  Presidential Advisory Board Member Of Trump

  2413 Park Crest Ct

  Irving, TX 75060 

 June 10, 2019

 

To

His Excellency

DONALD JOHN TRUMP

President Of The United States Of America

1600 Pennsylvania Avenue NW

Washington, DC 20500

Subject: Imprisoning Hillary Clinton & Barack Obama. Embargoing the Vietnam Communist State

Dear Mr. President,

Paul Kane, a former international security researcher at Harvard University, Kennedy Academy, wrote an article published in the New York Times, titled "To Save Our Economy. Forget Taiwan,"on November 10, 2011; and then,

On November 11, 2011, Wikileaks announced Hillary Clinton's personal email addressing the issue of saving the US economy that her adviser, Jacob Jeremiah Sullivan has read and transferred for her, titled "The Interesting Article"in which, Hillary Clinton petitioned the Obama administration to let China annexing and joining Taiwan to China for $1,140 billion. The content of this email clearly exposing extremely the greed to betray Hillary Clinton's US policy toward Taiwan. So, you announced that you would imprison her if you were elected the US President in 2016. And now it has done all that is required by a trial after  being arrested by Julian Paul Hawkins on 11/4/2019 revealed many other crimes of Hillary Clinton. Please let us fulfills your previous statement so that Americans will not be disappointed it and believe in you in the future

Dear Mr. President,

Nguyen PhuTrng came to the Andrews Military Air Port, Washington DC in the afternoon of July 6, 2015 for his trip lasting 4 days in the United States; unprecedented in the history of the Communist Party of Vietnam. He met Barack Obama and Joe Biden at the White House; where there had never been any US president welcoming a political party leader from another country. Barack Obama had humiliated the" White House Arrangement Handbook for hundreds of years. Leaving the White House, he went to the US Congress Headquarters to meet with senator John McCain and then meet Hillary Bill Clinton at their home in the Kittle House, New York, with his secret agenda to confirm the possibility of integration Taiwan and Vietnam country into China as Obama's pledge came China and met Xi Jinping on the way from Vietnam to America on May 26, 2016; this event has been revealed now. And this once time trip by your invitation, Nguyen PhuTrong will come to America in 2019. What will happen to him and you? Remember, formerly to nowadays, each time before going to the United States, he had to go to Beijing to receive Xi Jinping's order like as the last time meeting with Obama on July 7, 2015  he also did that. Four days later in Vietnam, he immediately came out ordered 25 Vietnamese military and police generals have to go Beijing for two weeks in order to receive Xi Jinping's direct instruction whether they were prepared to receive Vietnam when Hillary Clinton was elected the US President?- Looking through the phenomenon above showing that the Vietnam Communist country has been completely dependent on China for a long time without the independence of sovereignty as they once claimed on their Vietnamese radio daily in order to cheat the people in Vietnam country and the world

Dear Mr. President,

On October 19, 2016 Nguyen Phu Trong orders Dinh The Huynh going to Beijing for two days to receive the Xi Jinping's instructions. Returning to Hanoi and then immediately coming to the United States of America on October 23, 2016 in order to meet John Kerry will be the vice president of the United States if Hillary Clinton won Donald Trump's votes. Hillary Clinton's government stopped intervening in Vietnam and the East Sea. She will receive thousands of billions of dollars that John Kerry handling the story. In other words, Hillary Clinton ignored China communist of Party joining Vietnam in accordance with their road-map of the Thanh Do secret agreement in 1990. Xi Jinping ordered three Vietnamese leaders executing his secret plot for annexing Taiwan and Vietnam into China, are Nguyen Phu Trong, Tran Đai Quang and Đinh The Huynh serving as a shuttle to meet John Kerry, he's a Hillary Clinton's trustee. After knowing that Hillary Clinton failed in the Donald Trump campaign, Tran Đai Quang did not obey the Chinese General Pham Truong Long's order to stop all petroleum activities in the East Sea and "It was dependent on the Chinese since ancient times", General Long declared arrogantly. Xi Jinping doubted and worried that Quang has secretly followed the US and Donald Trump knew this scheme. So, he tried to kill Quang and Huynh; not killing Trong (his real name's Hoang Vi as he was 17 years old, Xi Jinping secretly passed him to Vietnam.) Therefore, Xi Jinping added the position's the President of Vietnam State while the internal affairs of Vietnam were greatly disturbed after Quang was killed, and Huynh disappeared or killed no one knew?

Dear Mr. President,

Currently, Chinese people have gone to the Vietnam country over 30 million people extra 200,000.00 criminal prisoners just released to serve in the Vietnamese Police forces for cracking down and beating the Vietnamese protesters. In addition, at the six border gates of the north Vietnam having the tens of thousands of Chinese people still continuing to queue up to go to Vietnam without a passport. People also saw clearly the Chinese communist's presences in the 43 gathering places in the territory of Vietnam with barbed wire fences and tables"Prohibiting Vietnamese People In" during the day wearing worker's uniforms and wearing military uniforms at night and their armed weapons prepared ready. It's estimated that over 100,000 soldiers have been ready to fight when needing. Vietnamese people have been lived in the six northern provinces above revealed that the Communist Party of Vietnam has handed over its operating area to the Communist Party of China since early 2019. Over many months, the hundreds of Chinese enterprises and factories had been relocated in Vietnam and continued producing goods and then naming Vietnam brand importing into the United States of America, evading taxes. The incidents now are so worse, Vietnam will become a province of China, named the Au Lac province matching with the Capital Agreement of 1990 that Pham Van Dong signed with China communist rulers. So; we have the sufficient conditions to draw a clear conclusion that the Vietnam Communist rulers did not follow the US and now they still remain absolutely loyal to the China Communist Party until the D-day they have handed over of Vietnam to China. More once again, I would like to remind you not to lose so much your time, money and wealth for the Vietnam Communist rulers. Over the past 2 years "so naive and lacking in experiencing." If we keep going on our current policy we'll be suffered our worst consequence in the East Sea, unbelievable !!! Detente, flirting, and believing in the Vietnam Communists are reaping the bitter defeat like the Vietnam War time, it's still there!!! I think you're the smartest President of the United States, no one can compare with you!!! So, I do really hope that you must hand out to our enemy. For Vietnamese and Chinese communists, the way is only to destroy them as the most effective way of acting in order to show the world "You're the great hero" like as the President Ronald Reagan collapsed the Eastern European Communist bloc in 1989

Dear Mr. President,

Please allow me to repeat your declaration before day, once more time

Communist Party of Vietnam?

I tell the truth, they've only used the US for years, they played a double game, took two strings between US and the China !!

They called on the United States and other states to support them in the South China Sea issue and conflict issues related to China, but they themselves obeyed, obeying China as a feudal vassal

I am a straightforward person and dislike those" double-edged"; Vietnamese Communist Party leaders even have 3-4 blades...

There is no TTP at all; there are no conditions or aid; and no more for imports to benefit from the US...And if they still play the "Abuse" game, we should withdraw our troops from the South China Sea...so that" they will tear apart each other"

At some point in time, the Vietnamese people really want to give up on these corrupt gangs, we can think about the better policy for Vietnam; and I always speak out to protect the voice of all Vietnamese people who dare to talk about the Communist Party of Vietnam...

Dear Mr. President,

Responding to your call,"abolishing the socialist regime in the world." In the two days, on June 10 and 11, 2018 there were nearly 300,000 Vietnamese people roaring down the streets to protest against the Vietnam communist rulers selling the North Van Phong, Van Don, and Phu Quoc special zones to China communist party; but they lacked an influential and prestigious leader making really a revolution to overthrow this regime. The protracted protests force many people on the streets to automatically in silence although there had a few small and sporadic repressions from Vietnam Communist Police. A week later, they came to the protest's houses to arrest over 200 protests who were suspected of being leaders from the protesting forces and brought them to their torture stations, brutally beaten; some people died in the police posts, these were killed in the night on way coming back home, those were imprisoned in their prisons without a day returning to home. Because of arrests, beatings, and persecutions were so terrifying by the Vietnam communist police forces; addition to their government policy preserves the penal servitude imprisonment has been going on these ways. Therefore, now people in Vietnam do not overcome fear to stand up for their right to life because in the short term, there's no government in the world that can speak out for and support the same as Venezuela which has got 60 recognition countries in the world including the United States paying attention to and helping it especially. I'm very sorry that there's not only no condemnation of the world for the Vietnam communist party's rulers but also the Trump administration now continuing to communicate well with the Vietnamese communist rulers like as the Obama term supported up to $400 million to refurbish the Bien Hoa airport, Vietnam, and provided 6 sea police ships to the Vietnam communist Party. This policy's yours to nurture the Vietnam socialist regime and greatly contributes to discourage the Vietnamese people are inside and outside of Vietnam from their battle, day and night they find the effective methods to overthrow this communist regime. I think that this is your worst policy; it completely against what you declared about the Vietnam communist rulers before day. I do hope you clearly see this wrong to correct it possible as soon as in order to support and help us to overthrow them, they have been the illiterate and unethical leaders, and hooligans; they have come from the gangs broke the villages and robbed the people's assets

 

Dear Mr. President,

President Donald Trump, you have had the great merits, to say is extraordinary, making the"Great America Again"in the past two years and six months. Growing more and more, the majority of the Americans wholeheartedly praised and supported you. They abode with you, condemning the American mainstream media, writing and telling incorrectly the truth, and fabricating bad news," Yes, say No; No, say Yes" are like the socialism doctrine to poison the American and world; led by CNN, ABC, MSNBC, New York Time, Washington Post,etc... along with the US Democratic Party treason, heads of these people, are Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Jerrold Nadler, John Kerry, Obama, Bill Clinton, Hillary Clinton and many crazy others

1) Request you to do the 3 things following now to regain the hearts of people that I consider you accidentally lost in the past time

Order a legal prosecution, for treason, do not compromise on your humanity for Hillary Clinton, Barack Obama and their treason group in the US  Democratic Party, I mentioned above

2)Strict measures must be taken for anyone, any media agency, television transmitted the fake news and false facts making public opinion be poisoned, getting benefits to the Chinese and Vietnamese communist rulers, and Islam terrorists

3) Your policy towards the Vietnamese Communist rulers has been greatly wrong, being blatantly deceived by these rulers. I thought that two Vietnamese-Americans in your close advisory role, did not have enough experiences to have a deep understanding of the Vietnamese Communist rulers as I have read through their biographies I saw they're still very young although having their excellent education and knowledge but missing their communist political level in order to know the global strategy of the communist party, especially,  the criminal conspiracy of China and communist Vietnam. Therefore, in your policy, you have continued to let loose for the Vietnam communist rulers swinging between America and China. Once again, I affirm to you" The Vietnam Communist Army never followed the US but they waited for the convenient day to fight the United States to implement Xi Jinping's hegemony conspiracy. I'm sure this will happen like that because the past retrospective view, the Vietnam Communist Rulers"did not dare to do, and did not dare to say anything If Xi Jinping did not allow."Nguyen Phu Trong, Nguyen Xuan Phuc, Nguyen Thi Kim Ngan, and 90% of the National Assembly Representatives of Vietnam Communist Party were all due to Xi Jinping secretly nominated and placed in position. Vietnam's in fact not sovereign because Nguyen Phu Trong's a Chinese man leading it but one million Vietnamese soldiers and one and half million policemen, fully armed, all are cowards, dare not make a revolution overthrowing him to save Vietnam country. Your policy of applying to Vietnam Communist rulers is contrary to your previous statement. Ask you to embargo and sever the diplomatic relations to Vietnam communist state and then block their assets, as soon as possible, not procrastinating and uncompromising; doing so to support the face of commercial warfare to shock the China communist country faster. Please understand and don't forget."If the military strength of Russia and China combined to defeat the US, they would have beaten America long ago." Xi Jinping and Putin aren't afraid to provoke a nuclear war even though tens of million people will be died and injured. In the current world there are 8 billion people lacking food and living land such as China. Therefore, they want to win the United States to force America is dependent on Russia and China, their aspiration and thousand-year dream. Pleas never talk about humanitarianism with the communist rulers, no matter what country, it's a wast of time and will catch failure. Putin also worshiped and loyal to the communism because only a socialist political regime could keep his position is President Russia until death!!! I think Xi Jinping and Putin are not afraid of punishment of the United Nations Agency is helpless and puppet in fact. Therefore, Joe Biden, Bernie Sanders, Nancy Pelosi, Chuck Shumer, Hillary Clinton and many other crazy people in the US Democratic Party, in the past two years, find all the evil tricks to overthrow you with their purpose is to turn the United States becoming to the communism country. Would they accept Xi Pinjing's money to do that? Please do not forget, "only the power of nuclear weapons just make our enemies surrendering and subjugating."  War Lesson, 2 atomic bombs in Japan, is still there. "In order to have peace, be prepared for war." (Si vis pacem, parabellum) "Peace in power

Respectfully yours,

Prof. Le Nguyen Cong Tam

Signature